Postdoktor i obstetrik och gynekologi

Ref PAR 2022/1590

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för kliniska vetenskaper är en av sex institutioner vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning som sätter människans hälsa och livskvalitet i fokus. Vi representerar 16 olika ämnesområden och är indelade i fyra sektioner.

Institutionen för kliniska vetenskaper, söker nu en postdoktor, med placering vid avdelningen för gynekologi och obstetrik. Avdelningen för gynekologi och obstetrik bedriver forskning om reproduktiv hälsa och graviditetsutfall. Många av forskargruppsledarna har en translationell approach med laborativ forskning knuten till klinisk forskning. Forskningen för anställningen bedrivs på laboratoriet för neurofysiologi på Sahlgrenska Akademin.

Anställningen är knuten till ett forskningsprojekt som leds av Lina Bergman. Forskargruppen fokuserar på preeklampsi med dess komplikationer för mor och barn på kort och lång sikt. Särskilt forskningsintresse finns inom cerebrala komplikationer hos modern. Forskningen innefattar biobanker och databaser i Sverige och Sydafrika, epidemiologiska studier, randomiserade kontrollerade prövningar av läkemedel mot preeklampsi, in vitrostudier av blod-hjärnbarriärskada samt immunologisk reaktivitet i hjärnan samt en djurmodell av preeklampsi. Tjänsten kommer att vara lokaliserad till laboratoriet för neurofysiologi på Sahlgrenska Akademin där Lina Bergmans grupp bedriver den prekliniska forskningen.

Lina Bergmans forskargrupp tillhör också Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin (https://www.gu.se/en/molecular-translational-medicine), vilket medför goda möjligheter för karriärutveckling och nätverksbyggande.

Ämne 

Neuroprotektiv behandling vid preeklampsi 

Ämnesbeskrivning 

Forskningen syftar till att bättre förstå mekanismer som ligger bakom preeklampsi, neurologiska komplikationer till sjukdomen och undersöka potentiella neuroprotektiva behandlingar vid preeklampsi. Forskningen kommer att bedrivas genom djurmodeller (råttor och möss), framförallt s.k RUPP modellen, där blodflödet reduceras till livmodern och därmed framkallar en klinisk bild som liknar preeklampsi med hypertension och organpåverkan. Målet med modellen är att behandla med gamla och nya läkemedel med förmodad neuroprotektiv effekt och utvärdera effekten genom bedömning av blod-hjärnbarriärens integritet, grad av neuroinflammation och kärlreaktivitet. Vi planerar även att undersöka minnesförmågan hos djur efter avslutad behandling som en proxy för långtidsutfall. 

Arbetsuppgifter 

Arbetsuppgifterna innebär att utföra djurkirurgi som beskriven ovan, handha djur före och efter kirurgi samt tillvarata biologiska prover efter avslutade experiment. Vidare innebär tjänsten att medverka i utvärderingen av utfallen enligt ovan med de tekniker som finns vid laboratoriet sedan tidigare. Arbetsuppgifterna innebär även att medverka i handledning av doktorander vid laboratoriet samt studenter som vistas på laboratoriet. Slutligen innebär arbetsuppgifterna att sammanställa resultat och medverka i skrivandet av publikationer. 

Behörighet 

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.  

Bedömningsgrunder 

Sökande ska ha en doktorsexamen i ett ämne som är relevant för anställningen. För anställningen krävs dokumenterad vana vid djurhantering och godkänd kurs i hantering av djur i forskning samt tidigare erfarenhet av praktisk laborativt arbete. Utmärkta kunskaper i engelska, både skriftligt och verbalt, är nödvändigt. Kunskap i svenska är meriterande.

Meriterande är vana vid RUPP-kirurgi, blodflödesundersökning, in vivo exprimentering. För anställningen är även kunskaper i neuroanatomi och/eller neurofysiologi meriterande.

Den sökande förväntas planera, utföra och analysera experimenten på ett självständigt sätt och aktivt bidra vetenskapligt till gruppen. Hänsyn kommer tas till, eget driv, organisatorisk förmåga, noggrannhet och självständighet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Anställning 

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 100% i 24 månader, med möjlighet till 12 månaders förlängning med placering vid Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för pediatrik. Tillträde: Enligt överenskommelse  

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta docent/överläkare Lina Bergman; tfn: 0707920780 eller mail: lina.bergman.2@gu.se alternativt Joakim Ek senior forskare; mail: joakim.ek@neuro.gu.se 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande  

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Till ansökan bifogas en beskrivning över dina styrkor och vad du tror att du skulle kunna medföra till forskargruppen. Beskriv även dina karriärsmål inom 5 år. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-12-06

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.