Vikarierande universitetslektor i sociologi (1 eller flera)

Ref PAR 2022/1585

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

 

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap har idag cirka 120 anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Vid institutionen bedrivs forskning, undervisning och samverkan inom en rad områden. Här finns forskning inom områden som bland annat arbetsmarknad, arbetsliv, sociala avvikelser, digitalisering, emotioner, genus, migration, miljöfrågor, sociala rörelser, styrning och organisation, samt teknik och vetenskapsstudier. Utbildningar erbjuds inom en rad områden såsom sociologi, arbetsvetenskap, personalvetenskap, kriminologi och socialpsykologi. Institutionen har också omfattande åtaganden på flera av Göteborgs universitets utbildningsprogram, inte minst inom lärarutbildningen. Samverkan och utvecklingsprojekt bedrivs både inom forskning och utbildning med partners inom det privata näringslivet och offentlig sektor, exempelvis genom Centrum för Global Human Resource Management (CGHRM).

Ämne 

Sociologi 

Arbetsuppgifter 

Anställningen innefattar undervisning inom institutionens grundutbildning. Huvudsakligen sker undervisningen på kurser för blivande lärare med inriktning mot sociala relationer, konflikthantering och ledarskap samt lärarprofessionen och vetenskapligt förhållningssätt, samt på kurser inom Psykologprogrammet. Sökande skall därutöver vara beredd att vid behov åta sig undervisning inom institutionens övriga uppdrag med sociologisk inriktning på grundnivå.

Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och workshops, individuell och gruppbaserad handledning, men även andra undervisningsformer kan förekomma. Bedömning och examination ingår i tjänsten och kursansvar kan komma att ingå.

 

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Bedömningsgrunder 

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning. Vid bedömningen kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk förtjänst och skicklighet. Prövning av den pedagogiska skickligheten skall avse planering, genomförande och utvärdering av undervisning, inklusive handledning och examination. Erfarenhet av och skicklighet i akademisk undervisning inom angivna arbetsuppgifter, undervisningsformer och studentgrupper skall vara väl dokumenterad och vitsordad. Vikt kommer också att fästas vid vetenskapliga meriter och skickligheter samt sökandens förmåga att integrera dessa i undervisningssammanhang. Vid bedömningen läggs vidare vikt vid förmåga till samarbete och att kunna verka över institutionsgränser. 

Undervisningen bedrivs på svenska. Enstaka inslag på engelska kan förekomma.

 

Anställning 

Anställningen är ett vikariat om 100 % av heltid under sex månader. Placering vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Tillträde 2023-01-15 eller efter överenskommelse.

Tillsättningsförfarande 

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer och referenstagning.

Kontaktuppgifter för anställningen 

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Cathrin Wasshede; cathrin.wasshede@socav.gu.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Sarah Mollberg; sarah.mollberg@gu.se

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: Sarah Mollberg Box 720, 405 30 Göteborg och ska vara inkomna senast 22-12-07. 

Till ansökan skall bifogas:  

  • CV
  • Personligt brev
  • Examensbevis
  • Lista över åberopade publikationer, sammantaget högst 3 vetenskapliga skrifter
  • Dokumentation av administrativ och vetenskaplig skicklighet 
  • Intyg för styrkande av meriter
  • Annan dokumentation av vikt för anställningen  

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-12-07  

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.