Postdoktor i RNA biologi

Ref PAR 2022/1584

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

På institutionen för biomedicin bedrivs forskning och undervisning inom prekliniska och kliniska medicinska ämnen. Institutionen är indelad i följande fyra avdelningar: infektionssjukdomar, mikrobiologi och immunologi, medicinsk kemi och cellbiologi samt laboratoriemedicin.

För närvarande har institutionen cirka 360 medarbetare och cirka 450 Mkr i omsättning.


En postdoktorandtjänst är tillgänglig omedelbart för att studera rollen av RNA-interferens (RNAi) i cancer. Projektet är ett samarbete mellan Sarshad-labbet (www.sarshadlab.com) vid Göteborgs universitet och Oligonukleotidenheten på AstraZeneca. Göteborg, Sverige är ett nationellt nav för terapeutisk oligonukleotidforskning och i detta projekt kommer du att få tillgång till toppmoderna faciliteter och forskningsverktyg. Dessutom kommer du att arbeta i gränssnittet mellan grundforskning och industriforskning.

 

Ämne 

RNA biologi

 

Ämnesbeskrivning 

Forskningsfokuset i Sarshad-labbet är att studera små icke-kodande RNA och Argonautes (AGO) proteiner i sjukdomsmodeller och genom utveckling. Små RNA och AGO tystar RNA och bidrar till genreglering i både cytoplasman och kärnan. Trots många rapporter som dokumenterar närvaron av RNAi-maskineriet i cellkärnor, har nukleärt RNAi förblivit i stort sett förbisedd och dess potential outforskad. Därför kommer vi att studera den molekylära mekanismen för nukleär RNAi och rollen av AGO för att identifiera nya vägar att modulera genuttryck. Den sökanden kommer att dra nytta av ett omfattande samarbete med AstraZeneca och Sarshad-labbet för att bättre förstå grundläggande reglering av RNA-interferens

 

Arbetsuppgifter 

Postdoken kommer att leda ett projekt som syftar till att bättre förstå hur små interfererande RNA (siRNA) fungerar i cancermodeller. Den framgångsrika kandidaten förväntas arbeta självständigt, ge kritisk input till projektet och designa experiment tillsammans med handledaren

 

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. 

 

 

Bedömningsgrunder 

Vi söker en mycket motiverad person med en doktorsexamen i RNA-biologi. Kandidaten bör ha dokumenterad meritlista inom biokemiska och molekylärbiologiska tekniker. Väsentliga tekniker är lång erfarenhet av cellodling, western blotting, PCR, qPT-PCR, DNA- och RNA-gelelektrofores, kloning och transfektioner (plasmider och siRNA). Vidare är det en stark merit om kandidaten har erfarenhet av små RNA-biblioteksförberedelser för CLIP-analyser. Förmåga att använda och kunskap om enklare bioinformatiska verktyg som i R eller i Python är en stark merit.

Den framgångsrika kandidaten förväntas vara mycket motiverad, kapabel att planera och genomföra experiment självständigt och att aktivt bidra vetenskapligt till gruppen. Dessa färdigheter bör återspeglas i publikationsregister.

Flytande engelska i tal och skrift är ett måste. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 – 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Anställning 

Anställningen är på heltid och tidsbegränsad, två år med möjlighet till ett års förlängning, med placering tills vidare på institutionen för biomedicin. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande 

Hjälp för sökande

 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Aishe Sarshad, Biträdande lektor, 031-786-5704 or email aishe.sarshad@gu.se 

 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

Ansökan ska innehålla:

- Ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten

- CV som inkluderar vetenskapliga publikationer

- Kopia på bevis för doktorsexamen

- Två referenser med kontaktuppgifter

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-01-15

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.