Postdoktor i idrottsvetenskap

Ref PAR 2022/1565

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI, bedriver forskning, forskarutbildning grundutbildning och samverkansuppdrag inom idrottsvetenskap och kostvetenskap. Centrum för hälsa och prestation (CHP) är en centrumbildning mellan den utbildningsvetenskapliga fakulteten samt institutionen för medicin vid Göteborgs Universitet med IKI som värdinstitution. CHP är aktivt inom hälsopromotion och idrottsprestation genom mångvetenskapliga samarbeten, innovativt entreprenörskap samt produktutveckling i samarbete mellan universitetet och det omgivande samhället.

Det kommande Gåfotbollsprojektet är en interventionsstudie, och är en fortsättning på ett nyligen avslutat projekt som karaktäriserade fysiologiska parametrar inom Gåfotboll. Det övergripande målet med det kommande forskningsprojektet är att utvärdera fysiologiska anpassningsprocesser och hälsoeffekter av en Gåfotbollsintervention i en äldre population. Projektet är ett samarbetsprojekt med Umeå Universitet och Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm.

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap söker nu en postdoktor till aktuellt forskningsprojekt i en omfattning av 100 % av heltid under 24 månader.

 

Arbetsuppgifter 

Postdoktorn kommer att agera som övergripande koordinator (projektledare) för detta samarbetsprojekt inom Gåfotboll. Huvuduppgiften som postdoktor inom forskningsprojektet kommer att vara att planera och genomföra studien tillsammans med samarbetsparterna. Postdoktorn kommer att vara ansvarig för att utvärdera resultaten från studiens deltagare från Göteborg med omnejd, samt att utvärdera fysiologiska anpassningsprocesser och hälsoeffekter för hela studien. Postdoktorn kommer även att leda arbetet med att publicera forskningsresultaten i vetenskapliga tidskrifter efter avslutad studie. I arbetsuppgifterna ingår undervisning på grund- och avancerad nivå samt att presentera forskningsprojektet och dess resultat för akademin och samhället i stort.

 

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant

 

Bedömningsgrunder

Sökande ska ha doktorsexamen i idrottsvetenskap och vara väl förtrogen med de frågor som det aktuella forskningsprojektet berör. Du ska bland annat ha publicerat forskning i internationella tidskrifter. Du ska kunna bedriva forskning av hög internationell klass och självständigt och i samarbete kunna producera vetenskapliga artiklar av hög nivå.

Vidare krävs mycket goda kunskaper och färdigheter i utvecklande av testprotokoll samt att praktiskt kunna mäta och utvärdera biomekanisk, klinisk, rörelsebaserad och fysiologisk belastning. Erfarenhet av att arbeta med idrottsföreningar och/eller idrottsförbund samt att rekrytera och bemöta testpersoner är av stor vikt.

Eftersom det finns en nära koppling mellan forskning och utbildningen som bedrivs vid institutionen läggs stor vikt vid att den sökande har erfarenhet av att undervisa på kandidat- samt avancerad nivå. Högskolepedagogisk utbildning och erfarenhet av kurs/utbildningsutveckling är meriterande. Mycket goda språkkunskaper, i tal och skrift, i svenska och engelska är ett krav. 

Vidare läggs stor vikt vid erfarenhet av samverkan och spridning av forskningsresultat inom akademin och samhället i stort.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

 

Anställning 

Anställningen är tidsbegränsad  anställnin om 24 mån på heltid, 100%, med placering tillsvidare vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Anställningen som postdoktor är beroende på slutgiltigt godkänd extern finansiering. Tillträde: 2023-01-01 eller enligt överenskommelse.

  

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:

Prof. Stefan Grau, 031-7866535, stefan.grau@gu.se

Prof. Mats Börjesson, projektansvarig forskare, mats.borjesson@gu.se

Frode Slinde , prefekt, 031-7864220, frode.slinde@gu.se

 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 

För att söka en anställning vid Göteborgs universitet måste du registrera ett konto i vårt rekryteringssystem. Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-12-05

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.