Postdoktor i idrottsvetenskap

Ref PAR 2022/1564

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI, bedriver forskning, forskarutbildning grundutbildning och samverkansuppdrag inom idrottsvetenskap och kostvetenskap. Centrum för hälsa och prestationsutveckling, CHP, är en centrumbildning mellan Utbildningsvetenskapliga fakulteten och Institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin, där IKI fungerar som värdinstitution. Centret bedriver forskning inom hälsopromotion och idrottsprestation genom multidisciplinära samarbeten, innovativt entreprenörskap och produktutveckling, med samhället och andra universitet.

Forskningsprojektet ”Förekomst, utveckling och förebyggande av överbelastningsskador inom motionslöpning” är en fortsättning och utveckling av det avslutade projektet ”Hälsopromotion med fokus på fysisk aktivitet och skadeprevention”. Det övergripande syftet med projektet är att genom forskning bidra till en bättre förståelse kring uppkomsten av löprelaterade skador. Mer specifikt syftar projektet till att använda maskininlärningsmetoder för att förklara uppkomsten av skador, samt till att designa, genomföra och utvärdera effekten av skadepreventionsprogram för motionslöpare. På sikt är målet med projektet att utveckla rekommendationer och riktlinjer för hur löprelaterade överbelastningsskador kan förebyggas och därmed bidra till att människor kan fortsätta att vara fysiskt aktiva genom livet.

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap söker nu en postdoktor till aktuellt forskningsprojekt i en omfattning av 100 % av heltid under 24 månader.

 

Arbetsuppgifter 

Till arbetsuppgifterna hör koordinering av vetenskapliga studier inom projektet, samt planering av dessa studier i nära samarbete med partners vid Göteborgs universitet och andra lärosäten samt experter utanför akademien. Till arbetsuppgifterna hör även genomförande av studier samt utvärdering och återrapportering. Vidare kommer arbetsuppgifterna att innebära undervisning och examination på grund- och avancerad nivå, samt att publicera och presentera forskningsresultat i vetenskapliga tidskrifter och för samhället. Slutligen består arbetsuppgifterna av att ansvara för och understödja aktiviteter kopplat till Riksidrottsuniversitetet (RIU).

 

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

 

Bedömningsgrunder

Sökande ska ha doktorsexamen i idrottsvetenskap och vara väl förtrogen med de frågor som det aktuella forskningsprojektet berör. Du ska bland annat ha publicerat forskning i internationella vetenskapliga tidskrifter som har stark koppling till forskningsprojektets huvudämne. Du ska kunna bedriva forskning av hög internationell klass och självständigt och i samarbete med andra kunna producera vetenskapliga artiklar med högt inflytande.

Vidare krävs mycket goda kunskaper och färdigheter i statistiska metoder (framför allt överlevnadsanalys och analys av riskfaktorer) samt god förståelse kring hur olika metodologiska aspekter kan användas för att nå syftet med projektet. Ett intresse för dataanalys och maskininlärningsmetoder är meriterande.

Vid institutionen är forskning starkt kopplat till utbildning, därför betonas vikten av erfarenhet av undervisning på grund- och avancerad nivå, samt genomförda högskolepedagogiska utbildningar.

Erfarenhet av att ha presenterat forskningsresultat för såväl forskarsamhället som samhället i övrigt är av stor betydelse.

Erfarenhet av arbete med aktiviteter och testverksamhet kopplat till Riksidrottsuniversitetet är meriterande.

Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper samt språkliga färdigheter inom såväl svenska som engelska (i tal och skrift).

 

Anställning 

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 24 mån på heltid, 100%, med placering tillsvidare vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap. 
Tillträde: 2023-01-01 eller enligt överenskommelse.

 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:

Prof. Stefan Grau, projektansvariga forskare
031-7866535, stefan.grau@gu.se

Frode Slinde, prefekt 
031-7864220, frode.slinde@gu.se

 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 

För att söka en anställning vid Göteborgs universitet måste du registrera ett konto i vårt rekryteringssystem. Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-12-05.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.