Postdoktor i molekylära verktyg för studier av oligonukleotid-proteininteraktioner

Ref PAR 2022/1551

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin bedrivs omfattande forskning och undervisning över stora kunskapsområden från molekyl till människa. Verksamheten utgörs av fem sektioner; farmakologi, fysiologi, hälsa och rehabilitering, klinisk neurovetenskap samt psykiatri och neurokemi.

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, söker nu en postdoktor, med placering vid Sektionen för farmakologi.

Den utlysta tjänsten syftar till att utveckla molekylära verktyg för att undersöka interaktioner mellan terapeutiska oligonukleotider och intracellulära proteiner och andra biomolekyler. Anställningen är i Pär Matssons forskargrupp vid Sektionen för farmakologi (https://www.gu.se/en/research/cellular-and-molecular-pharmacokinetics) och är ett nära samarbete med Morten Grøtli (Läkemedelskemi, Inst f kemi och molekylärbiologi; https://www.grotlilab.net ).

Projektet kommer utföras under gemensam handledning av forskningsledarna, och kandidaten kommer tillbringa tid i båda labben. Nära band till OligoNova Hub vid Göteborgs universitet (https://www.oligonova.org, en del av SciLifeLabs Drug Discovery and Development-plattform) ger tillgång till en dynamisk forskningsmiljö inom det spännande nya området design av terapeutiska oligonukleotider. Forskningsledarna har omfattande expertis inom cellulär farmakologi och läkemedelsdisposition, organisk syntes, läkemedels- och oligonukleotidkemi och utveckling av molekylära verktyg. Postdoktorstjänsten positionerar alltså kandidaten väl för att utveckla sitt eget forskningsprogram och för en framstående karriär inom akademi eller industri.

Ämne

Molekylära verktyg för att klarlägga terapeutiska oligonukleotiders interaktioner med cellulära proteiner.

Ämnesbeskrivning

Terapeutiska oligonukleotider är kemiskt modifierade RNA- eller DNA-baserade läkemedel som framkallar sin effekt genom komplementär bindning till nukleotidsekvenser i den sjukdomspåverkade cellen. Oligonukleotidbaserade läkemedel väntas leda till stora framsteg för behandling av sjukdomar som för närvarande saknar fungerande terapier.

De cellulära effekterna från terapeutiska oligonukleotider är starkt kopplade till interaktioner med cellulära proteiner, vilka bland annat påverkar det cellulära upptaget och den intracellulära fördelningen av den terapeutiska molekylen. Dessa interaktionsmönster och de bakomliggande molekylära mekanismerna är dock inte klarlagda.

Projektet syftar därför till att utveckla molekylära verktyg för att kartlägga och definiera hur olika kemiskt modifierade terapeutiska oligonukleotider binder till cellulära proteiner och andra biomolekyler, och hur dessa interaktionsmönster påverkar läkemedlens effektivitet och säkerhet.

Arbetsuppgifter

Kandidaten kommer att utveckla och tillämpa molekylära verktyg för att studera terapeutiska oligonukleotiders interaktioner med cellulära proteiner och andra biomolekyler. De utvecklade probsubstanserna kommer studeras i sjukdomsrelevanta cellmodeller med hjälp av imagingtekniker och masspektrometiska proteomikanalyser.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. 

Behörig att anställas som postdoktor för denna utlysning är den som innehar doktorsexamen i organisk kemi, läkemedelskemi eller motsvarande.

Bedömningsgrund

Vi söker en mycket motiverad person med betydande erfarenhet och djup kunskap i syntetisk organisk kemi, visad genom högkvalitativa publikationer inom relevant område samt genomgången forskarutbildning i organisk kemi eller läkemedelskemi eller motsvarande.

Tidigare erfarenhet av läkemedelsdesign, nukleotidkemi, och/eller kemisk biologi är starkt meriterande. Sökande ska ha utmärkt generell forskningsförmåga, skrivförmåga, och förmåga att arbeta både självständigt och inom ett team. Flytande kunskaper i talad och skriftligt engelska är väsentligt.

Erfarenhet av experimentell bestämning av intracellulära molekylära interaktioner (genom imaging/mikroskopi, proteomik/CETSA, spektrofotometri, SPR eller liknande tekniker) är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Ansökningsförfarande

Ansökan ska innehålla doktorsexamen, personligt brev, meritförteckning, förteckning över vetenskapliga publikationer samt kontaktuppgifter för minst 2 referenser.

Anställning

Anställningen är en tidsbegränsad anställning i 2 år, 100% av heltid, med placering tills vidare vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse. 

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta professor Pär Matsson, tfn: +46 31 786 49 32, e-post: par.matsson@gu.se

Ansvarig chef är universitetslektor/sektionschef Michael Winder, tfn: +46 31 786 34 77, e-post: michael.winder@pharm.gu.se

Ansökningshandlingar skickas inte till kontaktpersonerna.

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:  https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Intyg om doktorsexaman bifogas med ansökan.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-12-05

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.