Universitetsadjunkt i foto

Ref PAR 2022/1541

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

HDK-Valand bildar tillsammans med Högskolan för scen och musik Skandinaviens största konstnärliga fakultet, med en unik bredd av konstnärlig utbildning och forskning. Vi ligger centralt i Göteborg och har ett nära samarbete med lokala och regionala aktörer samt ett brett internationellt nätverk och många internationella samarbetspartners. Vårt mål är att bilda Skandinaviens största och bredaste konstakademi, vilket kommer göra vår röst starkare i såväl svenska som internationella sammanhang och attrahera starka forskare, lärare och studenter. Tillsammans skapar vi en dynamisk, utåtriktad och internationell miljö och en god utgångspunkt för utbildning, forskning och samverkan i framkant.

Vi söker en person med en fotografisk praktik som har pedagogisk erfarenhet och dokumenterad erfarenhet av kursplanering och ansvar för studentgrupper. Utöver en aktiv konstnärlig fotografisk praktik, ser vi även det som en tillgång om den sökande har erfarenhet inom nya digitala teknologier. 

Ämne 

Foto

Ämnesbeskrivning 

Fotografi är en teknik som genererar bilder med hjälp av reflekterande ljus, men det är också så mycket mer: information, politik, historia, kommunikation, konst, reportage, dokumentation, kontroll, bevis och vetenskap. 

Med hjälp av fotografi både avbildas och konstrueras verkligheten och det är viktigt att problematisera denna fotografiska dubbelrörelse. Syftet med universitetsstudier i fotografi är lära sig att skapa, tolka och distribuera fotografi för att bidra till en ökad medvetenhet och förståelse om dess funktion i samhället och konsten. 

Undervisningen i fotografi på HDK-Valand sker i kritisk dialog mellan lärare, studenter och medstudenter. Fenomen såsom identitet, minne, representation och arkiv är vanligt förekommande begrepp. Det gestaltande arbetet pågår parallellt med fotohistoriskt lärande och teoretiskt skrivande. En viktig del i utbildningen är att lära sig att kommunicera sitt arbete till andra och sätta det i relevanta kulturella, historiska och konstnärliga sammanhang.  

Fotografi på HDK-Valand är en komplett miljö vilket betyder att vi erbjuder undervisning på grundläggande och avancerad nivå och dessutom har pågående forskning i ämnet. 

 

Arbetsuppgifter 

Arbetsuppgifterna utgörs främst av kursansvar och undervisning på kandidatprogrammet i Foto. I anställningen kan det också ingå också att delta i antagningsjuryn för kandidatprogrammet.  

Utöver undervisning i kandidatprogrammet, kan också undervisning och kursansvar för fristående kurser, sommarkurser samt viss undervisning på masterprogrammet i Foto ingå. Arbetsuppgifterna kan även innebära projektledning av examensutställning för master- och kandidatprogrammet. Undervisning sker både på svenska och på engelska.

Arbetet är självständigt med stöd från programansvarig. Arbetsuppgifterna inkluderar kursplanering i dialog med annan undervisande personal, undervisa i grupp och individuellt och att ge konstruktiv och uppföljande kritik på studenternas praktiska arbeten. Personen förväntas också vara aktivt deltagande på personalmöten och i diskussioner om ämnets utveckling. 

Kompetensutveckling ingår i anställningen i enlighet med Göteborgs universitets arbetstidsavtal för lärare. 

Anställningen är placerad vid HDK-Valand i Göteborg. Distansundervisning kan komma att ske i enlighet med Göteborgs universitets föreskrifter. 

 

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels genomgått högskoleutbildning på lägst avancerad nivå eller har motsvarande kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

För denna anställning krävs masterexamen från konstnärlig högskoleutbildning samt erfarenhet av undervisning på högskolenivå. 

 

Bedömningsgrunder 

Bedömningen görs utifrån konstnärlig skicklighet och pedagogisk skicklighet. 

Med konstnärlig skicklighet avses att den sökande har: 

  • Mycket god kunskap om, och erfarenhet av, fotografins förutsättningar och villkor samt skicklighet i dess praktiska utförande 
  • Goda digitala kunskaper i fotografi och gärna erfarenhet inom nya digitala teknologier 
  • Bred konstnärlig och professionell erfarenhet inom ämnesområdet 
  • Erfarenhet inom projektledning i konstnärlig verksamhet 
  • Aktiv delaktighet i olika fotografiska och konstnärliga nätverk 

Med pedagogisk skicklighet avses att den sökande har: 

  • Administrativ erfarenhet och skicklighet inom ramen för arbetet som lärare såsom utveckling av kurser, utveckling av kursmaterial, erfarenhet av Canvas eller motsvarande.

Övigt: 

  • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift.  
  • Studie- eller arbetslivserfarenhet i utomnordisk kontext är meriterande. 

 

Sökande som inte tidigare har slutfört de pedagogiska kurser för högre utbildning som tillhandahålls av universitetet (eller motsvarande) förväntas göra det under de två första anställningsåren.

Vi kommer att göra en övergripande bedömning och anställa den kandidat som anses ha de bästa förutsättningarna för att implementera och utveckla de ovan nämnda arbetsuppgifterna. 

Anställning 

Anställningen är tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen kap 4 §10 Lärare inom konstnärlig verksamhet i tre år med möjlighet till förnyelse. Anställningen är 50% av heltid och placerad vid HDK-Valand i Göteborg.

Huvudsakligen genomförs arbetsuppgifterna på campus, men distansundervisning kan komma att ske i enlighet med Göteborgs universitets föreskrifter. 

Startdatum är 23-01-01 eller det datum vi senare kommer överens om. 

 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Linda Sternö, enhetschef Enheten Film, Foto, Litterär gestaltning , linda.sterno@gu.se 
Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta HR-funktionen vid HDK-Valand hr@hdk-valand.gu.se 

 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.   

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: 

HDK-Valand 
HR 
Box 131 
405 30 Göteborg  

och ska vara inkomna senast sista ansökningsdag.  Märk försändelsen "Universitetsadjunkt i foto, PAR 2022/1541".

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-12-05

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.