Forskare till Centrum för personcentrerad vård (GPCC)

Ref PAR 2022/1537

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Inom institutionen för vårdvetenskap och hälsa ryms utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar på grund- och avancerad nivå inom huvudområdena omvårdnad, radiografi, reproduktiv och perinatal hälsa, vårdpedagogik samt forskarutbildning inom vårdvetenskap. Vid institutionen finns också ett antal forskargrupper och forskningsprofilen är personcentrerad vård. En centrumbildning finns vid institutionen, centrum för personcentrerad vård (GPCC). För mer information om institutionen för vårdvetenskap och hälsa besök www.caresci.gu.se

GPCC är ett nationellt tvärvetenskapligt forskningscentrum som bildades år 2010 med stöd av regeringens strategiska satsning på vårdforskning. Ett fyrtiotal forskningsprojekt pågår för närvarande kring personcentrering vid olika långvariga sjukdomar och organisation av vård. För mer information om GPCC besök www.gu.se/gpcc.

GPCC söker en forskare med tjänsteomfattning 60%.

 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består till största delen att bedriva forskning och strategisk kunskapsutveckling om patienters och allmänhetens involvering i hälso- och sjukvårdens organisationer och beslutsystem. I uppdraget kommer även ingå delaktighet i ett pågående projekt ”Patient och närståendemedverkan”. Både strategisk utveckling och forskning sker dels i flervetenskapligt samarbete, dels i nära samarbete med patientorganisationer och patientföreträdare. Mer specifikt kommer arbetsuppgifterna att spänna från samordnande utveckling och ledning av forskningsprojekt till sökning och screening av forskningslitteratur samt analys av litteratur och intervjudata från olika intressegrupper. I anställningen ingår uppdrag i GPCC:s styrgrupp för ledning av det prioriterade forskningsområdet ”Utveckling av partnerskap mellan patientföreträdare/allmänheten och hälso- och sjukvårdens organisationer och beslutssystem”.

 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har doktorsexamen. Arbetslivserfarenhet av arbete som patientföreträdare inom patientorganisationer och som forskare är krav för anställningen.

De språkliga krav som ställs är flytande svenska i tal och i skrift samt goda kunskaper i engelska både i tal och i skrift.

Tidigare erfarenhet av forskningsarbete inom patient- och brukarmedverkan inom hälso- och sjukvård och från arbete inom centrumbildning på akademisknivå är meriterande.

För att lyckas i denna anställning krävs förmåga att dels arbeta självständigt, dels att samarbeta i team och med olika intressegrupper samt förmåga att tillämpa principer för systematiskt forskningsarbete.

Vi kommer att i denna rekrytering göra en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet i syfte att kunna anställa den sökande som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla arbetsuppgifterna och bidra till utveckling av verksamheten.

 

Anställning

Anställningen är en tillsvidareanställning med tjänsteomfattning 60%. Placering för närvarande vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Anställningen har möjlighet till arbete på distans.

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta;

Joakim Öhlén, centrumföreståndare GPCC, 031-786 6098, joakim.ohlen@gu.se

Ewa-Lena Bratt, bitr. sektionschef vård vid långvariga tillstånd, 031-786 4450, ewa-lena.bratt@gu.se

Axel Wolf, projektledare Patient och närståendemedverkan, 031-786 6034, axel.wolf@gu.se

 

Ansökan

Ansökan ska vara inkommen senast: 221208

Överklaganden

Om du vill överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) ska du göra det skriftligt. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och den ändring av beslutet som du begär. Det är också viktigt att du motiverar varför denna ändring bör göras. Ange din adress och gärna även telefonnummer och e-postadress samt det diarienummer som finns på beslutet. Ett beslut får endast överklagas av den som beslutet angår.

Skrivelsen ställs till Överklagandenämnden för högskolan och skickas till:

Göteborgs universitet
Registraturet
Box 100
405 30 Göteborg

Överklagandet ska ha kommit in till Göteborgs universitet inom tre (3) veckor från den dag beslutet anslogs på Göteborgs universitets anslagstavla.

Observera att beslut om anställning som doktorand ej kan överklagas.