Postdoktor till statsvetenskapliga institutionen

Ref PAR 2022/1413

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Statsvetenskapliga institutionen är en öppen och samhällsengagerad institution, mitt i staden och mitt i debatten. Vår forskning kretsar kring val, demokrati, korruption, styrningsformer, globalisering, miljö och politik samt europafrågor. Institutionen är värd för forskningsprogram som Center for Collective Action Research (CeCAR), QoG institutet, Varieties of Democracy (V-Dem), Governance and Local Development (GLD) och Svenska valforskningsprogrammet. Vi har utbildning på alla nivåer, grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, samt fristående kurser. Undervisning ges på både svenska och engelska. Totalt studerar omkring 1 400 personer hos oss. Statsvetenskapliga institutionen har runt 160 anställda.

Varieties of Democracy (V-Dem) är ett omfattande internationellt datainsamlings- och forskningsprogram för vilket V-Dem institutet, under ledning av professor Staffan I. Lindberg, är huvudsäte för samarbetet. Institutet har också flera andra forskningsprojekt. För mer information, se www.v-dem.net.  

Statsvetenskapliga institutionen söker nu en postdoktor som förväntas fokusera på det som V-Dem institutet åtagit sig att forska kring inom ramen för forskningsprogrammet ”Communities at risk: The impact of armed conflict on Human Development”, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

Ämne

Statsvetenskap

Ämnesbeskrivning

Statsvetenskap är studiet av politik. Inom disciplinen förekommer forskning och undervisning om makt och demokrati, politiska idéer och institutioner, på nationell och internationell nivå.

Arbetsuppgifter 

Anställningen som postdoktor syftar till att efter avlagd doktorsexamen ge arbetstagaren en tidig möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering. Den som anställs som postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Den sökande kommer att arbeta med V-Dem Institutets del (Work package 6) i forskningsprogrammet ”Communities at risk: The impact of armed conflict on Human Development” som finansierat av Riksbankens Jubileumsfond och bedrivs i samarbete med professor Håvard Hegre (Uppsala universitet).

Vi förväntar oss att postdoktorn, som en del i forskargruppen, studerar effekterna av väpnade konflikter på olika aspekter av politiska institutioner. Med hjälp av indikatorer från projektet Varieties of Democracy är forskarens huvuduppgift att skilja mellan effekterna av väpnade konflikter på val, på institutioner som säkerställer lagstiftande eller rättsliga begränsningar, på civilsamhället och på yttrande- och föreningsfriheten. För det andra kommer postdoktorn också att undersöka hur dessa institutioner arbetar för att hjälpa till att förebygga väpnade konflikter (dels genom att etablera

kontrafaktiska fall för effekterna av väpnade konflikter, dels genom att ingå i konfliktprognoserna i en annan del av det övergripande forskningsprogram) samt hur man kan modellera hur politiska institutioner påverkar samhällens sårbarhet för effekterna av väpnade konflikter.

I arbetsuppgifterna ingår viss delaktighet i datainsamling, kodning av data, kvalitetssäkring och data management. Samverkan med det omgivande samhället i form av exempelvis föredragshållande kan komma att ingå i anställningen.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har en doktorsexamen i statsvetenskap eller i närbesläktat ämne senast vid den tidpunkt då anställningsbeslutet fattas. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare kan komma i fråga om det finns särskilda skäl.

För mer information om behörighet se Göteborgs Universitets anställningsordning GU 2022/38

Bedömningsgrund

Du ska ha en doktorsexamen i företrädesvis statsvetenskap eller närliggande disciplin. Vi söker dig med tidigare erfarenhet av forskning i anknytning till ovan beskrivna forskningsområde.

Den sökande ska i första hand ha vetenskaplig skicklighet inom jämförande politik med speciellt fokus på områden relevanta för ovan nämnda projekt.

Ett eller flera av följande är krav för anställningen:

 • Dokumenterat starkt intresse att genomföra forskningsagendan i forskningsprogrammet ”Communities at risk: The impact of armed conflict on Human Development” och lösa de vetenskapliga problemen som identifierats, samt uppvisad mycket god förmåga att tillhandahålla originella, toppmoderna och kreativa lösningar på dylika forskningsproblem. 
 • Hög kompetens inom avancerad statistisk analys inom områden så som regressions- och panelanalys, maskininlärning samt prediktionsmodellering.

Följande är meriterande:

 • Kännedom om V-Dem-data och UCDP:s konfliktdata. 
 • Flexibilitet och mycket god förmåga av teamarbete i olika konstellationer.  
 • Erfarenhet av att arbeta tillsammans i ett storskaligt forskningsprojekt.
 • Dokumenterad erfarenhet av samarbete med det omgivande samhället, lagstiftare och tjänstemän, samt att författa texter till en icke akademisk publik.

Då arbetsspråket huvudsakligen är engelska krävs mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

För att lyckas i anställningen måste du ha ett öga för detaljer, god organiseringsförmåga och kunna lösa problem. Du har mycket hög kommunikations- och samarbetsförmåga.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för anställningen. Vi kommer att göra en helhetsbedömning och den sökanden som anses vara bäst kvalificerad att genomföra och utveckla de arbetsuppgifter som beskrivs ovan kommer att erbjudas anställning.

Anställning 

Tidsbegränsad anställning på 2 år med möjlighet till förlängning, maximal anställningstid 3 år. Omfattning är på heltid (100%) med placering för närvarande vid Statsvetenskapliga institutionen. Tillträde september 2023 eller enligt överenskommelse.

Mer information om anställningen se Göteborgs Universitets anställningsordning GU 2022/38

Kontaktuppgifter för anställningen 

Upplysningar om anställningen eller mer information kring projekten inom vilken denna forskning äger rum lämnas av Staffan I Lindberg, staffan.i.lindberg@pol.gu.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till Helena Jensen, helena.jensen@gu.se

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ber dig skriva din ansökan på engelska då den kan komma att granskas av engelskspråkig personal. I urvalsprocessen kommer det sannolikt att bli aktuellt med intervjuer och referenstagning.

Den sökande ombedes besöka hemsidan https://www.pcr.uu.se/research/sar och speciellt läsa om ”Work package 6”.

Ansökan ska innehålla:

 • personligt brev där det anges på vilket sätt den sökande bidrar till forskningsprogrammet Work package 6 och i övrigt uppfyller kvalifikationerna i annonsen.
 • ett projektförslag gällande hur kandidaten skulle vilja arbeta med Work package 6 (max 3 sidor)
 • ett CV (inklusive publikationer)
 • ett exempel på uppsats/publikation
 • en lista med tre eller fler referenspersoner som kan kontaktas för rekommendationsbrev.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-12-11

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.