Universitetslektor i datalingvistik, en eller flera

Ref PAR 2022/1453

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid humanistiska fakulteten har omkring 100 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och filosofilärare. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom sina områden.

The Centre for Linguistic Theory and Studies in Probability (CLASP) vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) finansieras av ett tioårigt anslag från Vetenskapsrådet (2015–2025).

 

Ämne

Datalingvistik

 

Ämnesbeskrivning 

Datalingvistik är ett ämne med examensrättigheter på magister- och doktorsnivå. Utbildning bedrivs på avancerad nivå, på institutionens program Master in Language Technology (MLT) och på forskarnivå inom CLASP.

CLASP ägnar sig åt forskning och utbildning i tillämpning av probabilistisk modellering och maskininlärningsmetoder på centrala frågor inom lingvistisk och kognitionsvetenskaplig teoribildning. CLASP ägnar sig också åt frågeställningar inom dialog och språklig interaktion.

För en beskrivning av MLT se https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/sprakteknologi-masterprogram-h2ltg. För en beskrivning av CLASP se https://www.gu.se/en/clasp

 

Arbetsuppgifter 

I arbetsuppgifterna ingår forskning, undervisning, handledning och viss administration.

Innehavaren förväntas förlägga sin arbetstid på forskning inom området tillämpning av maskininlärning på datorlingvistik samt undervisning – huvudsakligen inom mastersprogrammet Master in Language Technology där undervisning ges på engelska. Innehavaren förväntas handleda studenter på alla nivåer. Innehavaren kommer att ingå i forskningsgrupperna vid CLASP och kommer fortlöpande att ta del i utformning och implementering av forskningsprojekt.

Inom anställningen kan även andra arbetsuppgifter ingå, såsom administrativa uppgifter och utvecklingsarbete. Innehavaren av anställningen förväntas delta aktivt i institutionens utvecklings- och arbetsmiljöarbete, som arbetsplatsträffar samt andra interna möten och konferenser. Huvuddelen av arbetet ska utföras på plats vid Göteborgs universitet. 

 

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen (se här) samt Göteborgs universitets egen anställningsordning (se här). Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen i relevant ämne.

Enligt Göteborgs universitets anställningsordning ska sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng, och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, genomgå sådan utbildning under det första anställningsåret.

Som universitetslektor vid Göteborgs universitet kan du ansöka om att bli befordrad till professor. Mer information här.

 

Bedömningsgrunder 

De viktigaste kriterierna vid bedömning är:

 • forskningserfarenhet och kompetens inom datalingvistik med särskild tonvikt på maskininlärning
 • undervisningskompetens i samma ämne illustreras av erfarenhet av planering och genomförande av utbildning samt erfarenhet och kompetens att handleda studenter på olika nivåer (grund-, avancerad-, forskningsnivå)
 • deltagande i det internationella forskarsamhället.

Den sökande förväntas besitta expertis inom maskininlärning, programutveckling och de matematiska grunderna för datalingvistik och NLP, samt ha utfört forskning inom dessa områden. Vid bedömningen av vetenskapliga meriter värderas i synnerhet den sökandes förmåga att producera och publicera forskning av hög internationell kvalitet. I ansökans Meritportfölj I ska den egna forskningen, inklusive hur densamma passar med och skulle kunna bidra till eller komplettera övrig forskning som nu bedrivs i ämnet, beskrivas.

Den sökande förväntas besitta expertis inom någon av CLASP:s huvudsakliga forskningsområden. Vikt kommer även att läggas vid dokumenterad a) ledarskapserfarenhet b) god förmåga att planera och organisera forskning samt c) att kommunicera egna forskningsresultat.

Den sökande förväntas ha dokumenterad kompetens i och erfarenhet av undervisning i maskininlärning och datalingvistik, på flera nivåer (grund-,avancerad-, forskningsnivå), samt erfarenhet av handledning, inklusive handledning på forskarnivå, anses meriterande. Så även erfarenhet av undervisningsadministration, inklusiveerfarenhet av kurs-, program- och utbildningsdesign. Även förmåga att undervisa i kärnområden i lingvistik (så som syntax eller formell semantik) är meriterande.

Kunskaper i engelska är ett krav vid anställningen, såväl muntligt som skriftligt, eftersom undervisning på Master in Language Technology ges på engelska. Kunskaper i svenska är meriterande eftersom undervisning inom lingvistik vid institutionen vanligen ges på svenska. Inom två år efter det att anställningen påbörjats förväntas innehavaren också kunna undervisa på svenska.

Universitetet erbjuder gratis kurser i svenska för sina anställda. Mer information här.

 

Anställning 

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborg

Tillträde: Enligt överenskommelse.  

 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Alexander Almér (prefekt), +46 31-786 2777, alexander.almer@gu.se

 

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till Tf personalhandläggare Jennifer Stråle, jennifer.strale@gu.se

 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”.

Ansökan ska utformas enligt Humanistiska fakultetens anvisningar:
https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1685/1685190_anvisningar-ovrig-larare-ansokan-180314.pdf

Notera att följande dokument ska bifogas ansökan:

 • Doktorsexamensbevis
 • Doktorsavhandling
 • Eventuella läromedel
 • Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
 • Beskrivning av vetenskapligt och pedagogiskt arbete
 • Förteckning över examina och anställningar
 • Meritportfölj I: Vetenskapliga meriter
 • Meritportfölj II: Pedagogiska meriter
 • Meritportfölj III: Lednings- och administrativa meriter
 • Meritportfölj IV: Meriter inom samverkan med det omgivande samhället

 

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och Humanistiska fakultetens anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: Göteborgs universitet, FLoV, Box 200, 405 30 Göteborg. Vänligen ange diarienummer på kompletterande handlingar. 

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

 

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-01-09

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.