Universitetslektor musikvetenskap

Ref PAR 2022/1383

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för kulturvetenskaper är en mångdisciplinär institution som bland annat inrymmer ämnena etnologi, filmvetenskap, genusvetenskap, konst- och bildvetenskap, kulturstudier och musikvetenskap. Vid institutionen finns också två kandidatprogram, ett med inriktning mot kulturvetenskap och ett med inriktning mot medier, estetik och kulturellt entreprenörskap. Därutöver finns masterprogrammen Gendering Practices och Kultur och demokrati.

Institutionen utlyser nu en lektorstjänst i musikvetenskap med tillsvidareanställning 100%. Vi söker dig som har ett starkt engagemang för forskning och som vill leda, utveckla och aktivt delta i den musikvetenskapliga utbildningen på grund- och avancerad nivå.

Ämnesbeskrivning
Utbildningen i musikvetenskap vid Göteborgs universitet omfattar musikanalytiska, musikhistoriska, medieteoretiska, sociologiska, etnologiska och kulturkritiska perspektiv på musik. Undervisningen sker huvudsakligen på svenska. Ämnet har en bred forskningsprofil med inriktning mot studier av musik och medier, musiketnologi, musiksociologi, populärmusikstudier, musik och demokrati, filmmusik och ljudspårsstudier, musikhistoria och musikestetik.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av undervisning inom musikvetenskapens olika områden på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Till undervisning räknas förutom föreläsningar, seminarier, uppsatshandledning och examinationer även kursansvar, kursutveckling, kursadministration och kompetensutveckling inom utbildningsområdet. Såväl campusbaserad som digital undervisning kan förekomma.

I anställningen ingår också forskningstid, som innehavaren av anställningen förväntas använda till egen forskning, publikationsverksamhet, ansökningar om externa forskningsmedel samt kompetensutveckling inom forskningsområdet för att på så sätt bidra till ämnets och institutionens utveckling. Anställningen kan även innefatta ledningsuppdrag såsom ämneskoordinator samt, beroende på den anställdes inriktning, undervisning vid institutionens kandidat- och masterprogram. 

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du i stor utsträckning fysiskt närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen (se här)  samt Göteborgs universitets egenanställningsordning (se här). Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen.

Behörig att anställas som universitetslektor i musikvetenskap är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i musikvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning. Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Vid bedömningen fästs lika stor vikt vid pedagogisk som vid vetenskaplig skicklighet. God samarbetsförmåga värderas högt, liksom förmågan att driva frågor på egen hand.

Vid urval bland behöriga sökande ska stor vikt fästas vid

 • Dokumenterad och väl vitsordad förmåga att undervisa och handleda på grund- och/eller avancerad nivå i musikvetenskap.
 • Dokumenterad förmåga att leda och delta i kursutvecklingsarbete på grund- och/eller avancerad nivå i musikvetenskap.
 • Dokumenterad nationell och internationell forskningsaktivitet (t.ex. deltagande med papers i nationella och internationella konferenser, publicering av referee-granskade vetenskapliga publikationer, medverkan i nationella och internationella forskningsnätverk)
 • Dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsmedel samt leda forskningsprojekt.
 • Dokumenterat god förmåga att samarbeta såväl i interna kollegiala som externa sammanhang.
 • Dokumenterad god förmåga att kommunicera på engelska och svenska (eller närliggande nordiskt språk).

Meriterande i övrigt

 • Dokumenterad erfarenhet av ledningsuppdrag (t.ex. studierektor).
 • Dokumenterad förmåga att handleda på forskarnivå.
 • God kunskap om svenskt utbildningssystem och förmåga att undervisa på svenska eller närliggande språk.
 • God förmåga att kommunicera musikvetenskaplig forskning.

I urvalsprocessen kan det utöver sakkunnigbedömningen bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning.

Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som universitetslektor. Provanställning tillämpas vid alla tillsvidareanställningar. Tillträde efter överenskommelse.

Övrigt
Om högskolepedagogisk meritering i enlighet med krav vid Göteborgs universitet (PIL101, PIL102 och PIL103) ej föreligger i samband med ansökan ska sådan valideras eller angiven utbildning genomföras inom ett år från anställningens början (https://pil.gu.se/resurser/meriter).

För vidare information se https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Kontaktuppgifter för anställningen
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Lena Martinsson, lena.martinsson@gu.se, tel: 031-786 5910, eller avdelningschef Anna Backman-Rogers, anna.backman.rogers@gu.se, tel: 031-786 6110.
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Gunilla Zachau, gunilla.zachau@gu.se, tel: 031-786 6160

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan bör innehålla information och underlag av relevans för att bedöma relativt de grunder som specificeras under Bedömningsgrund.

Ansökan ska utformas enligt Humanistiska fakultetens anvisningar:
https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1685/1685190_anvisningar-ovrig-larare-ansokan-180314.pdf

Notera att följande dokument ska bifogas ansökan:

 • Personligt brev med motivering till varför du söker anställningen.
 • Doktorsexamensbevis.
 • Doktorsavhandling.
 • Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa. För samförfattade verk som åberopas ska sökandes bidrag specificeras.
 • Beskrivning av vetenskapligt och pedagogiskt arbete.
 • Förteckning över examina och anställningar.
 • Meritportfölj I: Vetenskapliga meriter.
 • Meritportfölj II: Pedagogiska meriter.
 • Meritportfölj III: Lednings- och administrativa meriter.
 • Meritportfölj IV: Meriter inom samverkan med det omgivande samhället.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annons och ansökningsformuläret och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer/skrifter som inte kan bifogas ansökan digitalt ska, i två exemplar, skickas till Institutionen för kulturvetenskaper, Box 200, 405 30 Göteborg. Vänligen ange diarienummer PAR på kompletterande handlingar.

Ansökan ska vara inkommen senast: Måndagen den 20 februari 2023

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner