Postdoktor i historia

Ref PAR 2022/1370

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för historiska studier utgör en del av den humanistiska fakulteten. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i de tre ämnena historia, arkeologi samt antikens kultur och samhällsliv. Arbetet vid institutionen sker i samarbete mellan de tre ämnena. Forskningen sker såväl inom de enskilda ämnena som i större tvärvetenskapliga projekt, där nationell och internationell samverkan utgör ett viktigt inslag. Mer information om institutionen finns här: www.gu.se/historiska-studier

Arbetsuppgifter 

Projektet Humanitarian Great Power? The Local Reception of Refugees in Sweden, 1700–1730 är finansierat av Vetenskapsrådet (dnr: 2021–01520) och löper under åren 2023–2025. Mer information om projektet finns här: www.gu.se/forskning/humanitar-stormakt-det-lokala-flyktingmottagandet-i-sverige-1700-1730. Som postdoktor i projektet kommer du att arbeta nära projektledaren men självständigt genomföra egna forskningsuppgifter. 

Som postdoktor ansvarar du för att självständigt studera flyktingmottagandet i tre svenska städer (Uppsala, Härnösand och Linköping) under det stora nordiska kriget (1700–1721), med särskilt fokus på flyktingars egna agens. Källmaterialet utgörs till stor del av suppliker samt material från offentlig förvaltning (såsom städernas magistrat, kommissionsmaterial, kyrkoarkiv m.m.). Du kommer även att studera mottagandet i en fjärde stad (Stockholm) tillsammans med projektledaren.

Bland arbetsuppgifterna ingår att publicera dina resultat i minst tre artiklar i internationellt högt rankade tidskrifter/förlag. Du kommer att delta i organiserandet av en workshop i anslutning till forskningsprojektet. I övrigt förväntas du presentera dina resultat på konferenser och seminarier samt delta aktivt i det akademiska samtalet vid institutionen och inom forskningsfältet.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Behörig för här rubricerad anställning är den som avlagt doktorsexamen i historia eller motsvarande som institutionen finner likvärdigt. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl, t.ex. ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret.

För tjänsten krävs mycket goda kunskaper i svenska och engelska.

Bedömningsgrunder

Förutom ovanstående behörighetskrav kommer följande meriter att beaktas vid tillsättningen:

 • Erfarenhet av att publicera sig vetenskapligt på engelska.
 • Erfarenhet av att arbeta inom ett eller flera av forskningsfälten tidigmodern migrationshistoria, tvångsmigration, supplikväsendets historia, och tidigmodern stadsadministration.
 • Erfarenhet av att arbeta med ett eller flera av de tidigmoderna svenska källmaterial som används i projektet (suppliker, kyrkoarkiv, material från offentlig förvaltning).
 • Eftersom delar av källmaterialet kan vara på tyska är god förståelse av detta språk meriterande.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Rekryteringsgruppen kan komma att använda sig av intervjuer via videolänk.

Anställning 

Anställningen är en postdoktoranställning under 30 månader på 75%. Placering tills vidare vid institutionen för historiska studier. Tillträde 2023-07-01 eller enligt överenskommelse.

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen kontakta projektledare Sari Nauman på sari.nauman@gu.se
Har du frågor om anställningsförfarandet kontakta personalhandläggare Johanna Hagbranth på johanna.hagbranth@gu.se

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande  

Ansökan 

För att söka en anställning vid Göteborgs universitet måste du registrera ett konto i vårt rekryteringssystem. Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska och innehålla följande delar:

 1. Ett personligt ansökningsbrev. Brevet ska beskriva dina meriter och hur dina kvalifikationer knyter an till den utlysta tjänsten, samt uttrycka vad du kan tillföra projektet.
 2. En tidsplan över de tre artiklar du förväntas publicera, samt kortfattad plan över dessa artiklars innehåll och inriktning, om totalt max 2 sidor.  
 3. Ett doktorsexamensbevis alternativt intyg på att datum för disputation är senast 2023-06-16. Sådant intyg ska vara underskrivet av handledare samt prefekt vid den institution som doktoranden tjänstgör vid.
 4. Ett CV som i punktform tydligt redogör för dina (1) vetenskapliga (examina; anställningar; erhållna externa forskningsmedelsbidrag; konferensdeltagande; medverkan i forskarnätverk; etc.), (2) administrativa (olika former av akademiska uppdrag) och (3) andra relevanta meriter som åberopas.
 5. En publikationslista.
 6. Högst tre vetenskapliga publikationer, inklusive den sökandes doktorsavhandling.
 7. Kontaktinformation till en akademisk referensperson.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-03-16

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.