Universitetslektor i hälsoekonomi

Ref PAR 2022/1340

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa bedriver omfattande undervisning och forskning inom global folkhälsovetenskap, allmänmedicin, arbetsmedicin, miljömedicin, socialmedicin, läkemedelsanvändning och läkemedelspolicy. Vi bedriver även undervisning och forskning inom nutritionsepidemiologi, försäkringsmedicin, hälsoekonomi, biostatistik och registerepidemiologi. Vi utvecklar interdisciplinär forskning inom FN´s globala mål för hållbar utveckling med fokus på mål 3 (hälsa) och 8 (ekonomisk utveckling).

Den hälsoekonomiska gruppen inom avdelningen bedriver undervisning såväl som forskning inom området. Den hälsoekonomiska undervisningen sker primärt inom avdelningens program och kurser samt inom kvantitativa metodkurser inom forskarutbildningen. Forskningen är framförallt tillämpad och sker ofta tillsammans med kliniska forskargrupper. Vi arbetar både med stora hälsoregisterdata såväl som med data från kliniska prövningar. En nära samverkan finns med Västra Götalandsregionen.

Ämne 

Hälsoekonomi 

Ämnesbeskrivning 

Ämnet hälsoekonomi vid Institutionen för medicin har ett primärt fokus på hälsoekonomiska utvärderingar av interventioner inom sjukvård och folkhälsa (kostnadseffektivitetsanalys) samt på ekonometriska analyser av regionala, nationella och internationella policys inom hälso- och sjukvården och dess effekter på befolkningens hälsa och sjukvårdskostnader. 

Arbetsuppgifter 

Arbetsuppgifterna inkluderar undervisning på svenska och engelska i hälsoekonomi vid ett eller flera av Sahlgrenska akademins utbildningsprogram, framförallt på masternivån. I arbetet ingår också att bedriva forskning i enlighet med ett eget tillämpat hälsoekonomiskt forskningsprogram av relevans för verksamheten. Därutöver ingår samverkan med Västra Götalandsregionen i form av hälsoekonomisk rådgivning i prioriteringsfrågor och HTA-arbete (Health Technology Assessment), samt hälsoekonomisk utvärdering och uppföljning av regionens vårdinsatser. Anställningen innehåller även hälsoekonomiska konsultationer och forskningssamarbeten med ett flertal kliniska forskargrupper inom Sahlgrenska akademin, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen. Det förväntas också ett aktivt arbete med att söka externa forskningsmedel både som huvudsökande och som en del i andra forskargrupper, och efter tre år förväntas minst 25% av tjänsten vara självfinansierad via externa forskningsanslag. Viss administration av konsultverksamheten och liknande ingår också i anställningen. Om den sökande inte har svenska som modersmål ska den ges möjlighet att lära sig svenska inom två år från och med anställningsdatum. 

Behörighet 

Behörighet vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets anställningsordning.

Krav för anställningen är avlagd doktorsexamen i hälsoekonomi, nationalekonomi eller inom annat område med relevans för hälsoekonomi. Visad pedagogisk skicklighet och förmåga att undervisa på engelska är också ett behörighetskrav.

Om den tillsatta kandidaten inte har svenska som modersmål skall denna inom en tvåårsperiod tillägna sig detta på sådan nivå som krävs för att kunna undervisa.

Bedömningsgrunder 

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets anställningsordning.

Pedagogisk skicklighet, vetenskaplig skicklighet och förmåga till samarbete och samverkan är likvärdigt viktiga för anställningen.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid publicerade hälsoekonomiska publikationer i internationella tidskrifter med peer-review samt kvaliteten på sökandes föreslagna hälsoekonomiska forskningsprogram och dess relevans för verksamhetens inriktning. Särskild vikt läggs på forskning kring hälsoekonomiska utvärderingar inom sjukvård och folkhälsa (kostnadseffektivitetsanalys, kostnadsnyttoanalys, kostnadsintäktsanalys) såväl som på forskning relaterat till ekonometriska analyser av policys inom hälso- och sjukvården. Erfarenhet av forskning baserat på data från kliniska prövningar, från observationsdata/registerdata, och forskning baserat på modellanalyser är meriterande. Förmåga att erhålla externa forskningsanslag är meriterande.

Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterad skicklighet av, god förmåga till och beskrivet intresse för genomförd och framgångsrik hälsoekonomisk undervisning till studentgrupper utan eller med förkunskaper i hälsoekonomi, nationalekonomi och statistik och till professionsgrupper inom hälso- och sjukvården. Erfarenhet av kursansvar och att ha tagit initiativ till och utvecklat egna kurser är meriterande.

Vid bedömning av förmåga till samarbete och samverkan kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterad erfarenhet av hälsoekonomisk rådgivning av prioriteringsarbete inom svenska regioner, uppdrag av hälsoekonomiska utvärderingar av vårdinsatser inom svenska regioner, samt utförande av HTA-rapporter (Health Technology Assessment). God förmåga och beskrivet intresse av att framgångsrikt samverka mellan olika professioner i hälsoekonomisk forskning och utvärderingsuppdrag är meriterande.

Anställning 

Anställningen är tillsvidare på heltid (100%) med placering vid Institutionen för medicin. Tilltärde enligt överenskommelse.  

Kontaktuppgifter för anställningen 

Professor Jahangir Khan, jahangir.khan@gu.se

Avdelningschef Max Petzold, 0703867077, max.petzold@gu.se 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas:

  • Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
  • Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
  • Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2022/1340 och skickas till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-01-10

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.