Universitetslektor i religionsvetenskap och teologi med inriktning mot bibelvetenskap, särskilt Nya testamentets exegetik

Ref PAR 2022/1302

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion är en av Humanistiska fakultetens sex institutioner och har ca 100 anställda, varav ca 20 doktorander,  och ca 1 000 studenter. För mer information om institutionen se webben: http://lir.gu.se/.

 

Ämne 

Religionsvetenskap och teologi med inriktning mot Nya testamentets exegetik.

 

Ämnesbeskrivning 

Bibelvetenskap är en av flera inriktningar inom det religionsvetenskapliga och teologiska ämnesområdet. I centrum står vetenskapliga tolkningar av bibliska texter på grundspråk i deras historiska ursprungsmiljö, men även texternas användning i senare religiösa och kulturella sammanhang studeras. Vid Göteborgs universitet är Gamla testamentets exegetik och Nya testamentets exegetik integrerade med varandra i både forskning och undervisning. Utbildningen på avancerad nivå är särskilt fokuserad på Bibelns betydelse för judisk-kristna relationer.  

 

Arbetsuppgifter 

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning i bibelvetenskap, särskilt Nya testamentets exegetik och nytestamentlig grekiska på grund- och avancerad nivå, samt inom lärarutbildningen i religionskunskap. Vid behov kan undervisningen också omfatta Gamla testamentets exegetik, bibelhebreiska, äldre kyrkohistoria och den tidiga kristendomens litteratur.

Handledning inom forskarutbildningen kan därtill ingå. I arbetsuppgifterna ingår dessutom forskning och samverkan med det omgivande samhället samt vid behov administrativa och pedagogiska ledningsuppdrag.

 

Behörighet 

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har avlagt doktorsexamen i för den utlysta anställningen relevanta forskningsfält, dels visat pedagogisk skicklighet. Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3–4 § högskoleförordningen samt i Anställningsordningen för anställning av lärare vid Göteborgs universitet. www.medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Kunskaper i svenska och engelska är ett krav vid anställningen, såväl muntligt som skriftligt, eftersom undervisning förekommer på grundnivå och ämneslärarprogrammet där undervisningen sker på svenska och avancerad nivå där kurserna ges på engelska. Innehavaren av anställningen förväntas vara fysiskt närvarande vid institutionen. Enligt Göteborgs universitets anställningsordning ska sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng, och som inte heller bedöms förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, genomgå sådan utbildning under det första anställningsåret.

 

Bedömningsgrunder 

Vid tillsättningen kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Vikt tillmäts även den sökandes administrativa meriter samt förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid vetenskaplig skicklighet i Nya testamentets exegetik, visad i vetenskapliga publikationer. Dokumenterad delaktighet i nationella och internationella forskarnätverk är meriterande.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid dokumenterad undervisning inriktad mot Nya testamentets exegetik, i synnerhet med språklig inriktning. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer därtill stor vikt att fästas vid dokumenterad erfarenhet av handledning av studenter inom utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå. Kompetens att undervisa i bibelhebreiska är meriterande.

Arbetsuppgifterna kräver god förmåga att självständigt kunna planera och genomföra undervisning samt att samarbeta med kollegor inom ämnet, över ämnesgränser och med övrig personal.

För anställning kommer den sökande att väljas som efter en helhetsbedömning av skicklighet inom Nya testamentets exegetik bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka med personal och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

 

Övrigt

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer, provföreläsning och referenstagning. Provanställning kan komma att tillämpas.

 

Anställning 

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborg
Tillträde: Snarast möjligt eller enligt överenskommelse

 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:

Katarina Leppänen, Prefekt
katarina.leppanen@lir.gu.se

Martin Westerholm, Studierektor
martin.westerholm@lir.gu.se

 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: Göteborgs universitet, LIR, Box 200, 405 30 Göteborg. Vänligen ange diarienummer på kompletterande handlingar

 

Ansökan ska utformas enligt Humanistiska fakultetens anvisningar. Dessa anvisningar finner du här: 1685190_anvisningar-ovrig-larare-ansokan-180314.pdf (gu.se).

Följande dokument ska bifogas ansökan:

Doktorsexamensbevis

Doktorsavhandling

Eventuella läromedel

Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa

Beskrivning av vetenskapligt och pedagogiskt arbete

Förteckning över examina och anställningar

Meritportfölj I: Vetenskapliga meriter

Meritportfölj II: Pedagogiska meriter

Meritportfölj III: Lednings- och administrativa meriter

Meritportfölj IV: Meriter inom samverkan med det omgivande samhället

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-01-16

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.