Postdoktor i Bioinformatik med inriktning antibiotikaresistens

Ref PAR 2022/1128

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Postdoktor i Bioinformatik med inriktning antibiotikaresistens

En disputerad forskare sökes för en postdoktorsanställning (heltid) under 24 månader, med möjlighet till ett års förlängning. Anställningen är knuten till Joakim Larssons forskargrupp vid avdelningen för infektionssjukdomar, Institutionen för Biomedicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet, och kommer utföras i nära samarbete med Johan Bengtsson-Palmes forskningsgrupp på Chalmers Tekniska Högskola. Gruppens forskningsfokus rör resistensutveckling mot antibiotika, särskilt betydelsen av den yttre miljön. Forskargruppen består idag av 1 professor, 2 docenter, 6 postdoktorer, 1 doktorand, 1 disputerad biolog, en forskningsassistent, en gästforskare samt examensarbetare (https://www.gu.se/en/biomedicine/about-us/department-of-infectious-diseases/joakim-larsson-group). Larsson leder också Centrum för Antibiotikaresistensforskning vid Göteborgs Universitet (CARe; www.gu.se/en/care) med drygt 100 forskare. Johan Bengtsson-Palmes grupp på Chalmers (https://microbiology.se) består för närvarande av 1 postdoktor, 2 doktorander och en forskningsassistent, samt examensarbetare. Därutöver finns mycket täta samarbeten med flera andra universitet, nationellt och internationellt. Forskningen är av interdisciplinär karaktär och har omfattande stöd från bland annat Vetenskapsrådet och Formas.

Ämne 

Bioinformatik med inriktning antibiotikaresistens. 

Ämnesbeskrivning 

Utvecklingen av antibiotikaresistens har drivits på av användning av antibiotika men även antibakteriella biocider kan selektera för antibiotikaresistens. Kunskapen om vilka gener som bidrar till biocidresistens och som kan vara kopplade till antibiotikaresistens är dock bristfällig. Till viss del finns sådana gener dokumenterade i BacMet-databasen som vi tidigare utvecklat (http://bacmet.biomedicine.gu.se), men denna samling resistensgeners skrapar bara på ytan av all biocidresistens som finns bland miljöbakterier. Vi söker nu en postdoktor som kan driva arbetet med bioinformatisk analys av biocid- och antibiotikaresistens för att svara på frågan om ökande biocidresistens utgör ett hot mot människors hälsa.

Arbetsuppgifter 

Postdoktorn förväntas fortsätta utvecklingen av BacMet-databasen för att göra den mer inriktad på biocid-substanser och produkter utöver resistensgener. I detta arbete ingår att göra bioinformatisk sekvensanalys, litteraturstudier, samt databas- och webb-programmering. Arbetet kommer också innebära undersökningar av förekomsten av de identifierade resistensgenerna i genom och metagenom, samt ekologisk modellering av biocidresistens och antibiotikaresistens på lokal och global nivå. Tjänsten kommer utföras i ett nära samarbete mellan Joakim Larssons och Johan Bengtsson-Palmes forskargrupper. I grupperna finns redan bred kompetens kring bioinformatik, mikrobiologi, molekylärbiologi och miljövetenskap, och vi samarbetar tätt med kliniker och analytiska miljökemister liksom forskare inom andra discipliner. Det ingår i arbetsuppgifterna att författa/medförfatta vetenskapliga publikationer och presentera forskning vid internationella vetenskapliga konferenser.

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning.

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.  

Bedömningsgrunder 

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 – 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Doktorsexamen inom relevant ämnesområde samt utmärkt publikationshistorik med relevanta artiklar i relation till den tid som passerat sedan sökande disputerade är ett krav. Dokumenterad erfarenhet av bioinformatiskt arbete är ett krav för tjänsten. Starkt meriterande är hög självständighet och tidigare erfarenhet av programmering i Perl/PHP/Python, erfarenhet av antibiotikaresistensforskning, matematiska modeller, excellent kommunikativ förmåga, särskilt med avseende på att uttrycka sig vetenskapligt i skriftligt och muntligt på engelska, ett utvecklat vetenskapligt kritisk förhållningssätt, samt förmåga att arbeta framgångsrikt i grupp. Tidigare arbete med biologiska sekvensdatabaser är meriterande, liksom erfarenhet av analys av sekvensdata från genom och/eller metagenom samt erfarenhet av ekologiska effekter av stress på mikroorganismer.

Anställning 

Anställningen är på heltid och tidsbegränsad, två år med möjlighet till ett års förlängning, med placering tills vidare på institutionen för biomedicin. Tillträde sker enligt överenskommelse. 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta professor Joakim Larsson, joakim.larsson@fysiologi.gu.se eller forskarassistent Johan Bengtsson-Palme johan.bengtsson.palme@chalmers.se. 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

Ansökan ska innehålla:

- Ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten

- CV som inkluderar vetenskapliga publikationer

- Kopia på bevis för doktorsexamen

- Två referenser med kontaktuppgifter 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-08-25

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&rmpage=job&rmjob=26787&rmlang=SE