Doktorandplats i naturvetenskap med inriktning mot biologi

Ref PAR 2022/1106

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid Institutionen för biologi och miljövetenskap (BioEnv) finns utbildnings- och forskningsverksamhet som sträcker sig från fjällvärldens ekosystem, genom skog, mark och vattendrag, hela vägen ut i havet. I dessa miljöer arbetar vi med olika biologiska organisationsnivåer från gener, via individer och populationer till samhällen och ekosystem. Vi arbetar inom ekologi, evolution, fysiologi, systematik och kombinationer av dessa ämnesområden för att förstå betydelsen av naturliga och av människan skapade miljöförändringar.

Institutionen är placerad på tre olika ställen: i Göteborgs botaniska trädgård, på Medicinareberget i Göteborg och Kristineberg Center, Fiskebäckskil. Den aktuella tjänsten är förlagd till Göteborgs botaniska trädgård, Botanhuset vid Carl Skottbergs Gata 22B.

Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor. https://medarbetarportalen.gu.se/doktorand/  

Projektbeskrivning

 • Huvudsyftet är att omvandla salthaltig jord till produktiv jord för att bekämpa fattigdom och hunger. Markförsaltning är ett allvarligt och ökande problem. Globalt berörs cirka 500 miljoner hektar med minskade skördar som följd. I vissa områden är situationen så svår att marken lämnas i träda. Detta orsakar negativa ekonomiska konsekvenser För att omvandla salthaltig jord till produktiv jord måste det bl.a. utvecklas salttoleranta grödor, i vårt fall vete.

  Bangladesh är ett land med stora utmaningar orsakade av de pågående klimatförändringarna. Med utgångspunkt från en Bangladeshisk vetesort, BARI Gom-25, har vi skapat en mutantpopulation av för att öka den genetiska variationen. Via analys för salttolerans identifierade via 70 vetelinjer med hög salttolerans från vår mutantpopulation. Nästa steg är att implementera och utveckla dessa linjer for hållbar livsmedelsproduktion i Bangladesh på saltmark.

  Ett annat syfte med projektet är att identifiera molekylära markörer för salttoleransen för att underlätta förädling av den salttoleranta karaktären. Vi kommer studera den molekylära mekanismen bakom egenskapen dvs de reglerande och funktionella gener i vetegenomet som är involverade i att anpassa vetet till saltstress. Genom att kartlägga specifika mutationer i våra salttoleranta linjer kommer vi att identifiera viktiga regulatoriska gener som kan användas som molekylära markörer i förädlingsprogram. Nyvunnen kunskap kommer ligga till grund för att påbörja identifiering av andra viktiga egenskaper i vår mutantpopulation som kan vara till godo för att klara av klimatomställningar ex ökat motstånd mot biotisk och abiotisk stress.

Specifika studiemål:

 1. Identifiera och bekräfta salttoleranta vetelinjer via fältförsök på salthaltiga jordar
 2. Identifiera transkriptionsfaktorer (TF) som markörer för salttolerans i vete
 • Identifiera andra viktiga egenskaper i mutantpopulationen som kan hjälpa till att bättre klara av klimatomställningarSamarbete sker med bl.a annat Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University, Dinajpur; Cordaid; Lal Teer Seed Ltd; OlsAro Crop Biotech AB.
 • Projektet är diversifierat gällande ämnesområden och kommer ha flera olika beståndsdelar; laborativt, teoretisk och fältinriktat.

Arbetsuppgifter   

Huvuduppgiften är att genomföra avhandlingsarbetet under handledning vilket inkluderar att doktoranden kommer att utveckla sina kunskaper och färdigheter i metodologi, analysförmåga och ämnesteori. Tekniker som kommer att användas inom projektet inkluderar ex (q)PCR, elektrofores, proteinmätning, olika verktyg för bioinformatik, fotosyntesmätning, hydroponi, och speed breeding. Studierna kommer att bedrivas mestadels som labstudier i kombination med studier med hjälp av dator. Kortare tidsperiod kan spenderas på fältarbete både i Sverige och/eller i annat land. Specifika ämnesområden med särskild relevans för projektet är molekylärbiologi, cellbiologi, biokemi och bioinformatik.  

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen.    

Inom ramen för din doktorandanställning kan du ha institutionstjänstgöring i en omfattning av max 20 % av heltid fördelat under hela utbildningstiden. Institutionstjänstgöring omfattar vanligtvis undervisning på grundnivå och avancerad nivå, men även forskning och administration kan ingå.  

Behörighet   

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall den särskilda behörighet som är fastställd i den allmänna studieplanen för ämnet.  

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:    

 1. avlagt examen på avancerad nivå, eller 
  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller  
 2. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som har:

 1. avlagt examen på avancerad nivå i relevant* naturvetenskapligt ämne, eller
 2. fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i relevanta* naturvetenskapliga ämnen, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper relevanta för den planerade utbildningen.

* Relevant ämne för den planerade utbildningen på forskarnivå är biologi, kemi, agronomi eller bioinformatik.

Bedömningsgrund   

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.   

Vi söker en motiverad person för att bedriva doktorandstudier inom biologi med inriktning mot växter.

Vad som krävs för forskarstudierna och denna anställning:

 • Mycket god förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera på engelska är ett krav då vi arbetar i en internationell miljö.
 • Körkort är ett krav då det finns närliggande fältförsök.
 • Grundläggande kunskaper inom molekylärbiologi, cellbiologi eller biokemi är ett krav.
 • God samarbetsförmåga är ett krav då vi arbetar i ett team som jobbar mot samma mål.

Vad som är meriterande eller önskvärt (men ej så starkt som ett krav):

 • Det är starkt meriterande om man kan uppvisa erfarenhet av arbete med bioinformatik.
 • Det är starkt meriterande om man kan uppvisa erfarenhet av arbete med (q)PCR.
 • Det är starkt meriterande om man kan uppvisa erfarenhet av arbete med växter och i synnerhet att screena växter för egenskaper.

Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska och innehålla:

 • Ett personligt brev med beskrivning av dina erfarenheter och hur du uppfyller de kriterier som anges i annonsen (max en A4-sida)
 • Meritförteckning (CV)
 • Kopia på avlagda examina och utskrift av genomgångna kurser med betyg
 • Kopia av examensarbete
 • Intyg på annan relevant erfarenhet/anställning eller övriga handlingar som önskas åberopas

De högst rangordnade sökande inbjuds till en intervju som kan komma att genomföras på engelska och i vissa fall via Zoom.

Anställning   

Efter du har blivit antagen till utbildning på forskarnivå kommer du att erhålla en doktorandanställning vid Göteborgs universitet.   

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100.    

Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och får förnyas med högst två år i taget.  

En doktorand får som längst vara anställd som doktorand under åtta år men den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.   

Placering: Institutionen för biologi och miljövetenskap. Omfattning 100%. Tillträde 2022-10-01 enligt överenskommelse.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.   

Kontaktuppgifter för anställningen   

Om du har frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:

Henrik Aronsson, professor, blivande huvudhandledare
tel. 0766 184802
e-post: henrik.aronsson@bioenv.gu.se
websida: www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/henrikaronsson

Åsa Arrhenius, prefekt
tel. +46 31 786 26 25
e-post: asa.arrhenius@bioenv.gu.se

Fackliga organisationer   

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:   
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande   

Ansökan   

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal.   

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.   

Ansökan ska vara inkommen senast:  2022-08-31  

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&rmpage=job&rmjob=26712&rmlang=SE