Kommunikatör med fokus på länkade globala utmaningar inom: skog, mark, klimat, biodiversitet, samhällsutveckling och livsmedelssystem

Ref PAR 2022/1103

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV, är Chalmers och Göteborgs universitetsgemensamma organisation för att främja forskning, utbildning och samverkan inom hållbar utveckling (läs mer på https://gmv.gu.se/). Det innebär att vi fungerar som en kunskapsplattform som initierar, driver, administrerar och stöttar mångvetenskapliga projekt och satsningar inom hållbar utveckling. På GMV arbetar cirka 45 personer och vi finns på Campus Johanneberg vid Kapellplatsen i centrala Göteborg.  

Tjänsten är som kommunikatör, med vissa koordinerande arbetsuppgifter, inom ett multidisciplinärt forskarnätverk som GMV är värdorganisation för: Focali (Forest Climate Livelihoods Research network). Nätverket syftar till att skapa samverkan mellan såväl discipliner som sektorer kring länkade ämnesområden som skog, markanvändning, klimat, biodiversitet, livsmedelssystem samt relaterade globala policy- försörjning- utveckling- och rättighetsfrågor.

Focali samarbetar med en bredd av aktörer för att nyttiggöra och nå ut med den kunskap som finns inom nätverket. En nära samarbetspartner för Focali är det Sida finansierade nätverket Swedish International Agriculture Network Initiative (SIANI) vid Stockholm Environment Institute, SEI. SIANI har fokus på hållbara livsmedelssystem och tryggad livsmedelsförsörjning utifrån ett rättighetsperspektiv. Focali och SIANI samverkar kring dialoger och kommunikation för bred samverkan och nyttogörande med särskilt fokus på socio-ekologisk hållbarhet i globala livsmedelssystem samt livelihoods and rights of forest communities, Indigenous peoples and natural resource-dependent poor.”

Under hösten 2022 har Focali nätverket och Focali-SIANI samarbetet fokus på uppbyggnad av ny hemsida, forskningskommunikation och koordination inför Focalis årsmöte samt dialoger och kommunikation inom Focali – SIANI samarbetet. Kommunikatören kommer därutöver stödja ordinarie kommunikation som nyhetsbrev, sociala medier, skrivna nyheter, korta filmer och vid behov framtagande och layout av Focali policy briefs. Focali/GMV – SIANI/SEI/Sida samarbetet står inför en förläning därför ingår även strategisk planering och utveckling av partnerskapet i arbetet. 

Focali söker nu en driven medarbetare med rik erfarenhet av kommunikationsarbete och kunskap om tematiken i fokus som kan stödja de ovan beskrivna uppgifterna. Tjänsten är främst är i rollen som kommunikatör men viss koordinering ingår då teamet är litet och samverkar kring aktuella större uppgifter, event och strategiska processer inom Focalis och SIANIs sekretariat. 

Läs mer om Focali här: http://www.focali.se/en

Läs mer om SIANI här: https://www.siani.se/

Arbetsuppgifter

Tjänsten avser främst kommunikationsarbete och stöd i planering och genomförande av event. Flera arbetsuppgifter kommer att pågå parallellt där vissa är mer självständiga efter introduktion till uppgifterna och andra en del av en bredare arbetsgrupp med sekretariaten, Focalis medlemmar och partners.  

 • Kommunikation inom Focali och Focali - SIANIs ämnesområden. Det omfattar strategiskt utvecklingsarbete, löpande arbete med hemsida, utveckling av texter till ny hemsida, nyhetsbrev, sociala medier, producera nyheter, bloggtexter, korta videoproduktioner samt redigera och utforma policy briefs. (Engelska är arbetsspråk inom Focali och Focali – SIANI i första hand och utmärkt engelska är därför ett krav för tjänsten. Svenska används internt på GMV men är inget krav för arbetsuppgifterna som tjänsten innebär dock underlättar grundläggande kunskap i svenska.)
 • Stöd till projektledaren i Focali kring nätverksaktiviteter, interna möten, öppna event, medverkan i externa konferenser samt stöd med internt strategiarbete med särskilt fokus på kommunikationsområdet.
 • Bidra till planering och genomförande av event och dialoger av olika format och storlek exempelvis stöd inför och under fysiska, hybrida eller digitala event.

Kvalifikationer

Arbetsuppgifterna förutsätter ett stort intresse för, och kunskap om frågor som rör social och miljömässig hållbarhet i global och bred bemärkelse och specifikt i relation till de länkade utmaningarna i fokus för projekten; skog, jordbruk, markanvändning, klimat, biodiversitet, livsmedelssystem samt länkade försörjning- utveckling- och rättighetsfrågor.

Arbetet och anställningen medför därför dessa krav:

 • Högskole-/universitetsexamen inom samhällsvetenskap/ miljövetenskap / kommunikation (eller liknande utbildning) på minst mastersnivå, som arbetsgivaren finner lämplig med inriktning mot global hållbar utveckling, tematiken i fokus (se ovan) och/eller kommunikation.
 • Ämneskunskap om och/eller erfarenhet från arbete med globala skog/mark, miljö- och utvecklingsfrågor med fokus på låg/medel-inkomstländer och/eller tropiska skogsområden (vilket är främsta geografiska fokus för Focali).
 • Professionell erfarenhet av kommunikation genom framtagande av olika skrivna produkter ex. redigera och utforma policy briefs, skriva nyhetstexter och bloggar för web, arbeta med event och forskningskommunikation via sociala medier samt videoproduktion.
 • Vana vid konsultativt arbete och förhållningssätt, så som arbete med professionella nätverk och administration.
 • Förmåga och erfarenhet av att uttrycka sig mycket väl både muntligt och skriftligt på engelska som är arbetsspråk i projekten är ett krav för tjänsten.
 • Erfarenhet av att arrangera dialoger, workshops och andra interaktiva möten.
 • Erfarenhet av arbete med hemsidor (webutveckling utöver att publicering är meriterande.)

Meriter

 • Erfarenhet att arbeta med samverkan mellan forskning, policy och praktik inom tjänstens fokusområde och/eller med forskningskommunikation inom tematiken.
 • Erfarenhet från arbete/studier/annan kontextuell erfarenhet från Focalis geografiska fokusområde (globala syd/ tropiska skogsområden) med koppling till det tematiska området för tjänsten är starkt meriterande för tjänsten.
 • Erfarenhet och intresse för att använda kommunikation som ett verktyg för hållbar utveckling med egen erfarenhet av detta genom studier och/eller arbetslivserfarenhet.
 • Erfarenhet av videoproduktion
 • Erfarenhet av professionellt arbete med sociala medier för att bygga upp nätverk.
 • Erfarenhet av professionellt arbete med att skapa nya hemsidor och databaser/medlemssidor.
 • Erfarenhet av arbete med bilder och bildredigering exempelvis i Photoshop.
 • Erfarenhet av enklare grafisk design som grafik/kort till sociala medier (exempelvis i Canva).
 • Erfarenhet av layout av publikationer i InDesign.
 • Språkkunskaper utöver engelska såsom svenska, spanska, portugisiska eller franska.

Personliga förmågor

Självgående - tar ansvar för sina arbetsuppgifter. Strukturerar själv sina angreppssätt och driver processer inom arbetsuppgifterna vidare.
Lagspelare - bidrar till teamets gemensamma utvecklingsarbete med såväl strategier, och visioner, som måluppfyllnad.
Uthållig - Förblir motiverad, arbetar på tills arbetsuppgifter/projekt är avslutade eller resultat uppnådda.
Samarbetsförmåga – arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och respektfullt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Flexibel – Insikt om att arbete med nätverk och många partners i ett litet team ibland kräver omprioriteringar mellan arbetsuppgifter under arbetets gång.
Kvalitetsmedveten – är noggrann, arbetar strukturerat och frågar om råd vid behov. 
Tydlig – kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningar är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp.

Anställning

Anställningen är en visstidsanställning om 80% till och med 2022-12-31 med tillsättning så snart som möjligt, och med placering vid Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV. Det finns viss möjlighet att önska en annan tjänstenivå mellan 50-80% om den sökande är lämplig för tjänsten men inte har möjlighet att arbeta 80%. Då Focali – SIANI samarbetet står inför en förlängning finns möjlighet till förlängning (efter utannonsering av ny tjänst) för den nya perioden som förväntas starta under hösten.

Tjänsten har placering vid Göteborgs centrum för hållbar utveckling i Göteborg, men med möjlighet till distansarbete enligt GU:s regler. Resor ingår även i tjänsten samt möten på SIANI – SEI i Stockholm som är nära samarbetspartner. Läs mer om GUs regler för distansarbete: https://medarbetarportalen.gu.se/anstallning/att-vara-anstalld/distansarbete/?skipSSOCheck=true 

Urval sker löpande från 15 augusti men alla ansökningar inkomna innan sista ansökningsdag beaktas.

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Focalis Projektledare Maria Ölund 0766-22 92 22 alt. maria.olund@gu.se alternativt GMVs stf föreståndare Anders Ekbom 0766-22 92 02 alt. anders.ekbom@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-08-31

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&rmpage=job&rmjob=26701&rmlang=SE