1-2 doktorander i Innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar

Ref PAR 2022/1023

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet utlyser 1 doktorandplats vid avdelningen för innovation och entreprenörskap. Doktoranden blir en viktig del av det nya internationella centrum U-GOT KIES och pågående internationella forskningsprojekt. Avdelningen är ansvarig för fristående kurser på grundnivå, två mastersprogram (Master of Science in Innovation and Industrial Management; Master of Science in Knowledge-based Entrepreneurship) samt forskarutbildning. För ytterligare information se här

Doktorandprojektet fokuserar på kunskapsskapande och kunskapsöverföring mellan stora och små företag samt mellan företag och universitet, inom specifika teknik och industriområden. Doktorandprojekten ingår i professor McKelveys 10-åriga Rådsprofessorprogram finansierat av Vetenskapsrådet om kunskapsintensiva entreprenöriella ekosystem. Därmed kommer doktorandprojekten vara en del av ett större projekt som fokuserar på kunskapsintensiva entreprenöriella ekosystem.

Rådprofessorprogrammet har tre specifika mål: 1) Konceptualisera kunskapsintensiva entreprenöriella ekosystem; 2) Empiriskt analysera entreprenöriella ekosystem, med särskilt fokus på de dynamiska relationerna mellan individer och de omgivande institutionerna; 3) Förklara förändringar i dessa ekosystem över tid.

Arbetsuppgifter   

Syftet med projekten är att med hjälp av samhällsvetenskaplig metodik, bättre förstå hur och varför innovation och entreprenörskap påverkar näringslivet och samhället i Sverige. Varje projekt kommer att fokusera på ett noggrant utvalt ämne, där dessa fenomen tar sig i uttryck. Detta kan vara inom antingen medicinteknik, sport, transport/AI/teknik eller kreativa näringar. Exempel på relevanta projekt är: 1) studera samarbeten mellan universitet och stora företag (exempelvis AstraZeneca) för att utveckla nya läkemedel; 2) analysera kunskapsintensiva entreprenörsföretag som Bico/Cellink i relation till vetenskap och teknik; 3) utforska hur digital teknik påverkar sport och kreativa näringar; och 4) analysera hur ett stort ingenjörsföretag som Volvo Cars kan anpassa ny AI-teknik. Dessa projekt kommer därför att vara fokuserade på empiriska områden som är viktiga för Sverige. Dessutom kännetecknas de av ett kunskapsintensivt ekosystem, där nya företag och nya affärsmodeller är beroende av många externa kontakter, såsom stora företag, offentlig sektor, policy, och universitet för att skapa kreativ ackumulering och kreativ förstörelse.

Utbildning på forskarnivå i innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 90 högskolepoäng. Vidare kan det också innebära att tillämpa resultaten i samverkan med företag, universitet och offentlig sektor och deltaga i internationella forskningskonferenser. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande 150 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Institutionen för ekonomi och samhälle se här.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen.   

Behörighet   

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall den särskilda behörighet som är fastställd i den allmänna studieplanen för ämnet.  

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:    

 1. avlagt examen på avancerad nivå,  
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller  
 3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.  

Dessutom, särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar, har den som: har minst 15 högskolepoäng kurser och 15 högskolepoäng examensarbete på avancerad nivå inom ämnet eller näraliggande ämnesområde.

För tjänsten krävs väldigt goda språkkunskaper i engelska, i både tal och skrift. För tjänsten krävs kunskaper i engelska motsvarande studier i engelska på gymnasienivå, s.k. kurs Engelska 6/Engelska B eller motsvarande nivå från ett internationellt erkänt test. För mer information om de generella förkunskapskraven, se www.universityadmissions.se och www.antagning.se

Om sökande inte behärskar svenska, förväntas vederbörande att lära sig svenska.  

Bedömningsgrund   

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:

 • specifika kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet och närliggande forskningsområden
 • erfarenhet av vetenskaplig teori och relevanta forskningsmetoder
 • vetenskaplig analys och presentation styrkt genom uppsats, examensarbete, vetenskapliga publikationer eller

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. För tjänsten är det viktigt att ha god samarbetsförmåga. Du ska kunna arbeta både självständigt och i grupp. Du skall ha förmåga att lära dig, även genom att interagera med ledande forskare, i forskningsutbildningen och vid vetenskapliga konferenser, nationellt och internationellt.

Språkkunskaper i svenska är meriterande. Meriterande nivån är kunskaper i svenska som motsvarar gymnasiekurser svenska 3 eller svenska som andra språk 3.

Erfarenhet från att genomföra intervjuer, kodning av svar i relation till teori, samt kurser på mastersnivå i kvalitativa metoder är meriterande.   

Anställning   

Tjänsten är en tidsbegränsad anställning om fyra år enligt högskoleförordningen med omfattning om 100 %. Anställningen är placerad vid avdelningen för innovation och entreprenörskap, institutionen för ekonomi och samhälle. Tillträde till doktorandtjänsten är 2022-12-01 eller enligt överenskommelse.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100 Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration (så kallad institutionstjänstgöring). Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

För sökande med utländsk examen

Om examen är från lärosäte utanför Sverige eller inte har kontrollerats av en svensk myndighet tidigare är det viktigt att du bifogar diplom och ämnesförteckningar som underlättar bedömning.

Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen.

För information om hur det särskilda behörighetskravet i engelska kan uppfyllas, se: https://www.universityadmissions.se/en/entry- requirements/english-language-requirements/

För information om hur det meriterande behörighetskravet i svenska kan uppfyllas, se https://www.su.se/svefler/tisus

Tillsättningsförfarande   

I urvalsprocessen är det aktuellt med bland annat intervjuer, skriftliga test och granskning av sökandes referenser.  

Kontaktuppgifter för anställningen   

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:

Maureen McKelvey, Professor, Avdelningschef, +46-76-618-1442, maureen.mckelvey@handels.gu.se

Fackliga organisationer   

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:   
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande    

Ansökan   

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal.   

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.   

Bifoga i ansökan:  

 • Personligt brev (max 2 sidor. En översikt över din tidigare erfarenhet, utbildning och framtida mål)
 • CV
 • Examensbevis, och/eller betyg på genomförda kurser
 • Forskningsidé (max 2 sidor. En översikt om ett förslag på hur du skulle genomföra detta projekt – titel, teori, metod, förväntade utfall, kopplat till projektet)
 • Uppsats på avancerad nivå (Masters uppsats; examensarbete eller sista utkast på manus)
 • Gymnasiebetyg
 • Intyg att svenska och engelska språkkravet/meriten uppfylls
 • Rekommendationsbrev (2 st) inklusive kontaktuppgifter
 • Överiga dokument, relevanta för ansökan

Ange tydligt ditt svenska personnummer i ansökan, förslagsvis i CV och personligt brev. Ange även tydligt vilket rekryteringsärende det gäller.

Ansökan ska vara inkommen senast:2022-09-15

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&rmpage=job&rmjob=26664&rmlang=SE