Vikarierande universitetslektor i sociologi inom lärarutbildningen

Ref PAR 2022/1085

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap har idag cirka 120 anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Vid institutionen bedrivs forskning, undervisning och samverkan inom en rad områden. Här finns forskning inom områden som bland annat arbetsmarknad, arbetsliv, sociala avvikelser, digitalisering, emotioner, genus, migration, miljöfrågor, sociala rörelser, styrning och organisation, samt teknik och vetenskapsstudier. Utbildningar erbjuds inom en rad områden såsom sociologi, arbetsvetenskap, personalvetenskap, kriminologi och socialpsykologi. Institutionen har också omfattande åtaganden på flera av Göteborgs universitets utbildningsprogram, inte minst inom lärarutbildningen. Samverkan och utvecklingsprojekt bedrivs både inom forskning och utbildning med partners inom det privata näringslivet och offentlig sektor, exempelvis genom Centrum för Global Human Resource Management (CGHRM)

Ämne 

Sociologi

  

Arbetsuppgifter 

Huvudsakligen sker undervisningen på kurser för blivande lärare med inriktning mot sociala relationer, konflikthantering och ledarskap samt lärarprofessionen och vetenskapligt förhållningssätt. Sökande skall därutöver vara beredd att vid behov åta sig undervisning inom institutionens övriga uppdrag med sociologisk inriktning på grundnivå.

Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och workshops, individuell och gruppbaserad handledning, men även andra undervisningsformer kan förekomma. Bedömning, examination och kursansvar ingår i tjänsten. Undervisningen bedrivs i huvudsak på svenska men enstaka inslag på engelska kan förekomma.

Med anledning av de restriktioner om fysisk distans som kan komma att råda under anställningsperioden måste sökanden vara beredd att genomföra undervisningen med digitala hjälpmedel.

 

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

 

Bedömningsgrunder 

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning. Vid bedömningen kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk förtjänst och skicklighet samt erfarenhet av att undervisa inom lärarprogrammet. Prövning av den pedagogiska skickligheten skall avse planering, genomförande och utvärdering av undervisning, inklusive handledning och examination. Erfarenhet av och skicklighet i akademisk undervisning inom angivna arbetsuppgifter, undervisningsformer och studentgrupper skall vara väl dokumenterad och vitsordad. Vikt kommer också att fästas vid vetenskapliga meriter och skickligheter samt sökandens förmåga att integrera dessa i undervisningssammanhang. Vid bedömningen läggs vidare vikt vid förmåga till samarbete och att kunna verka över institutionsgränser.

 

Anställning 

Anställningen är ett vikariat om 75 % av heltid under sex månader med placering vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Tillträde 2022-08-15 eller efter överenskommelse.

 

Tillsättningsförfarande 

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer och referenstagning.

 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Cathrin Wasshede ; cathrin.wasshede@gu.se
Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta Sarah Mollberg ; sarah.mollberg@gu.se

 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Till din ansökan skall bifogas:

• Personligt brev med motivering till varför du söker anställningen

• CV/meritförteckning, inklusive publikationslista

• Redogörelse för pedagogiska meriter

• Redogörelse för meriter inom ledning, administration och samverkan

• Examensbevis, betyg, intyg mm.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ansökningsformuläret och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, att Sarah Mollberg, Box 720, 405 30 Göteborg och ska vara inkomna senast sista anökningsdag. Glöm ej ange referens-/diarienummer PAR 2022/1085 på försändelsen.

 

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-08-08 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&rmpage=job&rmjob=26640&rmlang=SE