Vikarierande lektor i tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap

Ref PAR 2022/1028

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Om institutionen

Vid institutionen för tillämpad informationsteknologi bedrivs kritisk och tvärdisciplinär forskning i en internationell miljö av högsta kvalitet med stor relevans för det omgivande samhället. Våra forskare finns mitt i debatten och bidrar till att förklara och problematisera IT- och samhällsrelaterade utmaningar knutna till samhällets digitalisering.

Hos oss utvecklas individens kunskap och förmåga att analysera, förstå och hantera olika aspekter av IT likväl som samspelet mellan människan och tekniken inom områden som exempelvis Artificiell Intelligens, blockchain, digital förvaltning, digital innovation, e- Hälsa, Internet of Things, mobil kommunikation, robotar, sociala medier samt IT i skola och undervisning.

Vi ger utbildningar på kandidat-, magister- och masternivå med förankring i forskning och samhällsutvecklingen.

Institutionen är placerad i det kunskapsintensiva klustret på Lindholmen där verksamheten har ett väl utvecklat samarbete med såväl näringsliv och offentlig sektor som det civila samhället. 

Om avdelningen för lärande, kommunikation och IT (LKIT)

Avdelningen för LKIT består av ett tjugotal forskare som arbetar särskilt med frågor om hur IT förändrar förutsättningar för, och skapar möjligheter till, lärande och kommunikation inom skola, arbetsliv och fritid. Avdelningens forskare är regelbundet publicerade i internationella topptidskrifter och är aktiva i en rad nationella och internationella nätverk. 

Undervisning vid avdelningens olika program, magisterprogrammet Lärande, Kommunikation och IT samt det internationella mastersprogrammet informationsteknologi och lärande reflekterar verksamhetens starka forskningsmiljö.

I både forskning och utbildning har avdelningen en lång tradition av nära samarbete med andra fakulteter, lärosäten och offentlig sektor. Avdelningen är värd för Gothenburg Knowledge Lab och är en del i den starka forskningsmiljön kring Lärande och IT som finns vid Göteborgs universitet, den s.k. Göteborgsgruppen. Avdelningen ansvarar för ett tema inom Göteborgs universitets lärarutbildningsforskarskola, CUL och är del av de nationella forskarutbildningarna GRADE, UPGRADE och LIKED.

För mer information om avdelningen, se https://www.gu.se/tillampad-informationsteknologi/avdelningen-for-larande-kommunikation- och-it

Vi söker efter en vikarierande medarbetare med intresse för utbildning och forskning om digitalisering i skola och högre utbildning. Som person är du ansvarstagande och driven med god samarbets- och relationsskapande förmåga

Ämne 

Tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap

Ämnesbeskrivning 

Ämnet tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap utvecklar kunskap om hur informationsteknologi förändrar förutsättningarna för hur människor lär och utvecklar ny kunskap i individuella, organisatoriska och samhälleliga sammanhang. Detta innefattar kunskapsintressen kring design, användning och villkor för IT-stött lärande och kunnande.

Arbetsuppgifter 

Arbetsuppgifterna innefattar undervisning inom universitetsutbildning, främst på avancerad nivå. I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning, bland annat seminarieledning, kursutveckling, kursansvar, uppsatshandledning och examination. Administrativa uppgifter relaterade till utbildningsverksamheten ingår. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor i den miljö vid institutionen som har IT och lärande som sin kunskapsdomän.

Arbetsuppgifterna innefattar också att bedriva forskning om IT och lärande genom aktivt deltagande med avdelningens forskare och den gemensamma seminarie- och labbverksamheten. I arbetet ingår internationell publicering och deltagande i nationellt och internationellt nätverkande och att i samverkan med andra söka externa forskningsmedel.

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som vikarierande universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Bedömningsgrunder 

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet 60%. Vetenskaplig skicklighet kommer att vägas in 40%.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet läggs särskild vikt vid arbete med undervisning om IT och lärande och närliggande områden. Erfarenheter av undervisning om kvantitativa forskningsmetoder och handledning av examensarbeten är meriterande. Bedömning av pedagogisk skicklighet omfattar planering, genomförande, ledning, utvärdering, handledning och examination, samt kursutveckling och författande av utbildningsmaterial och liknande pedagogisk verksamhet. Både pedagogisk erfarenhet och pedagogisk skicklighet skall vara väl dokumenterade så att även kvaliteten kan bedömas.

Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande är en merit.

Dokumenterad förmåga och skicklighet att samarbeta med andra, att leda och administrera undervisning och forskning, samt att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning ska bedömas som meriterande.

Den sökande ska tala och skriva flytande engelska och svenska då arbetet bedrivs i en miljö präglad av internationalisering med svenska som undervisnings- och myndighetsspråk.

Vetenskaplig skicklighet skall vara dokumenterad genom vetenskaplig publicering inom ämnesbeskrivningen. Vi vill att sökanden ska ha erfarenhet av att bedriva forskning inom informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap och ett fortsatt intresse av att bedriva forskning i detta fält. Tidigare forskning kring informationsteknologi inom skola och/eller högre utbildning bedöms som meriterande.

Bedömning av vetenskaplig skicklighet innefattar förmågan att självständigt planera, initiera och bedriva forskning, förmåga att samarbeta i verksamhetsutveckling och forskning samt bidra till en forskningsmiljö i vetenskapssamhället.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter, samverka med övrig personal samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Anställning 

Anställning är ett vikariat, motsvarande 100% av en heltid under perioden 220915-230630 med placering vid Institutionen för Tillämpad Informationsteknologi, Avdelningen för Lärande, kummunikation och IT. Tillträde: 220915

Tillsättningsförfarande 

Urval, intervju och bedömning utförs av en lokal rekryteringsgrupp.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta avdelningschef Charlott Sellberg: +46 31-786 65 57 mail charlott.sellberg@ait.gu.se
Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta personalhandläggare Axel Bondemark: 0766186455

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

Ansökan ska innefatta följande handlingar:

  • Meritförteckning/CV och personuppgifter
  • Utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar
  • Avsiktsförklaring på max en A4-sida där den sökande anger vad du vill arbeta med om du blir erbjuden tjänsten
  • Redogörelse för vetenskapliga meriter innehållande en förteckning över de (max) 10 vetenskapliga arbeten som åberopas, motivering till urvalet, samt kortfattad redogörelse för egen vetenskaplig verksamhet.
  • Redogörelse för pedagogiska meriter innehållande pedagogisk utbildning, en förteckning över de (max) 10 pedagogiska arbeten/läromedel som åberopas, samt kortfattad redogörelse för pedagogisk verksamhet och reflektion. Kvalitativa omdömen, kursutvärderingar eller motsvarande bör bifogas eller refereras till under bilagor.
  • Kortfattad redogörelse för ledarskaps- och administrativa meriter samt samverkansmeriter
  • Referenser

De publikationer som inte kan bifogas i ansökan digitalt ska skickas till: IT-fakultetens kansli, Göteborgs universitet, 412 96 Göteborg, och ska vara inkomna senast 2022-08-21. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 220821

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&rmpage=job&rmjob=26451&rmlang=SE