Doktorandplats i medicinsk vetenskap - Utvecklingsbiologi och stamceller

Ref PAR 2022/1007

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Doktorandplats i medicinsk vetenskap

Titel på projektet: Utveckling av mänsklig hematopoesi in vitro: Modellering av embryonala blodbildning vågor

Avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi finns vid Institutionen för Biomedicin vid den Medicinska fakulteten Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor: https://medarbetarportalen.gu.se/doktorand/    

Arbetsuppgifter   

Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://www.gu.se/sahlgrenska-akademin/var-forskarutbildning

Projekt: Hälften av alla typer av barncancer uppstår redan under fosterlivet, vilket gör att forskning på de första stegen som ger upphov till cancer är tekniskt svåra att genomföra. Humana pluripotenta stamceller (hPSC) kan differentiera in vitro till de flesta cellinjer och utgör därför ett lovande verktyg för att dissekera de molekylära mekanismerna för malign omvandling som äger rum i prenatala cellpopulationer. Detta projekt är särskilt inriktat på att modellera utvecklingen av blodsystemet med hjälp av hPSC:er och på att utnyttja denna modell för att undersöka molekylära händelser som leder till uppkomsten av preleukemiska kloner. Blodsystemet bildas stötvis i flera vågor, så kallade blodvågor, under den embryonala utvecklingen. De första vågorna är kortvariga och producerar blodceller som hjälper embryot att växa, medan den sista vågen har en unik förmåga att generera blodbildande stamceller som ger upphov till alla blodceller efter födseln. Mekanismerna som reglerar uppkomsten och mångfalden av dessa successiva embryonala blodprogenitorer är fortfarande oklara.

Det övergripande målet med detta förslag är att överbrygga de nuvarande in vitro-modellerna av mänsklig embryonal utveckling med de senaste framstegen inom utvecklingen av hematopoies som studeras in vivo. I slutändan kommer detta arbete att bana väg för bioteknik av kliniskt relevanta celltyper, för molekylära studier av mänskliga sjukdomar och för nya plattformar för upptäckt av läkemedel. Humana pluripotenta stamceller kommer att differentieras i ett nytt protokoll för att återskapa mångfalden av embryonalt endotel och tillhörande hematopoietiska uppkomstvågor. Angiogena och hematogena signaler kommer successivt att inkorporeras genom tillägg av cytokiner. Odlingarna kommer att analyseras vid olika tidpunkter med hjälp av höggenomsnittsbildteknik, flödescytometri och funktionella hematopoetiska funktionella analyser. 

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Inom ramen för din doktorandanställning kan du ha institutionstjänstgöring i en omfattning av max 20 % av heltid fördelat under hela utbildningstiden. Institutionstjänstgöring omfattar vanligtvis undervisning på grundnivå och avancerad nivå, men även forskning och administration kan ingå.    

Behörighet   

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som är fastställd i den allmänna studieplanen för ämnet.  

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier.  

Bedömningsgrund   

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:
- specifika kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet och närliggande forskningsområden
- erfarenhet av vetenskaplig teori och relevanta forskningsmetoder
- vetenskaplig analys och presentation styrkt genom uppsats, examensarbete, vetenskapliga publikationer eller liknande.      

Dokumenterad erfarenhet av aseptiska cellodlingstekniker, hPSC-expansion och -differentiering, flödescytometri, analyser av hematopoietiska kolonibildande enheter och högkapacitets bildframställning (”high-throughput imaging”) är meriterande.

Anställning   

Efter du har blivit antagen till utbildning på forskarnivå kommer du att erhålla en doktorandanställning vid Göteborgs universitet. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och får förnyas med högst två år i taget. En doktorand får som längst vara anställd som doktorand under åtta år men den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.   

Placering: Sahlgrenska akademin, Institutionen för Biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi. Omfattning 100%. Tillträde enligt överenskommelse.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.  

Kontaktuppgifter för anställningen   

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta 

Huvudhandledare Claes Gustafsson, professor, Institutionen för Biomedicin,
e-post: claes.gustafsson@medkem.gu.se 

Biträdande handledare Carolina Guibentif, Institutionen för Biomedicin,
e-post: carolina.guibentif@gu.se

Fackliga organisationer   

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:   
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande     

Ansökan   

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Komplett ansökan innehåller i pdf format:

  • Personligt brev
  • CV
  • Bevis om examen på avancerad nivå eller fullgjorda kurser, se behörighetskrav ovan
  • Bevis om slutförd kurs i Engelska 6 eller motsvarande (gymnasiebetyg eller motsvarande)

För sökande med utländsk examen

Om examen är från lärosäte utanför Sverige eller inte har kontrollerats av en svensk myndighet tidigare är det viktigt att du bifogar diplom och ämnesförteckningar som underlättar bedömning.

Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen.

För information om hur det särskilda behörighetskravet i engelska kan uppfyllas, se https://www.universityadmissions.se/en/entry-requirements/english-language-requirements/

 

 Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-08-08

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&rmpage=job&rmjob=26384&rmlang=SE