Doktorand i kulturvård med inriktning mot textilkonservering

Ref PAR 2022/995

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Kulturvård är konsten att bevara, utveckla och på ett hållbart sätt använda materiella och immateriella ”objekt” från det förgångna. Kulturvård som disciplin utforskar dels villkoren för kulturobjekts vård och fortlevnad ur kultur-, samhälls-, hantverks- och
naturvetenskapliga perspektiv, dels de sociala och kulturella processer som leder till att vissa kulturobjekt definieras och utnämns till
kulturarv.

Institutionen för kulturvård erbjuder professionsförberedande kandidatprogram i konservering, bebyggelseantikvarisk verksamhet, trädgårdens och landskapsvårdens hantverk samt bygghantverk. Därutöver finns mastersprogram i kulturvård och i konservering samt forskarutbildning i kulturvård. Inom forskning fokuserar vi på byggda miljöer, kulturhistoriska föremål och hantverk för hållbart bevarande och återbruk. Vi använder kritiska och inkluderande kunskapsperspektiv för att utveckla färdigheter och modeller för underhåll, restaurering, återanvändning, anpassning och rekonstruktion av materiella och immateriella kulturarv. Vi samarbetar med andra universitet men också andra aktörer på lokala, nationella och internationella nivåer. Institutionens strategiska lägen i Göteborg och Mariestad ger oss bättre möjligheter för samarbete och samverkan.

Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor. https://medarbetarportalen.gu.se/doktorand/  

Arbetsuppgifter   

Som doktorand vid Institutionen för kulturvård är din huvuduppgift att utveckla och genomföra ett forskningsprojekt i textilkonservering. Du kommer att arbeta med en grupp lärare och forskare som är specialiserade i konservering och dessutom är ansvariga för kandidat- och mastersprogram i konservering. Som doktorand arbetar du tillsammans med forskare med andra inriktningar som spänner från hantverksvetenskap till kulturmiljöplanering.

Forskarutbildningen vid Institutionen för kulturvård utgörs av fyra års heltidsstudier. Den annonserade anställningen är dock fem år, varav 80 procent utgörs av forskarutbildning och 20 procent av undervisning och annan institutionstjänstgöring. Under dessa fem år förväntas du att i samarbete med din handledare utveckla och följa en individuell studieplan, genomföra kurser omfattande 60 hp samt aktivt och självständigt genomföra ditt avhandlingsarbete samt presentera dina resultat på institutionens seminarier. Du skall också delta i konferenser, workshop och seminarier och publicera din forskning i vetenskapliga tidskrifter och/eller i böcker.

Behörighet   

Behörighet att söka har den som har

avlagt examen på avancerad nivå inom ämnesområdet kulturvård, eller

fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet kulturvård, eller

på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper relevanta för den planerade utbildningen.

För särskild behörighet krävs också att den sökande behärskar engelska i tal och skrift på en godtagbar nivå för den planerade utbildningen.

Bedömning

Regler för utvärdering av den sökandes kvalifikationer på forskarutbildningsnivå återfinns i SFS 1998:80. Huvudkriteriet utgörs av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Arbetsuppgifterna kräver en bakgrund i och erfarenhet av textilkonservering och dess utveckling. Detta skall förklaras och demonstreras tydligt i den sökandes ansökningshandlingar. Dokumenterad professionell erfarenhet av textilkonservering och andra relaterade fält, liksom dokumenterad förmåga att arbeta i en forskargrupp är meriterande.

Anställning 

Typ av anställning: Visstid, 5 år
Omfattning: 100% inklusive institutionstjänstgöring/undervisning 20%
Placering: Institutionen för kulturvård, Göteborg 
Tillträde: 2023-03-01 eller enligt överenskommelse 

Efter du har blivit antagen till utbildning på forskarnivå kommer du att erhålla en doktorandanställning vid Göteborgs universitet.  

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100.  

Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och får förnyas med högst två år i taget.  

En doktorand får som längst vara anställd som doktorand under åtta år men den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.   

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.  

Kontaktuppgifter för anställningen

För mer inormation kontakta

Anneli Palmsköld, Prefekt 
+46 31-786 47 14, anneli.palmskold@conservation.gu.se

Johanna Nilsson, Universitetslektor 
+46 31 786 37 06, johanna.nilsson@conservation.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

Ansökan ska inkludera:

  • CV (max 2 sidor)
  • Ett kort personligt brev (ca 2500 ord) som specificerar ett preliminärt forskningstema och som motiverar varför den sökande är lämplig för anställningen
  • Intyg från relevanta utbildningar och anställningar
  • Exempel på uppsatsarbete eller annat skriftligt arbete
  • Kompletterande relevant dokumentation som stödjer ansökan
  • Kontaktinformation till minst två referenser som är bekanta med den sökandes kvalifikationer.

Den sökande kan vid senare tillfälle bli anmodad att komplettera ansökan med intervju eller dokumentation samt bli tillfrågad om att ytterligare utveckla en forskningsplan.  

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-01-06

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.