Biträdande universitetslektor i Företagsekonomi med inriktning mot logistik

Ref PAR 2022/851

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Handelshögskolan har, med sina drygt 3 700 helårsstudenter, 470 anställda, 160 internationella partneruniversitet och fyra institutioner en unik bredd. Unik är också skolans nära samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, AACSB och AMBA. Företagsekonomiska institutionen är den största institutionen vid Handelshögskolan och bedriver omfattande forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå och forskarutbildning inom ämnena företagsekonomi och ekonomisk geografi. Institutionen har drygt 140 anställda och är uppdelad i fyra sektioner: Industriell och finansiell ekonomi & Logistik, Management & Organisation (inklusive Ekonomisk geografi), Marknadsföring samt Redovisning. Institutionen har också en administrativ och teknisk enhet.

Sektionen för Industriell och finansiell ekonomi & logistik söker nu en biträdande universitetslektor. Anställningen som biträdande universitetslektor utgör ett initialt steg i ett befordringssystem som tillämpas vid institutionen och fakulteten.

 

Ämne

Företagsekonomi med inriktning mot logistik

 

Ämnesbeskrivning

Godstransporter är en central aktivitet i många organisationer idag. Logistik och transport har samtidigt en stor påverkan på hållbarheten. Det är viktigt att utveckla effektiva godstransportsystem och samtidigt sträva mot ett hållbart transportsystem. Detta kräver en omfattande förståelse för behoven, kraven och verksamheten inom logistik- och transportindustrin. Ett nära samarbete med industriella aktörer och samhällets aktörer är nödvändigt för att möta dessa utmaningar.  

Anställning är placerad på Företagsekonomiska institutionen. Den biträdande lektorn förväntas undervisa inom logistik och transport samt bedriva samhällsrelevant forskning inom hållbar logistik och godstransporter genom ett nära samarbete med industri och samhälle.

 

Arbetsuppgifter

Anställningen som biträdande universitetslektor utgör ett initialt steg i ett befordringssystem. Arbetet består av ungefär 50% undervisning och 50% forskning. Den sökande förväntas jobba i ett interdisciplinärt team och ha intresse av att samarbeta med forskare från andra akademiska fält. Undervisning kan ske på svenska i kandidatprogrammet Handelshögskolans Logistikprogram eller på engelska i mastersprogrammet Logistics and Transport Management, samt i andra relevanta kurser.  

 

Behörighet

Behörighet för anställning som biträdande universitetslektor finns angivet i 4 kap. 4a§ Högskoleförordningen, Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet GU 2022/38 samt Anvisningar för anställning och befordran av lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet GU 2020/3440.

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som senast vid ansökningstillfället har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom relevant ämnesområde. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Sökanden som avlagt examen tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses föräldraledighet, perioder av nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom eller andra liknande omständigheter.

 

Bedömningsgrunder

Enligt Anvisningar för anställning och befordran av lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet GU 2020/3440 skall vid läraranställning den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Vid sakkunnigbedömning skall särskild vikt läggas vid visad vetenskaplig skicklighet och potential för vidare vetenskaplig verksamhet inom tjänsten. Vikt skall även tillmätas visad pedagogisk skicklighet och förutsättningar för fortsatt pedagogisk verksamhet inom den utlysta tjänsten.

För den annonserade tjänsten söker vi en person med;

 • Dokumenterad erfarenhet av forskning och undervisning inom Företagsekonomi, eller motsvarande bakgrund, med ett fokus på hållbar logistik och godstransporter.
 • Dokumenterad stark förmåga att administrera och genomföra undervisningsuppdrag.
 • Förmåga att etablera och utveckla interna och externa samarbeten inom forskning och utbildning.
 • Kunskap inom ett skandinaviskt språk för att bedriva undervisning inom Logistikprogrammet. 
 • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med intervjuer, fallstudier etc. i nära samarbete med industri och myndigheter.

Den sökandes förmåga att kommunicera forskningsresultat nationellt och internationell kommer också att beaktas.

 

Anställningen

En biträdande universitetslektor får, med stöd av Högskoleförordningen (SFS 1993:100) 4 kap 12a och 12b §§, anställas tills vidare, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år, i syfte att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och bedriva meriterande arbete som kan ge behörighet till annan läraranställning för vilken ställs högre krav på behörighet (t.ex. anställning som universitetslektor).

Den aktuella anställningen är tidsbegränsad till fyra år, i en omfattning av 100 % (heltid). Anställningen får förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Tillträde sker enligt överenskommelse.

 

Befordran till universitetslektor

För att den biträdande universitetslektorn skall befordras till universitetslektor skall ansökan om befordran inkomma till institutionen senast sex månader innan anställningen som biträdande universitetslektor upphör.

I enlighet med Anställning som biträdande universitetslektor och befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet GU 2021/3372 skall befordran till och tillsvidareanställning som universitets­lektor ske om den biträdande universitetslektorn av sakkunniga bedöms under anställningsperioden ha uppnått, eller inom ett år efter avslutad anställning kommer att uppnå, de vetenskapliga och pedagogiska meriter som krävs för att antas som oavlönad docent, samt bedöms vara lämplig att inneha sådan tjänst (Appointment to Associate Professor at the Department of Business Administration: Guidelines for Candidates and Internal Evaluators, i dess lydelse P 2017/382).

 

Kontaktpersoner

Ted Lindblom, professor och sektionsledare Industriell och finansiell ekonomi & logistik

ted.lindblom@handels.gu.se

 

Johan Woxenius, professor sjöfartens transportekonomi och logistik

johan.woxenius@gu.se

 

Jonas Flodén, docent

jonas.floden@gu.se

 

Information om universitetet

https://www.gu.se/handelshogskolan/foretagsekonomiska-institutionen/om-oss/sektionen-industriell-och-finansiell-ekonomi-logistik

https://www.gu.se/handelshogskolan

 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner 

 

Ansökan

Anställningen söks via Göteborgs universitets rekryteringsportal (klicka på ”Ansök”). Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsens instruktioner och att den är universitetet tillhanda senast midnatt den sista ansökningsdagen. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk. Rekryteringens diarienummer är PAR 2022/851.

 

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är 23 augusti 2022 (ansökningstiden har förlängts).

 

Ansökans innehåll

Ansökan skall innehålla följande dokumentation:

 • Meritförteckning/cv och personuppgifter. Utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar bifogas.
 • Avsiktsförklaring på maximalt två sidor där den sökande belyser hur han/hon vill arbeta om han/hon får anställningen.
 • Redogörelse för vetenskapliga meriter, innehållande en redogörelse för egen vetenskaplig verksamhet m.m. om maximalt två sidor.
 • Avhandling samt ytterligare maximalt 4 vetenskapliga arbeten som åberopas.
 • Redogörelse för pedagogiska meriter innehållande dokumentation för pedagogisk utbildning samt redogörelse för pedagogisk verksamhet och självreflektion, maximalt två sidor. Kvalitativa omdömen, kursutvärderingar eller motsvarande bör bifogas eller refereras under bilagor.
 • Kortfattad redogörelse för ledarskaps- och administrativa meriter och samverkansmeriter.
 • Den sökande skall ange minst två referenser, inklusive deras kontaktuppgifter, titel och lärosäte.

 

Åberopade meriter skall vara dokumenterade och intyg/liknande skall vara vidimerade. Samtliga bilagor skall namnges på ett sätt som tydligt utvisar dess innehåll. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: Företagsekonomiska institutionen, Box 610, 405 30 Göteborg. Märk försändelsen med "PAR 2022/851".

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&rmpage=job&rmjob=26338&rmlang=SE