Postdoktor i antibiotikaresistens

Ref PAR 2022/983

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Postdoktor i antibiotikaresistens

En disputerad mikrobiolog sökes för en postdoktorsanställning (heltid) under 24 månader, med möjlighet till ett års förlängning. Anställningen är knuten till Joakim Larssons forskargrupp vid avdelningen för infektionssjukdomar, Institutionen för Biomedicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet. Gruppens forskningsfokus rör resistensutveckling mot antibiotika, särskilt betydelsen av den yttre miljön. Forskargruppen består idag av 1 professor, 2 docenter, 6 postdoktorer, 1 doktorand, 1 disputerad biolog, en forskningsassistent, en gästforskare samt examensarbetare (https://www.gu.se/en/biomedicine/about-us/department-of-infectious-diseases/joakim-larsson-group). Larsson leder också Centrum för Antibiotikaresistensforskning vid Göteborgs Universitet (CARe; www.gu.se/en/care) med drygt 100 forskare. Därutöver finns mycket täta samarbeten med flera andra universitet, nationellt och internationellt. Forskningen är av interdisciplinär karaktär och har omfattande stöd från bland annat Vetenskapsrådet och Formas.

Ämne 

Antibiotikaresistens.

Ämnesbeskrivning 

De flesta resistensgener som orsakar problem i vården i dag förefaller ha sitt ursprung i ofarliga miljöbakterier. Vår grupp studerar drivkrafterna bakom denna utveckling, särskilt effekterna av låga halter av antibiotika och antibakteriella biocider i avloppsvatten från sjukhus, samhällen och industrier (se hemsida). I några delprojekt studerar vi de evolutionära sambanden mellan resistensgener i miljöbakterier och patogener, samt söker efter nya former av resistens i olika miljöer med såväl bioinformatiska metoder som med olika storskaliga funktionella analyser. Vi studerar även hur analys av resistenta bakterier i avloppsvatten kan användas för att prediktera den lokala, kliniska resistenssituationen. En ökad kunskap kring alla dessa processer och drivkrafter gör oss bättre rustade att bedöma och hantera risker som hotar vår hälsa. Vi söker nu en postdoktor som vill ta sig an uppgiften att utforska miljödimensionen av antibiotikaresistens.

Arbetsuppgifter 

Beroende på den sökandes bakgrund och kompetens finns viss flexibilitet kring vilka frågeställningar och arbetsuppgifter som kan bli aktuella. Postdoktorn förväntas utföra experimentella studier med syfte att besvara en eller flera av ovanstående frågeställningar. Det kan exempelvis inkludera fältprovtagningar, exponering av bakterier eller mer komplexa mikrobiella samhällen för olika selektiva agens eller blandningar/avloppsvatten, följt av studier av tillväxt, selektion och/eller andra processer. Arbetsuppgifterna kan också handla om att i olika miljö-prover experimentellt identifiera mobila resistensgener som tidigare inte beskrivits i patogener.  Metoder som är värdefulla att ha erfarenhet kring rör provtagning, bakterieodling, resistensbestämning, genexpressionsstudier i bakterier, funktionell metagenomik, olika metoder inom rekombinant DNA-teknologi såsom vektorkonstruktion, kloning och konstitutiv och inducerbar expression, gen-knockout, invers-PCR, RT-PCR, qRT-PCR, epic-PCR, samt viss bioinformatisk analys av DNA-sekvens data genererad med olika tekniker. I gruppen finns redan bred kompetens kring bioinformatik, mikrobiologi, molekylärbiologi och miljövetenskap, och vi samarbetar tätt med kliniker och analytiska miljökemister liksom forskare inom andra discipliner. Det ingår i arbetsuppgifterna att författa/medförfatta vetenskapliga publikationer och presentera forskning vid internationella vetenskapliga konferenser. 

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. 

Bedömningsgrunder 

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 – 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Doktorsexamen inom relevant ämnesområde samt utmärkt publikationshistorik med relevanta artiklar i relation till den tid som passerat sedan sökande disputerade är ett krav. Starkt meriterande är hög självständighet inklusive erfarenhet av praktiskt laborativt molekylärbiologiskt och mikrobiologiskt arbete med flera av ovanstående metoder, erfarenhet av relevant antibiotikaresistensforskning, tidigare internationell postdoktorserfarenhet, excellent kommunikativ förmåga, särskilt med avseende på att uttrycka sig vetenskapligt i skriftligt och muntligt på engelska, ett utvecklat vetenskapligt kritisk förhållningssätt, tidigare erfarenhet från arbete på olika lab, samt förmåga att arbeta framgångsrikt i grupp. 

Anställning 

Anställningen är på heltid och tidsbegränsad, två år med möjlighet till ett års förlängning, med placering tills vidare på institutionen för biomedicin. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Joakim Larsson, professor. E-post: joakim.larsson@fysiologi.gu.se

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

Ansökan ska innehålla:

- Ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten

- CV som inkluderar vetenskapliga publikationer

- Kopia på bevis för doktorsexamen

- Två referenser med kontaktuppgifter

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-08-16

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&rmpage=job&rmjob=26301&rmlang=SE