Två forskare i marin evolution och populationsgenomik

Ref PAR 2022/972

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

 

Institutionen för marina vetenskaper (http://marine.gu.se) är Sveriges mest kompletta miljö för marin forskning och utbildning, och är en av få sådana organisationer i Europa. Institutionen för marina vetenskaper, som bildades 2015, sammanför expertis inom fysisk oceanografi, marin kemi, marin biologi, marin geologi och marin kulturvård. Institution har därmed utomordentliga förutsättningar för att bemöta framtida utmaningar inom marin forskning och utbildning. Institutionen för marina vetenskaper har fast personal i Göteborg, vid Kristinebergs marina forskningsstation samt vid Tjärnö marina laboratorium.

I ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet studerar vi uppkomsten av genetiska barriärer och specifikt vilken roll kromosomala inversioner har som barriärer som motverkar genflöden. Studierna genomförs på snäckor inom släktet Littorina för vilken vi har omfattande sekvensdata samt ett mycket bra referensgenom. Till detta projekt söker vi nu två mycket erfarna evolutionsbiologer med följande profiler:

 

Anställning 1

Omfattning: Tidsbegränsad anställning under 9 månader

Arbetsform: Deltid 50%

Placering:

Institutionen för marina vetenskaper och Tjärnö marina laboratorium

 

Ämne

Evolution av genetiska inkompatibiliteter

 

Ämnesbeskrivning

I den del av projektet som berör denna anställning arbetar vi med frågan huruvida inversioner som fungerar som barriärer för genflöde också ackumulerar skadliga recessiva mutationer i en större omfattning än vad som sker i de co-linjära delarna av genomet, och vilka konsenvenser detta får på individens fitness och parningsmönster. Bland annat misstänker vi att hög promisciusitet hos honor av arten L. saxatilis trots att varje parning är kostsam kan vara ett resultat av genetisk inkompatibilitet mellan specifika individer som en följd av dess inversionskaryotyp.

 

Arbetsuppgifter

Den anställda ska självständigt utföra bioinformatiska analyser av sekvensdata (WGS data och/eller capture sequence data) som erhållits från sekvensering av honor, hanar och deras avkomma under kontrollerade parningar. Vidare ska den anställda presentera de färdiga resultaten i en eller flera vetenskapliga rapporter, och i övrigt medverka inom av projektet arrangerade relevanta aktiviteter.

  

Anställning 2

 

Omfattning: Tidsbegränsad anställning under 6 månader

Arbetsform: Heltid 100%

Placering:

Institutionen för marina vetenskaper och Tjärnö marina laboratorium

 

Ämne

Evolution av genflödes barriärer

 

Ämnesbeskrivning

I den del av projektet som berör denna anställning arbetar vi med snäckan L. fabalis där vi nyligen funnit flera stora inversioner. Fokus för denna anställning är att analysera nya data från ytterligare hybridzoner som komplement till de svenska hybridzonerna som redan provtagits och analyserats, och att göra jämförande studier av inversionernas roll i de olika geografiska områden där provtagning skett. Det kommer även vara möjligt att göra jämförande analyser mellan de båda arterna L. saxatilis och L. fabalis för att bl.a. beskriva likheter och olikheter i arternas genomiska arkitektur.

 

Arbetsuppgifter

Den anställda ska självständigt utföra bioinformatiska analyser av sekvensdata (WGS data) som erhållits från sekvensering av prover insamlade utefter en miljögradient i Frankrike. Vidare ska den anställde presentera de färdiga resultaten i en eller flera vetenskapliga rapporter, och i övrigt medverka inom av projektet arrangerade relevanta aktiviteter.

 

För båda anställningarna gäller också följande:

Behörighet

Behörig att anställas som forskare är den som avlagt doktorsexamen i ett för anställningen relevant ämne, t.ex. populationsgenetik och evolutionsbiologi, eller har uppnått motsvarande vetenskapliga kompetens. Sökanden med utländsk examen som bedöms vara likvärdig är också behörig.

Den sökande ska ha en gedigen erfarenhet av vetenskapligt arbete inom forskningsområdet evolutionär biologi och det är starkt meriterande att själv har arbetat med stora datamängder i analyser av genflöden i närvaro av inversioner som kraftfulla barriärer.

 

Bedömningsgrund

Påvisad skicklighet inom anställningens forskningsområde kommer att tillmätas största vikt vid bedömningen av sökandes meriter.

Vetenskaplig skicklighet kommer att bedömas utifrån den sökandes förmåga och tidigare erfarenheter inom forskningsarbete med inriktningen evolution av genombarriärer, och inom genetik och evolutionsbiologi mer generellt.

 

Utvärderingen av sökande sker främst utifrån vetenskaplig meritering (vetenskapliga publikationer i ledande tidskrifter inom området men också utifrån vem som bedöms ha de bästa förutsättningarna för att självständigt genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, kommunicera och samverka med övrig personal i projektet.

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 

För att söka en anställning vid Göteborgs universitet måste du registrera ett konto i vårt rekryteringssystem. Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-07-05

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&rmpage=job&rmjob=26266&rmlang=SE