Universitetslektor i immunologi

Ref PAR 2022/944

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för biomedicin har en bred och omfattande verksamhet inom forskning och undervisning med fokus på den levande cellen, hur den fungerar och hur den samspelar med sin omgivning. Med hjälp av sådan kunskap försöker vi klarlägga orsakerna till olika sjukdomstillstånd och hitta nya behandlingsmöjligheter. Denna bredd avspeglar sig också i vår undervisning på apotekar-, läkar-, tandläkar-, sjuksköterske- och biomedicinska analytikerprogrammen. Avdelningen för mikrobiologi och immunologi bedriver forskning och undervisning kring infektionsimmunologi, slemhinnans immunologi, vaccinutveckling, tumörimmunologi, inflammatoriska sjukdomar, cellulärt åldrande och hematopoes. Mer information om Avdelningen för mikrobiologi och immunologi samt institutionens övriga verksamhet fim1s på vår hemsida: https://www.gu.se/biomedicin

 

Ämne 

Immunologi

 

Ämnesbeskrivning 

Immunologi innebär studier av de cellmedierade och humorala aspekterna av immunitet och immunsvar som bidrar till skydd mot infektioner.

 

Arbetsuppgifter 

Anställningen omfattar undervisning, kursledarskap och ansvar för utveckling av utbildningen inom framför allt immunitet mot infektioner men även inom grundläggande immunologi. Undervisning på svenska i dessa ämnen på läkarprogrammet samt inom utbildning på grund-­ och avancerad nivå inom andra program ingår i uppgifterna. I anställningen ingår också forskning och forskarutbildning inom immunologi. Innehavaren förväntas också utföra andra arbetsuppgifter som normalt är förenade med ett lektorat, såsom administrativa samt interna och externa förtroendeuppdrag.

 

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 4 § Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.

Behörighet för den aktuella anställningen är avlagd doktorsexamen i immunologi eller annat ämne som arbetsgivaren bedömer likvärdigt för anställningen och visad pedagogisk skicklighet. Undervisning, inklusive föreläsningar, sker huvudsakligen på svenska och den sökande skall därför behärska något av de skandinaviska språken i tal och skrift.

 

Bedömningsgrunder 

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 4 § Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.

Vid bedömningen viktas pedagogisk och vetenskaplig skicklighet lika. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska särskild vikt läggas vid hög pedagogisk kompetens och undervisningsförmåga som har betydelse för anställningens arbetsuppgifter. Speciell vikt kommer att läggas vid framgångsrik kursutveckling och kursledarskap inom immunologi, god undervisningsförmåga inom immunitet mot infektioner samt förmåga att samverka inom undervisning. Väldokumenterad gedigen erfarenhet och god förmåga av att undervisa i studentaktiverande undervisningsformer är meriterande.
Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt läggas vid självständiga forskningsinsatser inom immunitet mot infektioner och förmåga att bedriva forskning med betydelse för anställningens arbetsuppgifter. Med vetenskaplig skicklighet avses forskningsinsatsernas kvalitet och originalitet, kvaliteten på sökandes föreslagna forskningsprojekt och dess relevans för anställningens arbetsuppgifter och verksamhetens inriktning, samt förmåga att planera och leda forskning och forskarutbildning. Särskild vikt kommer att fästas vid förmåga att attrahera forskningsanslag i nationell och internationell konkurrens samt samverkan med det omgivande samhället. Mycket stor vikt kommer läggas vid tidigare eller pågående forskning inom immunitet mot infektioner, men aktuell forskning kan innefatta även andra, närliggande områden inom immunologi.

Dessutom beaktas administrativ skicklighet såsom ledamot i råd eller nämnd, hantering av tentor m.m. och förmåga till samverkan och samarbete inom både undervisning och vetenskap. 

 

Anställning 

Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattning 100%, med placering vid Institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin. Tillträde enligt överenskommelse.

 

Övriga upplysningar

Saknar den sökande formell högskolepedagogisk utbildning vid Göteborgs universitet förväntas den sökande att senast inom ett år från anställningstillfället ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Prövningen av sådana högskolepedagogiska meriter ska ske i särskild ordning i enlighet med beslut av rektor.

 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Mary Jo Wick, Professor, Avdelningschef, Avdelningen för mikrobiologi och immunologi, Institutionen för biomedicin, Göteborgs universitet.
E-mail: mary-jo.wick@immuno.gu.se; Telefon: 031 786 6325.


Marianne Quiding-Järbrink, Professor, Proprefekt, Avdelningen för mikrobiologi och immunologi, Institutionen för biomedicin, Göteborgs universitet.
E-mail: marianne.quiding-jarbrink@microbio.gu.se; Telefon: 031 786 6215.

 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar:
https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/anstallning-personal/lararrekrytering/Ansokan/


Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Notera särskilt att följande dokument ska bifogas till ansökan:
- Doktorsexamen (på svenska eller engelska)
- Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
- Övriga intyg/bevis/betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas i tre exemplar, med angivet referensnummer PAR 2022/944, till:
Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avdelningen
Box 400
405 30 Göteborg

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 15 augusti 2022

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&rmpage=job&rmjob=26180&rmlang=SE