Universitetsadjunkt i interaktionsdesign med inriktning mot programmering

Ref PAR 2022/930

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Om institutionen

Vid institutionen för tillämpad informationsteknologi bedrivs kritisk och tvärdisciplinär forskning i en internationell miljö av högsta kvalitet med stor relevans för det omgivande samhället. Våra forskare finns mitt i debatten och bidrar till att förklara och problematisera IT- och samhällsrelaterade utmaningar knutna till samhällets digitalisering.

Hos oss utvecklas individens kunskap och förmåga att analysera, förstå och hantera olika aspekter av IT likväl som samspelet mellan människan och tekniken inom områden som människa-datorinteraktion, Artificiell Intelligens, blockchain, digital förvaltning, digital innovation, e-Hälsa, mobil kommunikation, robotar, sociala medier samt IT i skola och undervisning.

Vi ger utbildningar på kandidat-, magister- och masternivå med förankring i forskningen och samhällsutvecklingen.

Institutionen är placerad i det kunskapsintensiva klustret på Lindholmen där verksamheten har ett väl utvecklat samarbete med såväl näringsliv och offentlig sektor som det civila samhället. 

Om avdelningen för Människa-Datorinteraktion

Avdelningen för människa-datorinteraktion startade sommaren 2019 och befinner sig i ett expansivt skede med fokus på att bli en viktig aktör inom forskning, utbildning och samverkan vid Göteborgs universitet. Vi har ett nära samarbete med Avdelningen för interaktionsdesign på IT-fakulteten, och ser det som viktigt att stärka forskningen inom dessa områden på Göteborgs universitet. 

Avdelningens syfte är att bidra till ett hållbart och härligt sätt att leva med tekniken. I en värld där IT är ständigt närvarande är det viktigt att förstå denna närvaro och hur den påverkar oss. Forskningen fokuserar främst på tillämpningsområden kopplat till hälsa och välbefinnande, där vi genomför olika typer av designforskning och empiriska studier. Vi bedriver detta arbete genom att designa, bygga och studera teknik i användning. För att kunna genomföra forskningen behöver vi ibland ta fram nya verktyg för att kunna komma nära och fånga den vardagliga situationen. Detta är ett sätt att studera befintlig praktik, hur användningen ser ut idag. För att studera förändring, alternativa sätt på vilka tekniken kan vara närvarande i vardagen, behöver vi ibland också designa och bygga dessa alternativ och testa dem. Vad gäller undervisning arbetar vi med kurser i interaktionsdesign, människa-datorinteraktion, programmering och artificiell intelligens.

Vi arbetar för närvarande med att vidareutveckla kurser inom programmering för studenter inom kognitionsvetenskap och systemvetenskap på institutionen och behöver förstärkning för att kunna genomföra vårt växande undervisningsuppdrag. Vad gäller samverkan startade avdelningen nyligen Appademin (https://hci-gu.github.io/appademin/), en tjänst som vänder sig till andra forskare på Göteborgs universitet som behöver hjälp med att dra nytta av digitaliseringens möjligheter i sin forskning. Detta har lett till en rad samarbeten med forskare ifrån andra discipliner och vi räknar med en stark expansion de närmaste åren. Vi rekryterar därför en universitetsadjunkt med fokus på programmering. 

För mer information om avdelningen för människa-datorinteraktion, se: www.ait.gu.se/mdi och https://hci-gu.github.io. 

Ämne 

Interaktionsdesign

 

Ämnesbeskrivning 

Programmering

 

Arbetsuppgifter 

Som universitetsadjunkt kommer huvuddelen av ditt arbete att bestå av undervisningsrelaterade uppgifter, dvs undervisning, administration, examination, kursuppföljning och kursutveckling. I rollen ingår att förbereda, genomföra, rätta och ge feedback på övnings- och inlämningsuppgifter. Arbetet innefattar också att bidra till projekt inom området människa-datorinteraktion. 

För den här tjänsten söker vi framför allt någon som kan undervisa i programmering för våra studenter på kandidatprogrammen i kognitionsvetenskap och systemvetenskap. Bidrag till projekt inom Appademin kan även förekomma. 

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels genomgått högskoleutbildning på lägst avancerad nivå
eller
har motsvarande kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 
Ett krav för tjänsten är kompetens inom programmering. Sökanden bör vara väl förtrogen med programmeringsspråk som Python och Dart.

Arbete kräver goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift. 

Bedömningsgrunder 

Förtrogenhet med maskininlärning och AI, med ramverk såsom t.ex. Tensorflow och PyTorch är meriterande. Förtrogenhet med utveckling för mobila enheter och av ramverk så som Flutter är också meriterande. Även undervisningserfarenhet på universitetsnivå är meriterande.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter, samverka med övrig personal samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.  

Anställning 

Tjänsten är en allmän visstidsanställning under 10 månader med omfattning 100% av en heltid, placering vid institutionen för Tillämpad IT, avdelningen för människa-datorinteraktion.
Tillträdesdag 2022-09-01 eller enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande 

Urval, intervju och bedömning utförs av en lokal rekryteringsgrupp.
Intervjuer kan komma att ske löpande.  

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta professor och avdelningschef Alexandra Weilenmann, 031-786 56 34, alexandra.weilenmann@ait.gu.se
eller
universitetslektor och ämnesansvarig för programmering Mattias Rost, 0704-145664, mattias.rost@ait.gu.se  
 
Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta personalhandläggare Axel Bondemark, 031 786 64 55  

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

Ansökan ska innefatta följande handlingar:

  • Meritförteckning/CV och personuppgifter
  • Utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar
  • Referenser

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-08-01 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&rmpage=job&rmjob=26146&rmlang=SE