Postdoktor inom beräkningsekologi

Ref PAR 2022/904

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid Institutionen för biologi och miljövetenskap (BioEnv) finns utbildnings- och forskningsverksamhet som sträcker sig från fjällvärldens ekosystem, genom skog, mark och vattendrag, hela vägen ut i havet. I dessa miljöer arbetar vi med olika biologiska organisationsnivåer från gener, via individer och populationer till samhällen och ekosystem. Vi arbetar inom ekologi, evolution, fysiologi, systematik och kombinationer av dessa ämnesområden för att förstå betydelsen av naturliga och av människan skapade miljöförändringar.

Institutionen är placerad på tre olika ställen: i Göteborgs botaniska trädgård, på Medicinareberget i Göteborg och Kristinebergs marina forskningsstation. Den aktuella tjänsten är förlagd till Göteborgs botaniska trädgård med potentiella besök på Senckenberg Research Institute i Tyskland.

Ämnesbeskrivning

Postdoktorn kommer att arbeta i ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet om samspelet mellan växtätare, vegetation och klimat. Projektet kommer att fokusera på att kvantifiera betydelsen av växtätare för vegetationsstrukturen under naturliga förhållanden och potentialen för dessa växtätare  att driva/orsaka vegetationsförändringar och påverka det globala klimatet. Detta arbete kommer att bygga på kunskap om naturliga mönster av däggdjursmångfald från databasen PHYLACINE, (https://github.com/MegaPast2Future/PHYLACINE_1.2), däggdjursdensiteter (https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.10.15.341297v1) och den dynamiska vegetationsmodellen LPJ-GUESS (https://web.nateko.lu.se/lpj-guess/). 

Postdoktorn kommer att arbeta i samarbete med projektledaren, Søren Faurby (https://scholar.google.se/citations?user=_KxB9FsAAAAJ&hl), samt externa samarbetspartners i projektet Thomas Hickler (Senckenberg Research Institute; https://scholar.google.com/citations?user=urOgg60AAAAJ&hl) och Paul Miller (Lund University: https://scholar.google.se/citations?user=0uBAW6gAAAAJ&hl). Det kommer också att finnas goda möjligheter att samarbeta med andra forskare vid Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier (GGBC; https://www.gu.se/en/ggbc-global-biodiversity) där Søren Faurby är medlem, samt det svenska strategiska forskningsområdet ”Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate” (BECC; https://www.becc.lu.se/) där både Søren Faurby och Paul Miller är PI:er.

Arbetsuppgifter 

Den första uppgiften kommer att vara att inkludera däggdjurs växtätande i den dynamiska vegetationsmodellen LPJ-GUESS. Detta kommer att innefatta både programmering för att utveckla ny kod som är adekvat integrerad med den befintliga LPJ- GUESS koden och datainsamling för att få tillförlitliga uppskattningar av relevanta parametrar för olika däggdjursarter.

Efter att denna implementering är klar kommer postdoktorn att arbeta med två separata projekt med användning av den nya koden. Det första kommer att fokusera på att förstå interaktionerna mellan växtätare, vegetation och klimat i ett kontrafaktiskt scenario utan megafauna-utrotningar i sen Pleistocen eller Holocen. Det andra kommer att fokusera på rewilding och söka efter potentiella win-win-scenarier där återintroduktioner av stora däggdjur till utvalda ekosystem både kan återställa ekosystemdynamiken som de skulle vara utan däggdjursutrotning och samtidigt minska den globala uppvärmningen.

Kvalifikationer 

Behörig att anställas som postdoktor är den som har en doktorsexamen exempelvis beräkningsekologi, -makroekologi eller relaterade ämnen, eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i relevant område. Doktorsexamen ska vara avlagd senast vid startpunkten då anställningsbeslutet fattas.

I första hand bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt doktorsexamen tidigare kan komma i fråga, i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Alla önskade kvalifikationer kan sällan hittas hos samma kandidat och starka kandidater som uppfyller vissa men inte alla önskade kvalifikationer uppmuntras starkt att söka.

Bedömningsgrund

Nödvändiga kvalifikationer

 • PhD inom beräkningsbiologi, beräkningskologi eller relaterade ämnen
 • Utmärkt kommunikationsförmåga på engelska, i tal och skrift
 • Dokumenterade avancerade programmeringskunskaper i ett grundläggande datorspråk, helst C eller C++
 • Dokumenterad förmåga att arbeta både självständigt och som del av en större grupp

Önskvärda kvalifikationer

 • Förmåga att självständigt leda ett projekt
 • Ett starkt publikationsresultat (i förhållande till deras akademiska ålder)
 • Tidigare erfarenhet av C++ (språket LPJ-GUESS är skrivet på)
 • Kunskap om studiegruppen (däggdjur)
 • Tidigare erfarenhet av ”datautvinning”
 • Tidigare erfarenhet av att arbeta med vegetationsdynamik, klimatförändringar eller ekosystemekologi

Anställning 

Anställningen är en tidsbegränsad anställning under tre år, omfattning 100 % med placering vid institutionen för biologi och miljövetenskap. Tillträde för anställningen är så snart som möjligt efter överenskommelse.

Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska och innehålla:

 • Ett personligt brev med beskrivning av dina erfarenheter och hur du uppfyller de kriterier som anges i annonsen (max 2 sidor)
 • Meritförteckning (CV)
 • Examensbevis på doktorsexamen
 • Fullständig publikationslista, inklusive inskickade och accepterade manuskript
 • Kontaktuppgifter till två potentiella referenser som är bekanta med den sökandes arbete
 • En sammanfattning av programmeringskunskaper inklusive en länk till relevanta arkiv eller personlig hemsida där deras kod är allmänt tillgänglig och en specifikation av vilken del av programmeringen av tidigare gemensamma projekt de var ansvariga för (max 1 sida)

De sökande som är mest meriterade, i förhållande till bedömningsgrunderna i annonsen, kallas till en intervju på engelska via Zoom.

Kontaktuppgifter för anställningen 

Søren Faurby, Universitetslektor
tel. +46 73 642 24 82
e-post: soren.faurby@bioenv.gu.se
websida: . https://scholar.google.se/citations?user=_KxB9FsAAAAJ&hl

Åsa Arrhenius, prefekt
tel. +46 31 786 26 25
e-post: asa.arrhenius@bioenv.gu.se

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

För att söka en anställning vid Göteborgs universitet måste du registrera ett konto i vårt rekryteringssystem. Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-07-15 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&rmpage=job&rmjob=26068&rmlang=SE