Biträdande universitetslektor i offentlig rätt med inriktning mot miljörätt

Ref PAR 2022/845

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Juridiska institutionen ingår i fakulteten Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Handelshögskolan har, med sina drygt 3 700 helårsstudenter, 470 anställda, 16 internationella partneruniversitet, sina huvudämnen - ekonomi och juridik - och fyra institutioner en unik bredd.

Vid Juridiska institutionen bedrivs spännande och ämnesöverskridande forskning och utbildning inom ämnet juridik. Vårt Juristprogram är en av landets mest sökta programutbildningar och vår forskning kännetecknas av både bredd och spetskompetens. Institutionen har expanderat kraftigt de senaste åren och utvecklat starka forskningsmiljöer. Institutionen har idag ca 100 medarbetare inom kategorierna lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Vi har ca 1 200 studenter inom utbildningen på grund- och avancerad nivå. Mer information om institutionen finns på vår hemsida www.law.gu.se

Ämne

Offentlig rätt med inriktning mot miljörätt

Arbetsuppgifter 

Anställningen som biträdande universitetslektor utgör ett steg i ett befordringssystem och arbetsuppgifterna omfattar maximalt 50 % undervisning och minst 50 % forskning. Övrig institutionstjänstgöring förutsätts ingå i de nämnda uppgifterna undervisning och forskning. 

Arbetsuppgifterna avser utbildning på grund- och avancerad nivå, där den huvudsakliga undervisning kommer att bestå i undervisning på Juristprogrammets termin 3 i miljörätt. Arbetet kommer också innefatta undervisning i miljörätt inom ramen för externa utbildningsuppdrag samt handledning av examensarbeten inom Juristprogrammet. 

 

I arbetsuppgifterna ingå även att genom undervisning, handledning och samarbete med lärare, forskare, doktorander samt externa kontakter vidmakthålla och vidareutveckla en stimulerande utbildnings- och forskningsmiljö. Vidare förväntas det att aktivt och löpande delta i och vidareutveckla institutionens och handelshögskolans övriga verksamheter. 

Det förutsätts även att den sökande ska vara aktiv i att söka externa forskningsmedel under senare delen av anställningen. 

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare finns angivet i 4 kap. 4a§ Högskoleförordningen, Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet GU 2022/38 samt Anvisningar för anställning och befordran av lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet GU 2020/3440.

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. 

Bedömningsgrunder 

Enligt Anvisningar för anställning och befordran av lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet GU 2020/3440 ska vid läraranställning den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Vid sakkunnigbedömning skall särskild vikt läggas vid visad vetenskaplig skicklig och potential för vidare vetenskaplig verksamhet inom tjänsten. Vikt skall även tillmätas visad pedagogisk skicklighet och förutsättningar för fortsatt pedagogisk verksamhet inom den utlysta tjänsten.

Även den sökandes personliga egenskaper avseende förmåga att kunna samarbeta internt och externt för att utföra de ovan beskrivna arbetsuppgifterna kommer att beaktas vid bedömningen av lämpligheten för anställningen. Därutöver ska skicklighet i att samverka med omgivande samhälle samt förmågan att informera om forskning och utvecklingsarbete nationellt och internationellt tillmätas vikt. 

Anställning 

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 4 år enligt högskoleförordningen 4 kap 

Omfattning:100%

Placering: Juridiska institutionen, Göteborgs Universitet

Tillträde: Enligt överenskommelse

Befordran till universitetslektor

För att den biträdande universitetslektorn skall befordras till universitetslektor skall ansökan om befordran inkomma till institutionen senast sex månader innan den fyraåriga anställningen upphör. I enlighet med GU 2021/3372 (Anställning som biträdande universitetslektor och befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet) skall befordran till och tillsvidareanställning som universitets­lektor ske om den biträdande universitetslektorn av sakkunniga bedöms under anställningsperioden ha uppnått, eller inom ett år efter avslutad anställning kommer att uppnå, de vetenskapliga och pedagogiska meriter som krävs för att antas som oavlönad docent, samt bedöms vara lämplig att inneha sådan tjänst.

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Mikael Baaz, prefekt. Mikael.baaz@law.gu.se  
Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta Mattias Fogelberg, personalhandläggare. mattias.fogelberg@law.gu.se

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till:

Mattias Fogelberg, Box 650, 40530 Göteborg och ska vara inkomna senast 2022-07-06

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-07-06

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&rmpage=job&rmjob=25890&rmlang=SE