Universitetslektor i civilrätt med inriktning mot bolags- och börsrätt

Ref PAR 2022/844

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Juridiska institutionen ingår i fakulteten Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Handelshögskolan har, med sina drygt 3 700 helårsstudenter, 470 anställda, 16 internationella partneruniversitet, sina huvudämnen - ekonomi och juridik - och fyra institutioner en unik bredd.

Vid Juridiska institutionen bedrivs spännande och ämnesöverskridande forskning och utbildning inom ämnet juridik. Vårt juristprogram är en av landets mest sökta programutbildningar och vår forskning kännetecknas av både bredd och spetskompetens. Institutionen har expanderat kraftigt de senaste åren och utvecklat starka forskningsmiljöer. Institutionen har idag ca 100 medarbetare inom kategorierna lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Vi har ca 1 200 studenter inom utbildningen på grund- och avancerad nivå. Mer information om institutionen finns på vår hemsida www.law.gu.se

Arbetsuppgifter

Arbetet bedrivs inom ramen för Juristprogrammet, fristående kurser samt inom forskarutbildningen på institutionen. Undervisning och examination bedrivs både självständigt och tillsammans med andra lärare. Till undervisning räknas kursansvar, kontinuerlig kvalitetsutveckling, kursadministration och handledning.

I arbetsuppgifterna ingår också att i övrigt i undervisning, forskning, och handledning samarbeta med lärare, forskare, studenter, och doktorander. Vidare ingår vidmakthållande av externa kontakter, samverkan och vidareutveckling av en stimulerande utbildnings- och forskningsmiljö, på både nationell och internationell nivå. Arbetsuppgifterna omfattar även ett aktivt och löpande deltagande i, och vidareutveckling av, institutionens och Handelshögskolans övriga verksamheter.

Behörighet och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Behörighet för anställning som lärare regleras i högskoleförordningen 4 kap och Göteborgs universitets anställningsordning, anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet Dnr GU 2022/38, samt Anvisningar för anställning och befordran av lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet GU 2020/3440. 

Juridiska institutionen kommer att göra en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet i syfte att kunna anställa den sökande som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla arbetsuppgifterna och därvid bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Vid bedömningen fästs lika stor vikt vid pedagogisk skicklighet som vid vetenskaplig skicklighet. God samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot studenter och kollegor värderas högt, liksom förmågan att driva frågor på egen hand. 

Den sökande bör ha gedigen erfarenhet av undervisning i aktiebolagsrätt och börsrätt på avancerad nivå.

Meriterande för tjänsten är också god kunskap om de institutionella förhållandena på aktiemarknaden. Även erfarenhet av lagstiftnings- och annat regleringsarbete inom de aktuella områdena samt praktisk erfarenhet av tillämpning av regelverk inom dessa områden är meriterande.

Intervjuer och provföreläsningar kan bli aktuella innan beslut om anställning fattas. 

Anställning

Anställning: Allmän visstidsanställning 12 månader

Omfattning: 30 %

Placering: Juridiska institutionen, Göteborgs universitet 

Tillträde: Snarast

Kontaktuppgifter för anställningen

Information om anställningen lämnas av prefekt Mikael Baaz, mikael.baaz@law.gu.se.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av personalhandläggare Mattias Fogelberg, mattias.fogelberg@law.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-07-06

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&rmpage=job&rmjob=25889&rmlang=SE