Doktorandplats i farmaceutisk vetenskap - Aptit-reglerande hormoner och beroende

Ref PAR 2022/832

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Doktorandplats i farmaceutisk vetenskap

Titel på projektet: Vikten av glucagon-like peptide-1-receptorer i laterala septum för beroendetillstånd

Sektionen för farmakologi finns vid Institutionen för Neurovetenskap och fysiologi vid den Medicinska fakulteten Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Vid sektionen finns ett flertal forskargrupper som bedriver forskning inom farmakologi, främst rörande det centrala och autonoma nervsystemet, farmakokinetik och läkemedelsmetabolism, onkologi, beroendeproblematik och rationell läkemedelsanvändning. Vi deltar i utbildning på grundläggande och avancerad nivå inom de flesta av utbildningsprogrammen vid Sahlgrenska akademin, inte minst inom apotekarprogrammet och läkarutbildningen.

Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor: https://medarbetarportalen.gu.se/doktorand/    

Arbetsuppgifter   

Utbildning i farmaceutisk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://www.gu.se/sahlgrenska-akademin/var-forskarutbildning

Projekt: Vårt långsiktiga mål är att hitta nya läkemedel för behandling av olika beroendetillstånd, såsom alkoholberoende. Beroendetillstånd är komplexa ur ett neurobiologiskt perspektiv och vårt mål är att förstå de mekanismer som är mest centrala. I vår tidigare forskning var vi först med att visa att mag-hjärn-peptider, såsom ghrelin, glukagon-liknande peptid 1 (GLP-1) och amylin, är centrala för beroendeprocesser. GLP-1 är ett hormon som är välkänt för sin förmåga att minska födointag. Vår tidigare forskning har dessutom visat att GLP-1 minskar alkoholintag, och belöningen som är kopplad till alkohol. Vi har även visat att GLP-1 reglerar belöningen kopplad till droger och naturliga belöningar som sex. Även om vår tidigare forskning visat att mag-hjärn-peptider är viktiga för beroendeprocesser, är många detaljer kring detta samspel okända och vi planerar nu att identifiera viktiga delar i vår kommande forskning. Ett sådant ämne är vikten av GLP-1 receptorer i laterala septum, ett områden centralt för belöning och beroende, för beroendetillstånd; vilket är fokuset på detta PhD projekt.

Våra prekliniska modeller reflekterar aktivering av hjärnans belöningssystem, och har visats sig vara centrala för att studera beroendetillstånd, och verkar också translateras till människostudier. Projektet kommer därför att kombinera beteendestudier, neurokemiska modeller och molekylärbiologiska metoder för att belysa vikten av GLP-1-receptorer i laterala septum för beroendetillstånd. Sammanfattningsvis kommer vår forskning fortsatt bidraga till kunskap om mag-hjärn-peptidernas roll för beroendeutveckling och till nya läkemedel för behandling av beroendetillstånd.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen.  Inom ramen för din doktorandanställning kan du ha institutionstjänstgöring i en omfattning av max 20 % av heltid fördelat under hela utbildningstiden. Institutionstjänstgöring omfattar vanligtvis undervisning på grundnivå och avancerad nivå, men även forskning och administration kan ingå.    

Behörighet   

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som är fastställd i den allmänna studieplanen för ämnet.  

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i farmaceutisk vetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier.  

Bedömningsgrund   

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:
- specifika kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet och närliggande forskningsområden
- erfarenhet av vetenskaplig teori och relevanta forskningsmetoder
- vetenskaplig analys och presentation styrkt genom uppsats, examensarbete, vetenskapliga publikationer eller liknande.      

Dokumenterad erfarenhet av in vivo mikrodialys och beteendetestning i djur är meriterande.

Anställning   

Efter du har blivit antagen till utbildning på forskarnivå kommer du att erhålla en doktorandanställning vid Göteborgs universitet. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och får förnyas med högst två år i taget. En doktorand får som längst vara anställd som doktorand under åtta år men den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.   

Placering: Sahlgrenska akademin, Institutionen för Neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi. Omfattning 100%. Tillträde enligt överenskommelse.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.  

Kontaktuppgifter för anställningen   

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren,
Elisabet Jerlhag Holm, professor, Institutionen för Neurovetenskap och fysiologi,
telefon: 031-786 341, e-post: elisabet.jerlhag@pharm.gu.se 

Fackliga organisationer   

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:   
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande     

Ansökan   

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Komplett ansökan innehåller i pdf format:

  • Personligt brev
  • CV
  • Bevis om examen på avancerad nivå eller fullgjorda kurser, se behörighetskrav ovan
  • Bevis om slutförd kurs i Engelska 6 eller motsvarande (gymnasiebetyg eller motsvarande)

För sökande med utländsk examen

Om examen är från lärosäte utanför Sverige eller inte har kontrollerats av en svensk myndighet tidigare är det viktigt att du bifogar diplom och ämnesförteckningar som underlättar bedömning.

Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen.

För information om hur det särskilda behörighetskravet i engelska kan uppfyllas, se https://www.universityadmissions.se/en/entry-requirements/english-language-requirements/

 

  

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-07-12

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&rmpage=job&rmjob=25853&rmlang=SE