Universitetslektor i engelska med inriktning mot språkvetenskap, en eller flera, vikariat

Ref PAR 2022/816

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för språk och litteraturer (SPL) är humanistiska fakultetens största institution med ca 120 anställda, ca 1200 helårsstudenter och en årsomsättning på ca 140 miljoner kronor. Utbildning bedrivs i 13 olika språkämnen samt inom ramen för flera olika program. Forskningen berör världens språk och dess litteraturer utifrån en bred kontextualisering och utifrån ett brett spektrum av teoretiska grunder och specifika tillämpningar.

Ämne

Engelska med inriktning mot språkvetenskap

Ämnesbeskrivning

Ämnet engelska är språkvetenskapligt och litteraturvetenskapligt orienterat med examensrättigheter på alla nivåer inklusive utbildning på forskarnivå. Förutom fristående kurser ingår ämnet i Översättarprogrammet, Internationella språkprogrammet och Språk och interkulturell kommunikation samt Ämneslärarprogrammet. Ämnet ger både campuskurser och nätbaserade kurser och satsar på att bygga ut nätbaserad undervisning och blended learning inom campuskurserna. Forskningen inom engelska bedrivs inom språkvetenskap, litteraturvetenskap och språkdidaktik.

Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar undervisning, handledning och examination inom engelska med inriktning mot språkvetenskap på grundnivå och avancerad nivå, såväl inom fristående kurs (exempelvis grammatik, fonetik, akademisk kommunikation, språkhistoria) som inom Ämneslärarprogrammet (exempelvis Verksamhetsförlagd utbildning, VFU) på både campus och nät. Vissa kurser inom ämnet är kontrastiva engelska–svenska, vilket förutsätter kompetens att undervisa i båda språken.

Även kursutveckling och uppgifter av administrativ art ingår, till exempel kursansvar och arbete med universitetets lärplattform. Kvällsundervisning kan förekomma. Den sökande förväntas bidra till hela ämnets och hela institutionens verksamhet, vilket kräver god samarbetsförmåga och kan innebära undervisning, inte bara på engelska utan även på svenska inom exempelvis ämnesövergripande kurser och program.

Även forskning ingår och den sökande förväntas aktivt söka forskningsmedel från ledande svenska och internationella forskningsfinansiärer.

Den sökande förväntas vara närvarande på institutionen och delta i det vardagliga arbetet på plats.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. För att komma ifråga för anställningen ska den sökande ha avlagt doktorsexamen i engelska eller i annat ämne som arbetsgivaren bedömer relevant för arbetsuppgifterna (till exempel lingvistik eller språkdidaktik).

Skriftlig och muntlig kompetens i engelska och svenska på mycket god nivå är ett krav. Såväl den vetenskapliga som den pedagogiska skickligheten ska vara relevant för anställningens arbetsuppgifter.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.

För att komma ifråga för anställningen ska den sökande ha avlagt doktorsexamen inom ämnet engelska eller annat för anställningen relevant ämnesområde. I urvalsprocessen kommer särskilt att beaktas dokumenterade meriter inom följande områden:

 • Pedagogisk skicklighet inom undervisning och handledning i engelsk språkvetenskap med relevans för anställningens arbetsuppgifter
 • Erfarenhet av handledning och examination inom engelsk språkvetenskap, på såväl grundnivå som avancerad nivå, med relevans för anställningens arbetsuppgifter,
 • Vetenskapliga meriter inom språkvetenskap, vilka kommer att bedömas i relation till graden av originalitet och internationell förankring,
 • Erfarenhet av undervisning i akademisk kommunikation,
 • Förmåga att undervisa på både engelska och svenska,
 • Ledning och administrering av undervisning (t.ex. kursansvar),
 • Högskolepedagogisk utbildning,
 • Samverkan med omgivande samhälle.

Arbetet kräver också god samarbetsförmåga och flexibilitet. Meriterande är egen lärarexamen och erfarenhet av undervisning inom ämneslärarutbildningen, inkl. erfarenhet av besök och bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU-kurser).

Den sökande förväntas vara närvarande på institutionen och delta i det vardagliga arbetet på plats.

Även intervju och provföreläsning kommer att utgöra grund för bedömning. Referenstagning kan också komma ifråga.

I första hand ska den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Anställning

Anställningsform: vikariat 1 år
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för språk och litteraturer, Göteborg
Tillträde: 15 augusti 2022 eller enligt överenskommelse

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Anna-Lena Fredriksson, anna-lena.fredriksson@sprak.gu.se .
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandlaggare@sprak.gu.se.

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande#Fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. För anvisningar för läraranställningar hänvisas sökande till Humanistiska fakultetens:

https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1685/1685190_anvisningar-ovrig-larare-ansokan-180314.pdf

Vid eventuella vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte kan bifogas ansökan i elektronisk form, kontakta personalhandlaggare@sprak.gu.se.

Till ansökan bifogas:

 • Personligt brev
 • Förteckning över examina och anställningar (CV)
 • Beskrivning av vetenskapligt och pedagogiskt arbete
 • Meritportfölj I: Vetenskapliga meriter
 • Meritportfölj II: Pedagogiska meriter
 • Meritportfölj III: Lednings- och administrativa meriter
 • Meritportfölj IV: Meriter avseende samverkan med det omgivande samhället
 • Åberopade skrifter (max fem) samt separat förteckning över skrifterna.
 • Doktorsexamensbevis
 • Doktorsavhandling
 • Referenser: namn och telefonnummer till minst två referenspersoner

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Den sökande ansvarar för att inlämnad ansökan är komplett vid ansökningstidens utgång. Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-05-31

Övriga upplysningar

Om högskolepedagogisk meritering i enlighet med krav vid Göteborgs universitet (PIL101, PIL102 och PIL103) ej föreligger i samband med ansökan kan sådan valideras eller angiven utbildning genomföras inom ett år från anställningens början (https://pil.gu.se/resurser/meriter).

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&rmpage=job&rmjob=25789&rmlang=SE