Universitetslektor i engelska med inriktning mot språkvetenskap, en eller flera

Ref PAR 2022/784

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för språk och litteraturer (SPL) är humanistiska fakultetens största institution med ca 110 anställda, ca 1250 helårsstudenter och en årsomsättning på ca 140 miljoner kronor. Utbildning bedrivs i 13 olika språkämnen samt inom ramen för flera olika program. Forskningen berör världens språk och dess litteraturer utifrån en bred kontextualisering och utifrån ett brett spektrum av teoretiska grunder och specifika tillämpningar.

Ämne

Engelska med inriktning mot språkvetenskap

Ämnesbeskrivning

Ämnet engelska är språkvetenskapligt och litteraturvetenskapligt orienterat med examensrättigheter på alla nivåer inklusive utbildning på forskarnivå. Förutom fristående kurser ingår ämnet i Översättarprogrammet, Internationella språkprogrammet och Språk och interkulturell kommunikation samt Ämneslärarprogrammet. Ämnet ger både campuskurser och nätbaserade kurser och satsar på att bygga ut nätbaserad undervisning och blended learning inom campuskurserna. Forskningen inom engelska bedrivs inom språkvetenskap, litteraturvetenskap och språkdidaktik.

Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar undervisning, handledning och examination inom engelska med inriktning mot språkvetenskap på grundnivå och avancerad nivå, såväl inom fristående kurs (exempelvis grammatik, fonetik, akademisk kommunikation, språkhistoria) som inom Ämneslärarprogrammet (exempelvis Verksamhetsförlagd utbildning, VFU) både på campus och online. Vissa kurser inom ämnet är kontrastiva engelska–svenska, vilket förutsätter kompetens att undervisa i båda språken.

Även kursutveckling och uppgifter av administrativ art ingår, till exempel kursansvar och arbete med universitetets lärplattform. Kvällsundervisning kan förekomma. Den sökande förväntas bidra till hela ämnets och hela institutionens verksamhet, vilket kräver god samarbetsförmåga och kan innebära undervisning inte bara på engelska utan även på svenska inom exempelvis ämnesövergripande kurser och program.

Även forskning ingår och den sökande förväntas aktivt söka forskningsmedel från ledande svenska och internationella forskningsfinansiärer.

Den sökande förväntas vara närvarande på institutionen och delta i det löpande arbetet på plats.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

För att komma ifråga för anställningen ska den sökande ha avlagt doktorsexamen i engelska eller i annat ämne som arbetsgivaren bedömer relevant för arbetsuppgifterna (till exempel lingvistik eller språkdidaktik).

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3–4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.

För att komma ifråga för anställningen ska den sökande ha avlagt doktorsexamen inom ämnet engelska eller annat för anställningen relevant ämnesområde. I urvalsprocessen kommer i första hand att beaktas dokumenterade meriter inom följande områden: 

 • Pedagogisk skicklighet inom undervisning och handledning i engelsk språkvetenskap med relevans för anställningens arbetsuppgifter,
 • Vetenskapliga meriter inom språkvetenskap, vilka kommer att bedömas i relation till graden av originalitet och internationell förankring,
 • Erfarenhet av handledning och examination inom engelsk språkvetenskap, på såväl grundnivå som avancerad nivå,
 • Mycket god förmåga att undervisa på både engelska och svenska,

I andra hand kommer följande meriter att beaktas:

 • Erfarenhet av undervisning inom ämneslärarutbildning inkl. erfarenhet av besök och bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU-kurser),
 • Erfarenhet av undervisning i akademisk kommunikation,
 • Ledning och administrering av undervisning (t.ex. kursansvar),
 • Samverkan med omgivande samhälle.

Dessutom är egen lärarexamen och egen utbildning i högskolepedagogik meriterande, liksom framgångsrikt erhållande av externa medel.

Förmågan att undervisa på både engelska och svenska prövas i samband med intervju och provföreläsning.

Arbetet kräver också god samarbetsförmåga och flexibilitet.

I första hand ska den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Anställning

Antal: En eller flera
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Placering: Institutionen för språk och litteraturer, Göteborg
Tillträde: 14 augusti 2023 eller enligt övenskommelse
Provanställning kan komma att tillämpas.

Övriga upplysningar om anställningen

Om högskolepedagogisk meritering i enlighet med krav vid Göteborgs universitet (PIL101, PIL102 och PIL103) ej föreligger i samband med ansökan ska sådan valideras eller angiven utbildning genomföras inom ett år från anställningens början (https://pil.gu.se/resurser/meriter).

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. För anvisningar för läraranställningar hänvisas sökande till Humanistiska fakultetens anvisningar: https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1685/1685190_anvisningar-ovrig-larare-ansokan-180314.pdf

Vid eventuella vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte kan bifogas ansökan i elektronisk form, kontakta personalhandlaggare@sprak.gu.se.

Till ansökan bifogas:

 • Personligt brev
 • Förteckning över examina och anställningar (CV)
 • Beskrivning av vetenskapligt och pedagogiskt arbete
 • Meritportfölj I: Vetenskapliga meriter
 • Meritportfölj II: Pedagogiska meriter
 • Meritportfölj III: Lednings- och administrativa meriter
 • Meritportfölj IV: Meriter avseende samverkan med det omgivande samhället
 • Åberopade skrifter (max 10) samt separat förteckning över skrifterna.
 • Doktorsexamensbevis
 • Doktorsavhandling
 • Referenser: namn och telefonnummer till minst två referenspersoner

Förutom sakkunniggranskning, intervju och provföreläsning kan även referenstagning utgöra grund för bedömning.

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Den sökande ansvarar för att inlämnad ansökan är komplett vid ansökningstidens utgång.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-08-26

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&rmpage=job&rmjob=25784&rmlang=SE