Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin bedrivs omfattande forskning och undervisning över stora kunskapsområden från molekyl till människa. Verksamheten utgörs av fem sektioner; farmakologi, fysiologi, hälsa och rehabilitering, klinisk neurovetenskap samt psykiatri och neurokemi.

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, söker nu en postdoktor, med placering vid Sektionen för psykiatri och neurokemi.

Ämne

Experimentell psykiatri

Ämnesbeskrivning

Schizofreni är en av de allvarligaste psykiatriska diagnoserna. Sjukdomen karaktäriseras av så kallade positiva, negativa och kognitiva symtom. Nuvarande farmakologisk behandling är effektiv framför allt mot de positiva symtomen (hallucinationer, vanföreställningar), medan de negativa (anhedoni, inaktivitet, ”autism”) och kognitiva symtomen är mer svårbehandlade och är de som har störst betydelse för den långsiktiga prognosen för patienten. Alkoholberoende är ett gigantiskt folkhälsoproblem och drabbar även i stor utsträckning patienter med schizofreni. De behandlingsprinciper, både farmakologiska och psykologiska, som finns för alkoholberoende har små effektstorlekar och är således otillräckliga. Forskargruppen har nyligen patenterat två nya behandlingsprinciper, en för de negativa symtomen vid schizofreni och en för alkoholberoende. Detta prekliniska projekt syftar till att ytterligare experimentellt belägga och utveckla dessa nya behandlingsprinciper. Vi använder en kombination av djurexperimentella beteendemodeller, in vivo microdialys, neurokemiska och molekylär-biologiska metoder. Studierna genomförs under handledning av Professor Bo Söderpalm och Professor Mia Ericson, vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna kommer att vara att ansvara för beteendemodellerna, och i möjlig utsträckning medverka i in vivo microdialys studierna och i de neurokemiska och molekylär-biologiska analyser. Kandidaten förväntas även skriva utkast till artiklar samt söka forskningsanslag.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. 

Bedömningsgrund

Tidigare teoretisk erfarenhet av de aktuella ämnesområdena, samt av beteende-farmakologiska, in vivo microdialys och neurokemiska studier är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Anställning

Anställningen är en tidsbegränsad anställning i 2 år, 100% av heltid, med placering tills vidare vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse.  

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta professor Mia Ericson, tfn: +46 31 786 39 78, e-post: mia.ericsson@gu.se  

Ansvarig chef är professor/sektionschef Henrik Zetterberg, tfn: +46 768 672 647, e-post: henrik.zetterberg@clinchem.gu.se och universitetslektor/biträdande sektionschef Silke Kern, tfn: +46 762 365 332, e-post: silke.kern@neuro.gu.se

Ansökningshandlingar skickas inte till kontaktpersonerna.

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:  https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Intyg om doktorsexaman bifogas med ansökan.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-05-31

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.