Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa är nationellt och internationellt ledande inom personcentrerad vård vilket genomsyrar såväl utbildning, forskning som innovation. Institutionen är sektionsvis organiserad i form av akademiska miljöer vilka utgörs av tvärvetenskapliga profilområden: Vård vid långvariga tillstånd; Livssammanhang och hälsofrämjande vård; Diagnostik och vård vid akuta och kritiska tillstånd samt Lärande och ledarskap för hälsoprofessioner. Institutionens administrativa personal är organiserad i en administrativ enhet. I de akademiska miljöerna integreras den samlade kompetensen i syfte att främja kvalitet i utbildning, forskning och samverkan.

Vid institutionen bedrivs professionsutbildningar till sjuksköterska, röntgensjuksköterska, barnmorska och specialistsjuksköterska. Grundutbildningarna till sjuksköterska och röntgensjuksköterska leder både till en yrkesexamen och filosofie kandidatexamen. Barnmorskeprogrammet och specialistsjuksköterske-programmet med olika inriktningar leder till yrkesexamina i kombination med filosofie magisterexamina. Vidare ges uppdragsutbildningar samt fristående kurser på avancerad nivå, vilket ger möjlighet till fortsatta studier fram till en mastersexamen inom något av institutionens huvudområden; omvårdnad, radiografi och vårdpedagogik. Vid institutionen bedrivs också utbildning på forskarnivå inom vårdvetenskap. 

Ämne 

Vårdvetenskap 

Ämnesbeskrivning 

Vårdvetenskap fokuserar på människans upplevelser och erfarenheter i samband med ohälsa, sjukdom och lidande. Dels i samband med återhämtning, bevarande och befrämjande av hälsa och dels i relation till den biologiska kroppen och sociokulturella strukturer. Inom vårdforskning är människans lärande centralt liksom hur vård organiseras. Både kvantitativa och kvalitativa metoder används. 

Arbetsuppgifter 

Anställningen är placerad främst inom sektionen för Lärande och ledarskap för hälsoprofessioner. Undervisningen sker främst inom kurser på grund- och avancerad nivå huvudsakligen med inriktning mot organisation, lärande och ledarskap i hälsa, vård och omsorg samt vetenskaplig metod. Undervisning kan också komma att ske inom våra fristående kurser i handledning. Då kliniskt träningscentrum ingår i sektionen lärande och ledarskap kan även viss undervisning ske inom kliniska färdigheter. Vid behov kommer aktuella arbetsuppgifter ske i samverkan med andra sektioner vid institutionen.

I arbetsuppgifterna ingår planering och undervisning, samordna resurser, verka för fortlöpande sammanhang i kurserna, hålla sig uppdaterad om aktuell utveckling inom ämnesområdena samt vara kursansvarig. I uppdraget som kursansvarig lärare ingår att utveckla och samordna lärandemål, läraktiviteter, examinationsformer och bedömningskriterier i relation till innehåll, syfte och aktuell pedagogisk forskning, samt kvalitetssäkra utbildningen med validerade utvärderingsformer. Vidare ingår i tjänsten att handleda och examinera uppsatser på grundnivå samt ev. handleda uppsatser på avancerad nivå. Administrativa uppgifter relaterade till utbildningsverksamheten är en betydande del av arbetsuppgifterna. Även andra arbets-uppgifter kan förekomma och anställningens innehåll kan komma att förändras över tid.

I anställningen ingår att aktivt verka för att uppnå institutionens målsättning och verksamhetsplan vilket bland annat innebär att aktivt bidra till att utveckla den akademiska miljön inom sektionens Kompletta Akademiska Miljö (KAM). Därutöver förväntas det att alla medarbetare deltar i de planerade gemensamma sammankomster och aktiviteter som anordnas på institutionen.

Den sökande ska undervisa på svenska och engelska. 

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Göteborgs universitets anställningsordning. 

Genomgått högskoleutbildning på lägst avancerad nivå inom omvårdnad, vårdpedagogik/pedagogik eller medicinsk vetenskap. Visad pedagogisk skicklighet. Aktuell och klinisk skicklighet som legitimerad sjuksköterska eller annan hälsoprofession med svensk legitimation. Meriterande är sjuksköterskeexamen.

Behärska svenska och engelska i både tal och skrift. 

Bedömningsgrunder 

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets anställningsordning.

I första hand visad pedagogisk skicklighet och i andra hand klinisk skicklighet.

Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska särskild vikt läggas vid pedagogisk kompetens med erfarenhet av undervisning med betydelse för anställningens arbetsuppgifter från universitet- och högskolesektorn. Bedömning av pedagogisk skicklighet omfattar planering, genomförande, utvärdering, handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten skall vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Vid bedömningen av den kliniska skickligheten ska särskild vikt fästas vid en bred och långvarig arbetslivserfarenhet inom vårdsektorn. Den kliniska skickligheten skall vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Vidare kommer den administrativa och organisatoriska förmågan beaktas, vilket visas bland annat genom erfarenhet av planering, uppföljning, prioritering av arbete på ett effektivt sätt samt förmåga att hålla tidsramar och att arbeta strukturerat utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Med administrativ skicklighet avses även god systemförståelse.

Meriterande är erfarenhet av ledaruppdrag samt vårdledarutbildning och utbildningserfarenhet inom personcentrerad vård då detta utgör ett profilområde vid institutionen samt doktorsexamen inom relevant ämne (för att kunna handleda på avancerad nivå). Erfarenhet av drama som pedagogisk metod samt utbildning i handledning på avancerad nivå och yrkesmässig handledning 7,5 hp är också meriterande.

Visad samarbetsförmåga och flexibilitet inom både lärare- och studerandegrupper goda relationskapande egenskaper är viktiga då institutionen arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningsätt.
Undervisning sker på svenska, i vissa fall även på engelska. Därför krävs goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Vi kommer i denna rekrytering att göra en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, i syfte att kunna anställa den sökande som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla arbetsuppgifterna och då bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Intervjuer, provföreläsningar och referenstagning kan bli aktuellt innan beslut om anställning fattas. 

Anställning 

Tillsvidareanställning på heltid, 100% med placering vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa.
Tillträde under augusti 2022. Provanställning kommer att tillämpas.  

Kontaktuppgifter för anställningen 

Monica Pettersson, sektionschef Lärande och ledarskap för hälsoprofessioner. Telefon: 031-786 60 45, e-post: monica.pettersson@gu.se

Karin Ahlberg, Prefekt vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Telefon: 031-786 60 90, e-post: karin.ahlberg@fhs.gu.se 
  

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande  

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. 

Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för ansökan till läraranställningar.

Du som sökande ska uppfylla behörighetskrav och ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Notera särskilt att följande dokument ska bifogas:

- Examensbevis
- Svensk legitimation som sjuksköterska eller annan hälsoprofession
- Visad pedagogisk skicklighet
- Övriga intyg/bevis/betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2022/782 och skickas till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avdelningen
Box 400
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-06-07 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.