Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Enheten för arbetsterapi (https://www.gu.se/neurovetenskap-fysiologi) har en kreativ forskningsmiljö och brett samarbete med tvärprofessionella forskargrupper nationellt och internationellt. Forskningen har fokus på vardagsaktiviteters relation till hälsa genom hela åldersspannet, från barn till äldre personer.  Forskargrupper som har sin bas på enheten är TIDAS forskargrupp med fokus på metoder för att tidigt identifiera, behandla och stödja personer så att de kan behålla sin förmåga att arbeta och minska deras behov av sjukskrivning. ProDo forskargrupp med fokus på möjligheter och hinder i görandet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar på grund av neurologisk problematik. Enheten har också ett nära samarbete med forskargruppen FRESH som har fokus på äldre personers hälsa. På enheten och i forskargrupperna har vi doktorander, juniora och seniora forskare med en bred expertis som innefattar kunskaper om medicin, hälso-, aktivitets- och samhällsvetenskap, samt förmåga att bedriva kvalitativ forskning, RCTs, epidemiologiska studier och instrumentutveckling.

Ämne 

Arbetsterapi 

Ämnesbeskrivning 

Arbetsterapi baseras på aktivitetsvetenskap vilket omfattar kunskaper om och studier av människan i aktivitet och görandet, dennes förmåga att använda sin tid och miljö, såväl den fysiska som den sociala och kulturella. Vidare omfattar ämnet kunskaper om människans engagemang, vilja och förmåga att ha och kunna ta kontroll över sitt liv i det samhälle hen lever i. Ämnet innefattar också kunskap om vanor, livsmönster och miljöns betydelse för aktivitet. Utifrån den komplexa innebörden av människors görande och aktivitet i vardagen relaterar arbetsterapi till humanvetenskapliga, medicinska, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och teknologiska kunskapsområden.  

Arbetsuppgifter 

I anställningen ingår att verka i en utbildningsmiljö med starkt fokus på studentcentrerat lärande. De huvudsakliga arbetsuppgifterna utgörs av teoretisk och praktisk undervisning av studenter i arbetsterapi på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Undervisningen innebär också kursansvar, kursplanering, examinationer, administration, utvecklingsarbete och att följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet arbetsterapi. Undervisning sker på såväl svenska som engelska. I anställningen ingår att bedriva forskning och bidra till utveckling inom forskningsämnet arbetsterapi och aktivitetsvetenskap, och aktivt söka externa medel.  Handledning av forskarstuderande kan också ingå. 

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 kap. 4 § och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Avlagd doktorsexamen, visad pedagogisk och vetenskaplig skicklighet samt legitimation som arbetsterapeut. Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska. 

Bedömningsgrunder 

Bedömningsgrunder för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 kap. 4 § och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten värderas lika.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till förmåga till undervisning, planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning samt handledning inom ämnet. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i undervisningen på grundnivå och/eller på avancerad nivå.

Den vetenskapliga skickligheten bedöms genom värdering av kvaliteten av sökandes publikationer i peer review granskade tidskrifter, forskningsanslag erhållna i konkurrens, att vara forskargruppsledare eller att vara delaktig i en forskargrupp.

I andra hand skall vid bedömning hänsyn tas till klinisk skicklighet visad genom kliniskt arbete, klinisk utbildning/handledning, deltagande i kliniskt utvecklings-arbete som förbättrat eller effektiviserat arbetsterapeutiska interventioner eller verksamheter.

Vid tillsättningen kommer stor vikt att fästas vid förmåga till samarbete i lärarlag och kommunikativ förmåga med studenter i både det svenska och engelska språket.

Anställning 

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid (100 %) med placering vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde enligt överenskommelse.

Kontaktuppgifter för anställningen 

Programansvarig Greta Häggblom Kronlöf, tel 031-786 5736, greta.haggblom-kronlof@neuro.gu.se
Biträdande sektionschef, Annelie Gutke, tel 031-786 5747, annelie.gutke@neuro.gu.se 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas:

  • Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
  • Bevis legitimation som arbetsterapeut
  • Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
  • Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2022/774 och skickas till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 13 juni 2022 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.