Universitetslektor i kulturvård med inriktning mot trädgårdens och landskapsvårdens hantverk

Ref PAR 2022/764

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för kulturvård erbjuder professionsförberedande kandidatprogram i konservering, bebyggelseantikvarisk verksamhet, trädgårdens och landskapsvårdens hantverk samt bygghantverk. Därutöver finns mastersprogram i kulturvård och i konservering samt forskarutbildning i kulturvård. Inom forskning fokuserar vi på byggda miljöer, kulturhistoriska föremål och hantverk för hållbart bevarande och återbruk. Vi använder kritiska och inkluderande kunskapsperspektiv för att utveckla färdigheter och modeller för underhåll, restaurering, återanvändning, anpassning och rekonstruktion av materiella och immateriella kulturarv. Vi samarbetar med andra universitet men också andra aktörer på lokala, nationella och internationella nivåer. Institutionens strategiska lägen i Göteborg och Mariestad ger oss bättre möjligheter för samarbete och samverkan.

Anställningen är placerad vid institutionen för kulturvård i Mariestad, med Hantverkslaboratoriet som forskningsinfrastruktur. Undervisning i Göteborg kan också bli aktuellt.

För ytterligare information om institutionen se:

https://www.gu.se/kulturvard

https://www.gu.se/en/conservation

Ämnesbeskrivning 

Kulturvård är konsten att bevara, utveckla och på ett hållbart sätt använda materiella och immateriella ”objekt” från det förgångna. Kulturvård som disciplin utforskar dels villkoren för kulturobjekts vård och fortlevnad ur kultur-, samhälls-, hantverks- och naturvetenskapliga perspektiv, dels de sociala och kulturella processer som leder till att vissa kulturobjekt definieras och utnämns till kulturarv.

Arbetsuppgifter 

Arbetsuppgifterna innefattar undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället inom ämnet trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, med hortikultur, trädgårdsmiljöer och växtmaterial med ett kulturhistoriskt perspektiv.

Undervisningsuppgifterna består i att, i kollegiet planera, utveckla och genomföra undervisning på grundnivå och avancerad nivå med särskilt fokus på kandidatprogrammet Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk i Mariestad. Undervisning på kulturvårds övriga kandidat- och masterprogram kan också förekomma. Undervisning sker på såväl svenska som engelska.

Som universitetslektor förväntas du aktivt delta i institutionens forskningsmiljöer och seminarieverksamheter och både självständigt och i samverkan med andra initiera och genomföra forskningsprojekt. Då externfinansierad forskning utgör en viktig förutsättning för institutionens och enskilda lärares forskningsverksamhet, ingår det i arbetsuppgifterna att aktivt medverka i institutionens arbete med att finna extern finansiering.

Vid institutionen för kulturvård sker samverkan med det omgivande samhället delvis genom Hantverkslaboratoriet. Arbetsuppgifterna där består av forskning, utvecklingsarbete och handledning av projektarbetare, samt delaktighet i utveckling av Hantverkslaboratoriets nationella och internationella samarbeten.

Anställningen innebär även att fullgöra de administrativa uppgifter som tillhör en läraranställning och att på sikt kunna delta i och utföra olika ledningsuppdrag.

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig till anställning är den som har avlagt doktorsexamen, eller motsvarande examen, som är relevant med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt har visat pedagogisk skicklighet.

Då undervisning sker på svenska och engelska ställs krav på goda kunskaper i båda språken.

Bedömningsgrunder 

Vid bedömningen av de sökande kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Meriterande är främst yrkeserfarenhet inom trädgård och gröna kulturmiljöer. Även samverkan mellan universitet och det omgivande samhället nationellt och internationellt är meriterande.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet läggs särskild vikt vid doktorsexamen och vetenskaplig publicering med relevans för ämnet kulturvård och inriktningen trädgård och landskap. Därutöver ska dokumenterad förmåga att initiera, planera och genomföra forskning, erfarenhet av internationellt arbete samt förmåga att erhålla medel för forskning i konkurrens tillmätas vikt.

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad, vilket innebär att såväl omfattning som kvalitet kan bedömas.  I denna rekrytering kommer vi främst beakta den som efter en helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, kulturvårdande praktik samt samverkan bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Anställning 

Anställningsform: tillsvidareanställning

Omfattning: 100%

Placering: Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet, Mariestad

Tillträde: enligt överenskommelse

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta prefekt Anneli Palmsköld: anneli.palmskold@conservation.gu.se 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

Dokument som inte finns tillgängliga i elektroniskt format ska skickas i två exemplar till följande adress:
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Att Linda Forsberg
Göteborgs universitet
Box 460
S-405 30 Göteborg, Sverige 

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska innefatta följande handlingar:

Personligt brev med som förklarar varför du är intresserad av tjänsten och en beskrivning av dina avsikter för forskning och andra aktiviteter relevanta för anställningen (maximalt 4 sidor)

Meritförteckning/CV med publikationsförteckning och personuppgifter

Utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar

Redogörelse för vetenskapliga meriter innehållande en förteckning över de (max 10) vetenskapliga arbeten som åberopas, motivering till urvalet, samt redogörelse för din roll i de valda publikationerna.

Elektroniska kopior av samtliga särskilt åberopade vetenskapliga publikationer (max 10).

Redogörelse och dokumentation för pedagogiska meriter innehållande pedagogisk utbildning, samt kortfattad redogörelse för pedagogisk verksamhet och reflektion. (max 4 sidor) Kvalitativa omdömen, kursutvärderingar eller motsvarande bör bifogas eller refereras till under bilagor.

Redogörelse för professionella meriter samt dokument (max 10) som styrker dessa vad gäller omfattning, inriktning och innehåll.

Kortfattad redogörelse för samverkansmeriter, ledarskaps- och administrativa meriter samt dokumentation av dessa.

Referenser (minst två)

Urvalsprocessen kommer att omfatta sakkunnigutlåtanden av experter utanför Göteborgs universitet, intervjuer och gästföreläsningar. Vid bedömningen av kvalifikationer och erfarenhet kommer hänsyn att tas till föräldraledighet, sjukledighet eller andra liknande omständigheter. Orsakerna till och omfattningen av frånvaron ska anges i ansökan.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-02-20

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.