Universitetsadjunkt i konsthantverk med inriktning smyckekonst

Ref PAR 2022/761

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

HDK-Valand bildar tillsammans med Högskolan för scen och musik Skandinaviens största konstnärliga fakultet, med en unik bredd av konstnärlig utbildning och forskning. Vi ligger centralt i Göteborg och har ett nära samarbete med lokala och regionala aktörer samt ett brett internationellt nätverk och många internationella samarbetspartners. Vårt mål är att bilda Skandinaviens största och bredaste konstakademi, vilket kommer göra vår röst starkare i såväl svenska som internationella sammanhang och attrahera starka forskare, lärare och studenter. Tillsammans skapar vi en dynamisk, utåtriktad och internationell miljö och en god utgångspunkt för utbildning, forskning och samverkan i framkant.

HDK-Valand rekryterar en universitetsadjunkt i konsthantverk med inriktning smyckekonst. Anställningen är för ett läsår och består huvudsakligen av undervisning i smyckekonst på kandidatnivå inom den nyligen sammanslagna enheten för konsthantverk vid HDK-Valand.

Den treåriga kandidatutbildningen i konsthantverk består av tre inriktningar: textilkonst, keramikkonst och smyckekonst.

På inriktningen för smyckekonst arbetar en professor, två adjunkter samt en tekniker. Du kommer att arbeta nära arbetslaget genom att bedriva undervisning och utveckla ämnet smyckekonst.

Utbildningen speglar fältet smyckekonst genom att kurserna ger kunskaper med teknisk och konstnärlig bredd. Genom egna tolkningar av olika uppgifter bidrar studenterna till en dynamisk diskussion om vad smyckekonst innefattar.

Ämne 

Konsthantverk med inriktning smyckekonst

Ämnesbeskrivning 

Ämnet konsthantverk rymmer spännvidd mellan skickligt hantverk, konceptuellt gestaltande och forskningsbaserad verksamhet. Det som förenar är ett reflekterande förhållningssätt till material, metod, funktion och tradition. På HDK-Valand utforskas ämnets möjligheter att skapa förståelse för vår samtid genom det konstnärliga gestaltandet. Det är en ickelinjär process som tar sin utgångspunkt i material eller idé. Processen fortskrider som en dialog mellan utövare, metod, material och omvärld.

Smyckekonst utgår från smycken i en historisk och samtida kontext. Smyckekonsten utforskar smycket, bärandet av smycken samt människans relation till objekt och artefakter som används för att smycka sig och för att uttrycka sig konstnärligt genom en mängd olika material, koncept och metoder. I utbildningarna på HDK-Valand ligger studenternas konstnärliga processer i fokus. Studenterna utvecklar en förtrogenhet med ämnet smyckekonst parallellt med ett eget konstnärligt språk och medvetet förhållningssätt till olika möjligheter att verka inom fältet.

 

Arbetsuppgifter 

Arbetsuppgifterna innebär undervisning på grundnivå inom ämnet smyckekonst, vilket även inkluderar framtagning av undervisningsmaterial samt administrativt arbete.

Du ska kunna bedriva undervisning i form av föreläsningar, seminarier, handledning och workshops där demonstration av olika av tekniker samt kritisk reflektion kring konstnärligt arbete är en viktig del.

Du förväntas kunna stödja och handleda studenternas utveckling inom området smyckekonst. Studenternas processer innebär ofta ett experimenterande och utforskande av en mängd olika material i relation till koncept, idé, kropp, bärande och formmässiga frågeställningar.

All undervisning inom kandidatprogrammet är på svenska. Du förväntas behärska svenska flytande i tal och skrift. Det förväntas att du också kan kommunicera på engelska för att arbeta effektivt i det tvåspråkiga kollegiet i konsthantverk.

 

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels genomgått högskoleutbildning på lägst avancerad nivå eller har motsvarande kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Bedömningsgrunder 

Konstnärlig skicklighet

  • Konstnärlig högskoleutbildning på avancerad nivå eller motsvarande kompetens 
  • Konstnärlig skicklighet och professionell yrkeserfarenhet inom smyckekonst 
  • Inblick i området smyckekonst ur ett såväl nationellt som internationellt perspektiv

Pedagogisk skicklighet

  • Pedagogisk erfarenhet inom undervisning och handledning, gärna inom högskola 
  • Förmåga att förmedla kunskap samt engagemang och intresse för ämnesområdet 
  • Intresse för att utveckla undervisnings- och examinationsformer

 Övriga bedömningsgrunder

  • Samarbetsförmåga och kommunikativ förmåga
  • Kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Vi kommer vi främst att beakta vem som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, innefattande bland annat din syn på och förhållningssätt till smyckeskonst och konsthantverk.

Anställning 

Anställningen är tidsbegränsad enligt LAS 5§ p2 Vikariat, för perioden 1 augusti 2022, eller det datum vi senare kommer överens om, till och med 30 juni 2023. Anställningens omfattning är 20% av heltid. Anställningen är placerad vid HDK-Valand i Göteborg.

 

Tillsättningsförfarande 

Intervjuer kommer att hållas i juni månad. 

 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Upplysningar om anställningen lämnas Katarina Andersson, t.f. enhetschef för Enheten Konsthantverk och Fri Konst, katarina.andersson.2@hdk.gu.se
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till HR vid HDK-Valand, hr@hdk-valand.gu.se

 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till:
HR
HDK-Valand
Box 131
405 30 Göteborg
Märk kuvertet "Universitetsadjunkt i konsthantverk med inriktning smyckekonst". Publikationerna ska vara inkomna senast sista ansökningsdatum.

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-05-31

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&rmpage=job&rmjob=25618&rmlang=SE