Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Enheten för akademiskt språk (ASK) är en universitetsgemensam enhet med ansvar för att stärka medvetenhet om akademisk språkutveckling i tal och skrift för universitetet som helhet. Med inriktning mot såväl studenter som personal tillhandahålls handledning och andra insatser i syfte att stärka individers kompetens vad gäller att skriva och tala i akademiska sammanhang. Med specifik inriktning mot lärare och undervisning strävar enheten efter att stimulera till nyskapande och pedagogiskt genomarbetade skriv-och språkutvecklande insatser. För ytterligare information om enheten se www.ask.gu.se.

Arbetsuppgifter 

Dina arbetsuppgifter innebär att stötta studenter på grund- och avancerad nivå från hela universitetet i deras akademiska skrivande med utgångspunkt i studenternas texter eller muntliga presentationer på svenska och engelska. Du kommer att arbeta med studenter både enskilt och i mindre grupper för att utveckla och förbättra deras förmåga att uttrycka sig i skrift eller tal. Konkret innebär arbetet dels att ta emot studenter för handledande samtal där ni tillsammans diskuterar hur studenten/studenterna kan utveckla och förbättra sin text eller presentation, dels att ansvara för och genomföra öppen verksamhet som till exempel skriv- och språkcafé, eller öppet hus för skriv- och presentationsuppgifter. I arbetsuppgifterna ingår inte korrekturläsning, inte heller någon innehållslig handledning eller bedömning.

Som studenthandledare vid ASK ingår dessutom att bidra med studentperspektiv till enhetens utvecklingsarbete, vilket till exempel kan innebära att medverka i interna möten och viss materialframställning. Dessutom ingår ett fokus på din egen kompetensutveckling sett till både handledning och språklig kompetens av olika slag. För anställningarna finns ett särskilt utvecklingsprogram som studentmedarbetaren förväntas delta i och följa

Kvalifikationer 

För att vara aktuell för en anställning som studenthandledare vid Göteborgs universitet krävs att du, i enlighet med Avtal om villkor för tidsbegränsad anställning som studentmedarbetare

  • bedriver heltidsstudier på högskolenivå
  • har fullgjort godkända studier motsvarande lägst 60 högskolepoäng
  • inte har påbörjat en forskarutbildning
  • inte har en annan pågående studentmedarbetaranställning och/eller har varit anställd i fyra terminer redan.

För anställningen krävs dessutom mycket goda kunskaper i svenska och engelska, vilket ska styrkas i ansökan. Särskilt meriterande är erfarenhet av studenthandledning och/eller andra former av mentorskap inom högskoleutbildning, t.ex. från skrivcentrum (writing centre, peer tutoring), samt dokumenterad vana vid att på ett pedagogiskt sätt instruera och stötta universitetsstudenter i deras skrivande. Krav ställs på flexibilitet och servicekänsla i kombination med förmåga att ta eget ansvar. En förutsättning är också vana vid att arbeta i digitala miljöer, till exempel, Teams och Zoom, även om anställningen utgår från campusförlagt arbete. Vid rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.

Anställning 

Anställningen är på deltid 25% under höstterminen 2022 (220829–230115) med placering vid Enheten för akademiskt språk. För anställningen gäller Avtal för tidsbegränsad anställning som studentmedarbetare

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta föreståndare Mikael Nordenford, mikael.nordenfors@gu.se
Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta handläggare Marianne Andersson, marianne.andersson@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

För att söka en anställning vid Göteborgs universitet måste du registrera ett konto i vårt rekryteringssystem. Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-05-26

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.