Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vi söker en mycket motiverad och entusiastisk postdoktor med en bakgrund inom cellulär biofysik för att gå med i Dr Joan Camuñas labb. Erfarenhet av beräkningsmodellering, signalbehandling och/eller teknologiutveckling av biofysiska verktyg för att karakterisera enstaka celler kommer att värderas högt. Projektet kommer att kräva betydande tvärvetenskapligt arbete inom områdena teknik, molekylärbiologi och dataanalys. Forskargruppen är en del av Wallenberg Center for Molecular and Translational Medicine (WCMTM) vid Göteborgs universitet och är nära kopplat till ett brett nätverk av internationella samarbetspartners. Detta projekt kommer särskilt att dra nytta av samarbete med forskare i Chan-Zuckerberg BioHub i San Francisco

Ämne 

Biofysiska verktyg för cellbiologi vid diabetes 

Ämnesbeskrivning 

Dr Joan Camuñas labb står i gränssnittet mellan genomik, biofysik och precisionsmedicin. Vårt uppdrag är att utveckla experimentella och matematiska metoder för att identifiera molekylära mekanismer som leder till dysfunktionella celltillstånd i mänskliga sjukdomar. Vårt fokus är forskning på metabola störningar som diabetes genom encellig genomik och moderna biofysiska karaktäriseringstekniker. Vi strävar efter att kombinera grundläggande upptäckter inom cellfysiologi med undersökning av cirkulerande nukleinsyror (cellfritt DNA/RNA) och tillämpade maskininlärningsmetoder för tidig diagnos och övervakning av sjukdomsprogression.

Kandidaten kommer i detta projekt att utveckla encelliga genomikmetoder och kombinera de med elektrofysiologisk mätning av cellulär funktion med hög genomströmning för att karakterisera celler i bukspottskörteln såsom alpha och beta-celler. Bukspottkörtelöarnas celler reglerar glukosnivåerna genom att utsöndra de två huvudsakliga glukosreglerande hormonerna -insulin och glukagon - och deras dysfunktion är associerad med sjukdomar som diabetes. I detta projekt kommer vi att kvantifiera fenotyper av alpha- och beta-celler som identifierar "funktionellt känsliga" celler och kopplar samman transkriptomiska förändringar med en förlust av funktionell aktivitet vid diabetes, inklusive i nyligen identifierade subpopulationer av alpha- och beta-celler med minskad exocytos som verkar driva sekretorisk dysfunktion. För att göra det kommer vi att använda nya tillvägagångssätt för att kombinera elektrofysiologi med scRNA-seq för att förbättra provgenomströmningen och undersöka hur cell-till-cell-interaktioner reglerar cellöarnas funktion.

Arbetsuppgifter 

 • Teknikutveckling av elektrofysiologiska mätningar med hjälp av mikroelektroder.
 • Beräkningsmodellering av parade elektrofysiologiska och transkriptomiska data.
 • Utveckling av automatiserade metoder för cellinsamling.
 • Vävnadsodling och dissocierade primärceller.
 • Utföra grundläggande molekylärbiologiska metoder med möjlighet att lära sig avancerade scRNAseq-metoder. 

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. 

Bedömningsgrunder 

De idealiska kandidaterna bör ha följande kvalifikationer:

 • Doktorsexamen inom relevant forskningsområde (biofysik, fysik eller andra kvantitativa vetenskaper).
 •  Mycket motiverad, proaktiv och flitig.
 • Förmåga att arbeta självständigt och i team.
 • Erfarenhet av att arbeta med cellulär manipulationsteknik.
 • Erfarenhet av signalbehandling och beräkningsmodellering.
 • Erfarenhet av datavetenskap och programmering (t.ex. Python, Matlab, LabView, C++).
 • Grundläggande förståelse för cell- och organismbiologi.
 • Kunskap om lasermanipulation och elektrofysiologiska mätningar av enstaka celler anses vara starka meriter.
 • Erfarenhet av encellsanalys och bildanalys värderas också högt.
 • Kunskaper i att använda en mängd olika metoder inklusive cellodling, molekylärbiologi och biokemi är meriterande.
 • Goda kunskaper i engelska i både skrift och tal krävs.

Föreskrifter för bedömning av behörighet för akademiska tjänster ges i 4 kap. 3 - 4 §§ högskoleförordningen.

Anställning 

Anställningen är på heltid och tidsbegränsad, två år med möjlighet till ett års förlängning, med placering tills vidare på institutionen för biomedicin. Tillträde sker enligt överenskommelse. 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Joan Camuñas Soler, biträdande universitetslektor. E-post:  joan.camunas@gmail.com

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande  

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

Ansökan ska innehålla:

- Ett kort uttalande som beskriver kandidatens utbildning, intressen och framtida mål samt motivation att söka denna tjänst.

- Curriculum Vitae

- Bevis på avlagd doktorsexamen

- Kontaktuppgifter för två referenser

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-05-25.  

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.