Doktorandplats i Molekylär mikrobiologi

Ref PAR 2022/702

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor. https://medarbetarportalen.gu.se/doktorand/  

Institutionen för kemi och molekylärbiologi bedriver högkvalitativ forskning och utbildning inom kemiska vetenskaper och molekylära livsvetenskaper. Vår forskning och utbildning fokuserar på en djup förståelse av kemiska och biologiska processer i celler och i miljön.Vi tar oss an viktiga samhällsfrågor som till exempel antibiotikaresistens, cancer, hjärnsjukdomar, miljöproblem och klimatförändringar. På så sätt medverkar vi till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling inom områdena god hälsa och välbefinnande, hållbar energi för alla, hållbara städer och samhällen samt bekämpa klimatförändringar.Institutionen är en internationell miljö med tvärvetenskapliga samarbeten inom både forskning och utbildning, och bidrar starkt till Göteborgs universitets topprankning inom life science.

Institutionen ansvarar för forskarutbildning inom ämnesområdet Naturvetenskap med inriktning mot kemi, biofysik, biologi och utbildningsvetenskap.  Institutionen samverkar med olika samhällsaktörer som skolor, näringsliv och myndigheter. Många av medlemmarna vid KMB ingår också i Center for Antibiotic Resistance Research (CARe) som är ett nätverk av forskare som arbetar med att hitta sätt att lösa denna globala kris. Institutionen för kemi och molekylärbiologi har runt 200 anställda. Vi finns i centrala lokaler både på Campus Johanneberg och på Campus Medicinareberget i Göteborg.

Anne Farewells grupp använder molekylär genetik och storskaliga screeningmetoder för att studera hur bakterieceller reagerar på stress och har på senare tid fokuserat på mekanismerna bakom spridningen av antibiotikaresistens (ABR) mellan bakterier.

I detta projekt så kommer bekämpningsmedels roll som drivkraft bakom utvecklingen av ABR och överföring till mänskliga patogener att undersökas. Trots den utbredda användningen av bekämpningsmedel (en bred grupp av ämnensom verkar mot insekter, ogräs, bakterier och andra patogener), är dessa ämnens roll för att främja utvecklingen av ABR i stort sett okänd. Detta projekt kommer att undersöka effekten av olika bekämpningsmedel på ABR-utvecklingen genom genetiska kopplingar eller korsresistens (t.ex. delade utflödesmekanismer) och deras roll som drivkrafter för spridningen av ABR mellan bakterier genom att främja konjugering. Vi kommer att föreslå insatser i form av förändringar av hur bekämpningsmedel och gödningsmedel (organiska och oorganiska) används i jordbruksmetoder för att minimera denna risk och främja ett hållbart jordbruk

  Arbetsuppgifter   

Studentens uppgifter kommer att omfatta: storskalig screening av tillväxt och konjugering i närvaro av bekämpningsmedel, analys av stora dataset, riktade studier av enskilda stammar eller gener som anses vara viktiga för antibiotikaresistens eller konjugering, samt genomgång av relevant litteratur.

Den rekryterade doktoranden kommer att delta i seminarier och interna gruppmöten, och dessutom interagera med andra forskargrupper på institutionen, CARe eller utomlands.

Dessutom förväntas studenten förvärva 60 hp genom kurser på doktorandnivå, varav några är obligatoriska, och hjälpa till med undervisning i laborationer som ingår i grundkurser. De flesta arbetsrelaterade aktiviteter kommer att utföras på engelska.

 Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen.    

Inom ramen för din doktorandanställning kan du ha institutionstjänstgöring i en omfattning av max 20 % av heltid fördelat under hela utbildningstiden. Institutionstjänstgöring omfattar vanligtvis undervisning på grundnivå och avancerad nivå, men även forskning och administration kan ingå.    

Behörighet   

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall den särskilda behörighet som är fastställd i den allmänna studieplanen för ämnet.  

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:    

 1. avlagt examen på avancerad nivå, eller 
  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller  
 2. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 
   

  Särskild behörighet har den som har:

  1. avlagt examen på avancerad nivå i relevant* naturvetenskapligt ämne, eller
  2. fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i relevanta* naturvetenskapliga ämnen, eller
  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper relevanta för den planerade utbildningen. *Relevant för den planerade utbildningen på forskarnivå
  För särskild behörighet krävs också att sökande behärskar engelska i tal och skrift på en godtagbar nivå. Som riktmärke gäller 550 poäng på TOEFL-test (eller 213 poäng på TOEFL-CBT, eller 79 poäng på TOEFL-iBT). 

Bedömningsgrund   

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.   

En lämplig utbildningsbakgrund bör omfatta ett eller flera av följande områden: molekylärbiologi, mikrobiologi, syntetisk biologi, genomik, bioinformatik och högkapacitetsmolekylära tekniker inklusive robotik.

*Tidigare erfarenhet från experimentellt och in silico arbete inom något av ovanstående områden är meriterande liksom erfarenhet av bakteriell molekylär genetik. Erfarenhet av stora dataset eller statistiska programmeringsspråk (t.ex. R eller SPSS) är meriterande.

*Hög motivation att bedriva doktorandstudier och förmåga att självständigt planera och organisera egna experiment.

*God förmåga att analysera och kommunicera vetenskapliga resultat, samt att presentera både muntligt och skriftligt på engelska.

*Intresse för och förmåga att samarbeta inom labbgruppen.

Ansökningar kommer att utvärderas av huvudhandledaren och bihandledaren, för att välja en toppgrupp av kandidater. Dessa kommer att intervjuas, vid behov via Internet eller telefon. 

Anställning   

Efter du har blivit antagen till utbildning på forskarnivå kommer du att erhålla en doktorandanställning vid Göteborgs universitet.   

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100.    

Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och får förnyas med högst två år i taget.  

En doktorand får som längst vara anställd som doktorand under åtta år men den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.   

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, fyra år

Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för Kemi och molekylärbiologi, Göteborg

Tillträde: Snarast enligt överenskommelse

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.   

Kontaktuppgifter för anställningen   

Anne Farewell anne.farewell@cmb.gu.se

Fackliga organisationer   

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:   
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande   

Ansökan   

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Komplett ansökan innehåller i PDF-format:

 • Personligt brev
 • CV
 • Bevis om examen på avancerad nivå eller fullgjorda kurser, se behörighetskrav ovan
 • Bevis om slutförd kurs i Engelska 6 eller motsvarande (gymnasiebetyg eller motsvarande)
 • Två referenser (namn, mailadress, telefonnummer, relation)

Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-05-26

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&rmpage=job&rmjob=25451&rmlang=SE