Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Psykologiska institutionen har drygt 160 anställda, och bedriver en omfattande utbildnings- och forskningsverksamhet i samverkan med det omgivande samhället. Den forskning som bedrivs bedöms av internationella granskare som mycket god och söktrycket på våra utbildningar är sedan många år tillbaka högt. Se www.gu.se/psykologi för mer information.


Psykologiska institutionen söker en postdoktor i psykologi med inriktning mot kognitiv neurovetenskap  


Forskningsområde

Inlärning av komplexa färdigheter spelar stor roll för en människas utveckling genom hela livet. Genom användning av beteendeexperiment, psykometriska metoder, och neuroimaging studerar vår forskargrupp hur den mänskliga hjärnan lär sig färdigheter, vilka förändringar i hjärnan under åldrandet som påverkar förmågan till inlärning, och vilken effekt som inlärning av färdigheter har på kognitiv utveckling över livsspannet. Vi hoppas att kunskapen som vi genererar kommer att hjälpa människor att utvecklas på ett mer framgångsrikt sätt genom hela livet.

Arbetsuppgifter 

Postdoktorn förväntas ta en ledande i roll i planering, genomförande och rapportering av ett projekt som undersöker effekten av inlärning av färdigheter på äldre människors hjärnstruktur och synaptisk densitet, uppmätt med Magnet Resonans Imaging (MRI) och Positron-Emission Tomografi (PET). Bidrag till andra pågående datainsamlingar och till analyser och rapportering av redan insamlade data i relaterade studier kan ingå i arbetsuppgifterna. Undervisning och handledning kan också bli akutellt, dock högst till 20% av arbetstiden. Innehavaren av anställningen förväntas utföra den övervägande delen av  arbetsuppgifterna på plats i Göteborg.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har svensk doktorsexamen, eller motsvarande utländsk examen, i relevant ämnesområde. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. För att anställas som postdoktor bör främst den komma i fråga som har avlagt examen för högst tre år sedan (beräknat från sista ansökningsdag). En person som tidigare varit anställd vid Göteborgs universitet som postdoktor under mer än ett år kan inte anställas som postdoktor igen inom samma eller närliggande ämnesområde vid universitetet.

Bedömningsgrund

Vid urval av behöriga sökanden ska den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet (utifrån meriter, erfarenhet och personliga egenskaper) samt utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de ovan beskrivna arbetsuppgifterna.

Vi letar efter en excellent forskare med en bakgrund inom kognitiv neurovetenskap som har ett intresse för hjärnans plasticitet och åldrande. Färdigheter i analyser av MRI och/eller PET data är meriterande, liksom kunskaper i statistisk och psykometri. Erfarenhet av större datainsamlingar som har involverat experimentella metoder eller interventioner i kontexten av forskningsfrågor inom psykologi eller kognitiv neurovetenskap är också meriterande. Mycket goda kunskaper, i tal och skrift, i engelska är ett krav. Kunskaper i svenska är meriterande. Därutöver kommer även personliga egenskaper som planeringsförmåga, pålitlighet, självständighet, samarbetsförmåga och kommunikationsfärdigheter att beaktas.

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Dessa moment kommer i förekommande fall också att ligga till grund för bedömningen.

Anställning 

Anställningen är en tidsbegränsad anställning som postdoktor under två år (med eventuell möjlighet till ett års förlängning), omfattning heltid med placering tills vidare vid Psykologiska institutionen. Tillträde 1 september 2022.

Tillsättningsförfarande 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal.
1. Ett personligt brev som beskriver sökandens forskningsintresse och forskningsbakgrund.
2. En fullständig meritförteckning, inklusive datum för disputation, avhandlingens titel, handledarnas namn, och en fullständig publikationslista.
3. Kontaktinformation (namn, e-post, telefonnummer) till två referenspersoner.

Kontaktuppgifter för anställningen 

Upplysningar om anställningen kan lämnas av professor Martin Lövdén, martin.lovden@psy.gu.se, 031-786 3233.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Therese Björkäng, therese.bjorkang@psy.gu.se, 031-786 1632.

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

För att söka en anställning vid Göteborgs universitet måste du registrera ett konto i vårt rekryteringssystem. Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-05-30

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.