Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Doktorandplats i medicinsk vetenskap

Titel på projektet: Etablering, specificitet och skyddande roll för residenta minnes-B-celler vid slemhinna.

Avdelningen för mikrobiologi och immunologi finns vid Institutionen för biomedicin vid den Medicinska fakulteten Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor https://medarbetarportalen.gu.se/doktorand/    

Arbetsuppgifter   

Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://www.gu.se/sahlgrenska-akademin/var-forskarutbildning

Doktorandprojektet kommer att undersöka ursprung, specificitet, bildning och skyddande roll för slemhinneminnesceller efter infektion. Virala luftvägsinfektioner orsakade av influensa-, ortopneumo- eller coronavirus är stora problem världen över. Influensa A-virus (IAV) är ett mycket utbrett luftvägsvirus som orsakar betydande sjuklighet och dödlighet hos människor. Nyligen identifierade några studier lungminnes B-celler (Bmem) som kritiska för att förhindra IAV-återinfektion. Dessa vävnadsboende Bmem verkar ha en bredare specificitet jämfört med mjält-Bmem. Slutligen visade vår senaste studie en otrolig heterogenitet i Bmem, i motsats till det fokuserade serum-Ab-svaret vi rapporterade tidigare, men Bmem-epitopspecificitet har inte klarlagts. En bättre uppskattning av Bmem från vävnad efter infektion och vaccination är avgörande första steget i utvecklingen av slemhinnevacciner mot luftvägsvirus.

Genom att kombinera BCR-sekvensering med epitopkartläggning kommer doktoranden att definiera ursprung och klonal relation för vävnadsresidenta minnes-B-celler i respiratoriska slemhinnevävnader. Med överföringsexperiment och ödeskartläggning kommer studenten att bestämma reaktivering, differentiering och relativa skydd av de olika delmängderna. Projektet kommer att kombinera in vivo musexperiment med in vitro immunologiska analyser. Doktoranden kommer att kartlägga bildning och underhåll av minnes B-celler i slemhinnevävnader med hjälp av in vivo-infektion, komplexa musmodeller, högparameterflödescytometri och encells-RNA och BCR-sekvensering. Mikroskopi av infekterade slemhinnevävnader för att identifiera lokalisering av B-celler kommer också att tillämpas.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Inom ramen för din doktorandanställning kan du ha institutionstjänstgöring i en omfattning av max 20 % av heltid fördelat under hela utbildningstiden. Institutionstjänstgöring omfattar vanligtvis undervisning på grundnivå och avancerad nivå, men även forskning och administration kan ingå.    

Behörighet   

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som är fastställd i den allmänna studieplanen för ämnet.  

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier. 

Bedömningsgrund   

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:
- specifika kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet och närliggande forskningsområden
- erfarenhet av vetenskaplig teori och relevanta forskningsmetoder
- vetenskaplig analys och presentation styrkt genom uppsats, examensarbete, vetenskapliga publikationer eller liknande.      

Dokumenterad erfarenhet inom immunologi, B-cellsbiologi och virologi är meriterande. Dokumenterad tidigare erfarenhet av djurarbete in vivo (inklusive genotypning), flerfärgsflödescytometri, ELISPOT och in vitro B-cellsodling är starka meriter.

Anställning   

Efter du har blivit antagen till utbildning på forskarnivå kommer du att erhålla en doktorandanställning vid Göteborgs universitet. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100.  Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och får förnyas med högst två år i taget. En doktorand får som längst vara anställd som doktorand under åtta år men den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.   

Placering: Sahlgrenska akademin, Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi. Omfattning 100%. Tillträde enligt överenskommelse.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.    

Kontaktuppgifter för anställningen   

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren,
Davide Angeletti, docent, Institutionen för biomedicin,
e-post: davide.angeletti@gu.se   

Fackliga organisationer   

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:   
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande     

Ansökan   

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Komplett ansökan innehåller i pdf format:

  • Personligt brev
  • CV
  • Bevis om examen på avancerad nivå eller fullgjorda kurser, se behörighetskrav ovan
  • Bevis om slutförd kurs i Engelska 6 eller motsvarande (gymnasiebetyg eller motsvarande)

För sökande med utländsk examen

Om examen är från lärosäte utanför Sverige eller inte har kontrollerats av en svensk myndighet tidigare är det viktigt att du bifogar diplom och ämnesförteckningar som underlättar bedömning.

Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen.

För information om hur det särskilda behörighetskravet i engelska kan uppfyllas, se https://www.universityadmissions.se/en/entry-requirements/english-language-requirements/

 

  

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-05-30

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.