Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Postdoktor i Singelcell kartläggning av mänskliga fosterutveckling.

Guibentif laboratoriet vill rekrytera en postdoktor. Vi är en forskningsgrupp som är finansierad av Vetenskapsrådet och som etablerar nya humana pluripotenta stamcellsbaserade plattformar för att studera mänsklig embryonal utveckling och sjukdom.

Vi är affilierade till Göteborgs universitet (GU), ett av de största universiteten i norra Europa. Med vår anknytning till Institutet för Biomedicin och Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning är vi en del av en stödjande interdisciplinär miljö som omfattar såväl grundläggande utvecklingsbiologer som kliniska forskare.

På institutionen för biomedicin bedrivs forskning och undervisning inom prekliniska och kliniska medicinska ämnen. Institutionen är indelad i följande fyra avdelningar: infektionssjukdomar, mikrobiologi och immunologi, medicinsk kemi och cellbiologi samt laboratoriemedicin. För närvarande har institutionen cirka 360 medarbetare och cirka 450 Mkr i omsättning. 

Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning är ett samarbete mellan GU:s medicinska fakultet och Sahlgrenska universitetssjukhuset med inriktning på translationell cancerforskning.

Ämne 

Singelcell kartläggning av mänskliga fosterutveckling.

Ämnesbeskrivning 

Det övergripande målet med projektet är att överbrygga nuvarande in vitro-modeller av mänsklig embryonal utveckling med de senaste framstegen inom utveckling av hematopoies som studeras in vivo. Detta kommer att leda till nya modeller för att identifiera de prenatala omvandlingshändelser som leder till cancer hos barn.

Vi använder oss av genomik för enstaka celler tillsammans med en tvärvetenskaplig metod för att kartlägga de utvecklingsprocesser hos däggdjur som modelleras under in vitro-stamcellsdifferentiering. Vi är särskilt intresserade av de olika molekylära program som ligger till grund för uppkomsten av hematopoietiska celler på flera olika anatomiska platser och tidpunkter i det växande embryot, och i vilken utsträckning dessa reproduceras i skålen

Arbetsuppgifter 

Den utvalda kandidaten förväntas arbeta i ett interdisciplinärt team och etablera arbetsflöden för single-cell profilering för att dissekera utvecklingsprocesser som modelleras i stamcellsdifferentieringsodlingar. Kandidaten kommer att arbeta med aseptiska cellodlingstekniker och molekylärbiologi, och kommer att delta i arbetet med att skriva manuskript och regelbundet presentera sitt eget arbete vid grupp- och avdelningsmöten. 

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.  

Bedömningsgrunder 

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 – 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Urvalet av kandidater kommer att baseras på personligt brev, CV, intervju och kontakt med referenser.

Se urvalskriterierna nedan, i fallande ordning:

1 - Expertis inom utvecklingsbiologi, stamceller och/eller tekniker för profilering av enstaka celler.

2 - Kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta i grupp.

3 - Praktisk erfarenhet av kromatinimmunoprecipitering, biblioteksförberedelse för nästa generations sekvensering och/eller tekniker för single-cell profilering.

4 - Dokumenterade färdigheter i odling och differentiering av humana pluripotenta stamceller, fluorescensaktiverad cellsortering, flödescytometrisk dataanalys och/eller beräkningsanalys av nästa generations sekvenseringsdata.

Anställning 

Anställningen är på heltid och tidsbegränsad, två år med möjlighet till ett års förlängning, med placering tills vidare på institutionen för biomedicin. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta : forskare Carolina Guibentif, Researcher, +46 702253076, Carolina.guibentif@gu.se

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

Ansökan ska innehålla:

- Ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten

- CV som inkluderar vetenskapliga publikationer

- Kopia på bevis för doktorsexamen

- Två referenser med kontaktuppgifter

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-05-20 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.