Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Postdoktor i bioinformatik och evolution av antibiotikaresistens

En disputerad bioinformatiker sökes för en postdoktorsanställning (heltid) under 24 månader, med möjlighet till ett års förlängning. Anställningen är knuten till Joakim Larssons forskargrupp vid avdelningen för infektionssjukdomar, Institutionen för Biomedicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet. Gruppens forskningsfokus rör resistensutveckling mot antibiotika, särskilt betydelsen av den yttre miljön. Forskargruppen består idag av 1 professor, 2 docenter, 6 postdoktorer, 1 doktorand, 1 disputerad biolog, en forskningsassistent, en gästforskare samt examensarbetare (https://www.gu.se/en/biomedicine/about-us/department-of-infectious-diseases/joakim-larsson-group). Larsson leder också Centrum för Antibiotikaresistensforskning vid Göteborgs Universitet (CARe; www.gu.se/en/care) med drygt 100 forskare. Därutöver finns mycket täta samarbeten med flera andra universitet, nationellt och internationellt. Forskningen är av interdisciplinär karaktär och har omfattande stöd från bland annat Vetenskapsrådet och Formas.

Ämne 

Bioinformatik och evolution av antibiotikaresistens.

Ämnesbeskrivning 

De flesta resistensgener som orsakar problem i vården i dag förefaller ha sitt ursprung i ofarliga miljöbakterier. Vår grupp studerar drivkrafterna bakom denna utveckling, särskilt effekterna av låga halter av antibiotika och antibakteriella biocider i avloppsvatten från sjukhus, samhällen och industrier (se hemsida). I några delprojekt studerar vi de evolutionära sambanden mellan resistensgener i miljöbakterier och patogener, samt söker efter nya former av resistens i olika miljöer med såväl bioinformatiska metoder som med olika storskaliga funktionella analyser. Vi studerar även hur analys av resistenta bakterier i avloppsvatten kan användas för att prediktera den lokala, kliniska resistenssituationen. En ökad kunskap kring alla dessa processer och drivkrafter gör oss bättre rustade att bedöma och hantera risker som hotar vår hälsa. Vi söker nu en postdoktor som vill ta sig an uppgiften att utforska ursprunget för olika mobila resistensfaktorer.

Arbetsuppgifter 

Postdoktorn kommer att ansvara för att ta reda på ursprunget för olika mobila resistensgener m h a bioinformatik och jämförande genomik. Arbetet omfattar såväl planering, utförande och skrivande av vetenskapliga artiklar, samt presentationer vid vetenskapliga möten.

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning.  

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. 

Bedömningsgrunder 

Doktorsexamen inom relevant ämnesområde. Omfattande bioinformatisk erfarenhet, särskilt m a p jämförande genomik och studier av bakteriella geners evolutionära historia. Omfattande erfarenhet av antbiotikaresistensforskning, särskilt mijöaspekter. Omfattande erfarenhet av relevanta mjukvaror, programmering och framtagning av publika mjukvaror. Utmärkt publikationshistorik med relevanta artiklar i relation till den tid som passerat sedan sökande disputerade. Excellent förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, ett utvecklat vetenskapligt kritisk förhållningssätt, samt förmåga att arbeta framgångsrikt i grupp

Anställning 

Anställningen är på heltid och tidsbegränsad, två år med möjlighet till ett års förlängning, med placering tills vidare på institutionen för biomedicin. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta professor Joakim Larsson, joakim.larsson@fysiologi.gu.se  

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

Ansökan ska innehålla:

- Ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten

- CV som inkluderar vetenskapliga publikationer

- Kopia på bevis för doktorsexamen

- Två referenser med kontaktuppgifter

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-05-19

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.