Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Om institutionen

Vid institutionen för tillämpad informationsteknologi bedrivs kritisk och tvärdisciplinär forskning i en internationell miljö av högsta kvalitet med stor relevans för det omgivande samhället. Våra forskare finns mitt i debatten och bidrar till att förklara och problematisera IT- och samhällsrelaterade utmaningar knutna till samhällets digitalisering.

Hos oss utvecklas individens kunskap och förmåga att analysera, förstå och hantera olika aspekter av IT likväl som samspelet mellan människan och tekniken inom områden som människa-datorinteraktion, artificiell intelligens, blockchain, digital förvaltning, digital innovation, e-Hälsa, mobil kommunikation, robotar, sociala medier samt IT i skola och undervisning.

Vi ger utbildningar på kandidat-, magister- och masternivå med förankring i forskningen och samhällsutvecklingen.

Institutionen är placerad i det kunskapsintensiva klustret på Lindholmen där verksamheten har ett väl utvecklat samarbete med såväl näringsliv och offentlig sektor som det civila samhället.

Om avdelningen för människa-datorinteraktion

Avdelningen för människa-datorinteraktion (MDI) startade sommaren 2019 och befinner sig i ett expansivt skede med fokus på att bli en viktig aktör inom forskning, utbildning och samverkan vid Göteborgs universitet. Vi har ett nära samarbete med Avdelningen för interaktionsdesign och Software engineering vid Institutionen för data- och informationsteknik (CSE), och ser det som viktigt att stärka forskningen inom dessa områden på Göteborgs universitet.

Avdelningens syfte är att bidra till ett hållbart och härligt sätt att leva med tekniken. I en värld där IT är ständigt närvarande är det viktigt att förstå denna närvaro och hur den påverkar oss. Forskningen fokuserar främst på tillämpningsområden kopplat till hälsa och välbefinnande, där vi genomför olika typer av designforskning och empiriska studier. Vi bedriver detta arbete genom att designa, implementera och studera teknik i användning. För att kunna genomföra forskningen behöver vi ibland ta fram nya verktyg för att kunna komma nära och fånga den vardagliga situationen. Detta är ett sätt att studera befintlig praktik, hur användningen ser ut idag. För att studera förändring, alternativa sätt på vilka tekniken kan vara närvarande i vardagen, behöver vi ibland också designa och implementera dessa alternativ och testa dem.

Vad gäller undervisning arbetar vi med kurser i interaktionsdesign, människa-datorinteraktion, programmering och artificiell intelligens. Vi arbetar för närvarande med att vidareutveckla kurser inom programmering för studenter inom kognitionsvetenskap och systemvetenskap på institutionen och behöver förstärkning för att kunna genomföra vårt växande undervisningsuppdrag. Vad gäller samverkan startade avdelningen nyligen Appademin (https://hci-gu.github.io/appademin/), en tjänst som vänder sig till andra forskare på Göteborgs universitet som behöver hjälp med att dra nytta av digitaliseringens möjligheter i sin forskning. Detta har lett till en rad samarbeten med forskare ifrån andra discipliner och vi räknar med en stark expansion de närmaste åren. Vi rekryterar därför en universitetslektor i interaktionsdesign, med fokus på MDI och programmering inom områdena hälsa och välbefinnande.

För mer information om avdelningen för människa-datorinteraktion, se: www.ait.gu.se/mdi och https://hci-gu.github.io.

Ämne 

Interaktionsdesign 

Ämnesbeskrivning 

Människa-datorinteraktion och interaktionsdesign med inriktning mot hälsa och välbefinnande

Arbetsuppgifter 

Arbetsuppgifterna innefattar undervisning både på grund- och avancerad nivå, liksom forskning och arbete i externa uppdrag inom området människa-datorinteraktion. I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt handledning av studenter och doktorander. En viktig del är också att fortsätta utveckla utbildning och utforma kurser av relevans för MDI och programmering och relaterade områden. Administrativa uppgifter relaterade till utbildningsverksamheten kommer även att ingå. Den som anställs förväntas självständigt och tillsammans med medarbetare bedriva forskning av hög internationell standard samt rapportera forskningsfynd i tidskrifter och på konferenser. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor i den miljö vid institutionen som har MDI som sin kunskapsdomän. I arbetsuppgifterna ingår också bidra till de projekt som vi arbetar med via Appademin, där alltifrån programmering och designarbete till studier och artikelförfattande kan komma att ingå. Personen som anställs förväntas vara en aktiv och drivande medarbetare inom avdelningen. 

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. Behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i datavetenskap, människa-datorinteraktion eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Bedömningsgrunder 

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika hög grad.

Vetenskaplig skicklighet skall vara dokumenterad genom internationell vetenskaplig publicering inom området människa-datorinteraktion. Sökande ska också ha erfarenheter av att designa, konstruera, och utvärdera digitala verktyg. Detta innebär att sökande måste ha mycket goda programmeringskunskaper, inklusive erfarenheter av att arbeta med ramverk och arkitektur för webprogrammering och programmering av mobila applikationer. Sökande ska dessutom ha dokumenterade färdigheter att bedriva design-orienterad forskning, samt erfarenhet och förmåga att leda projekt som involverar programmering. Med tanke på avdelningens fokusområden hälsa och välbefinnande är det även meriterande om den sökande har erfarenhet av att arbeta med projekt inom dessa områden. Bedömning av vetenskaplig skicklighet innefattar förmågan att självständigt planera, initiera och bedriva forskning, förmåga att samarbeta i verksamhetsutveckling och forskning samt bidra till en forskningsmiljö och det internationella vetenskapssamhället. Framgångsrikt arbete med att erhålla externa medel är meriterande.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet läggs särskild vikt vid arbete med undervisning om människor-datorinteraktion, interaktionsdesign, programmering eller närliggande områden. Erfarenheter av undervisning inom området artificiell intelligens är meriterande. Bedömning av pedagogisk skicklighet omfattar planering, genomförande, ledning, utvärdering, handledning och examination, samt kursutveckling och författande av utbildningsmaterial och liknande pedagogisk verksamhet. Både pedagogisk erfarenhet och pedagogisk skicklighet skall vara väl dokumenterade så att även kvaliteten kan bedömas.

Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande är en merit. Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande, förväntas genomgå sådan, alternativt tillägna sig motsvarande kunskaper, inom ett år från anställningstillfället.

Vi söker efter en person med god samarbetsförmåga som är van att arbeta tvärvetenskapligt, med personer som inte är tekniskt kunniga. Personen behöver ha ett intresse av att bidra med sin kompetens till omvärlden, utöver att driva sin egen forskningsagenda. Dokumenterad förmåga och skicklighet att samarbeta med andra, att leda och administrera undervisning och forskning, samt att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning ska bedömas som meriterande.

Den sökande ska tala och skriva flytande engelska. Den sökande som inte kan svenska förväntas lära sig det då arbetet bedrivs i en miljö präglad av internationalisering med svenska som myndighetsspråk.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter, samverka med övrig personal samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Anställning 

Tjänsten avser en tillsvidareanställning med omfattning 100% av en heltid, med placering vid institutionen för Tillämpad IT, avdelningen för människa-datorinteraktion.
Provanställning tillämpas vid alla tillsvidareanställningar.
Tillträdesdag 2022-10-01 eller enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande 

I urvalsprocessen kan det utöver sakkunnigbedömningen bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer, programmeringstest och referenstagning. 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta avdelningschef professor Alexandra Weilenmann: 031 - 786 56 34 alexandra.weilenmann@gu.se

Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta Emil Fägerwall Tawfik: 031-786 29 04 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Urval av kandidater baseras på de kvalifikationer som är noterade i ansökan. 

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: IT-fakultetens kansli, Lindholmsplatsen 1, 417 56 Göteborg i tre exemplar och ska vara inkomna senast 2022-05-22.

Ansökan ska vara skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska innefatta följande handlingar:

  • Meritförteckning/CV och personuppgifter
  • Utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar
  • Avsiktsförklaring på max en A4-sida där den sökande anger vad du vill arbeta med om du blir erbjuden tjänsten
  • Redogörelse för vetenskapliga meriter innehållande en förteckning över de (max) 10 vetenskapliga arbeten som åberopas, motivering till urvalet, samt kortfattad redogörelse för egen vetenskaplig verksamhet.
  • Redogörelse för pedagogiska meriter innehållande pedagogisk utbildning, en förteckning över de (max) 10 pedagogiska arbeten/läromedel som åberopas, samt kortfattad redogörelse för pedagogisk verksamhet och reflektion. Kvalitativa omdömen, kursutvärderingar eller motsvarande bör bifogas eller refereras till under bilagor.
  • Kortfattad redogörelse för ledarskaps- och administrativa meriter samt samverkansmeriter
  • Kortfattad redogörelse för meriter inom programmering
  • Referenser

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-05-22

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.