Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för odontologi bedriver forskning och forskarutbildning i odontologisk vetenskap samt ansvarar för grundutbildningen av tandläkar-, tandhygienist- och tandteknikerstuderande och kompletterande utbildning av tandläkare med utländsk examen. Därutöver bedriver institutionen efterutbildningsaktiviteter. Institutionen samverkar med Folktandvården Västra Götaland i klinisk forskning och i den kliniska delen av grundutbildningen av tandläkare och tandhygienister.

Ämne 

Odontologi 

Ämnesbeskrivning 

Odontologi omfattar läran om tänder, käkar, relaterade strukturer och vävnader, dess utveckling, funktioner och sjukdomar. 

Arbetsuppgifter 

Undervisning på avancerad nivå inom kompletterande utbildning för tandläkare med examen utanför EU/EES-området, det så kallade KUT-programmet, men även på både grund och avancerad nivå samt handledning av examensarbeten inom övriga program vid institutionen för odontologi. Aktiv forskning och forskarhandledning ingår i anställningen. Anställningen innehåller även administration, samverkansuppdrag och att samordna utbildning med externa verksamheter. 

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.  

Svensk legitimation som tandläkare. Anställningen kräver att man enligt Socialsyrelsen har de för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska för att få svensk tandläkarlegitimation. 

Bedömningsgrunder 

I första hand bedöms pedagogisk skicklighet. I andra hand bedöms vetenskaplig skicklighet. Vid tillsättningen kommer även ledningsförmåga liksom förmåga till samarbete och samverkan samt administrativ skicklighet att beaktas.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas på erfarenhet av undervisning, handledning och examination i utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå, samt övrig pedagogisk verksamhet som deltagande i vidareutbildning och fortbildning. Genomgången högskolepedagogisk utbildning är önskvärt. Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom ett år från anställningens början.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt läggas vid forskningsinsatsernas kvalitet och originalitet, förmåga att planera och leda forskning, samt förmåga att kommunicera forskning med omgivande samhälle.

Anställning 

Tillsvidareanställning på deltid, 50% med möjlighet till utökning. Anställningen är placerad vid institutionen för odontologi.
Tillträde 2022-08-01. 

Tillsättningsförfarande 

• Behörighetsgranskning av sökandes handlingar genomförs efter sista ansökningsdag
• Sökandes handlingar skickas till externa sakkunniga för bedömning
• Ärendet behandlas i Sahlgrenska akademins Lärarförslagsnämnd
• Lärarförslagsnämnden lämnar förslag på kandidat
• Ärendet beslutas av prefekt 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Peter Lingström, professor/prefekt vid institutionen för odontologi. Telefon: 031-786 29 32, e-post: peter.lingstrom@odontologi.gu.se 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande  

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar:
https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/anstallning-personal/lararrekrytering/Ansokan/

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Notera särskilt att följande dokument ska bifogas till ansökan:
- Doktorsexamen (på svenska eller engelska)
- Legitimation som tandläkare
- Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
- Övriga intyg/bevis/betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2022/516 och skickas till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avdelningen
Box 400
405 30 Göteborg 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-06-07 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.