Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Psykologiska institutionen har drygt 160 anställda, och bedriver en omfattande utbildnings- och forskningsverksamhet i samverkan med det omgivande samhället. Den forskning som bedrivs bedöms av internationella granskare som mycket god och söktrycket på våra utbildningar är sedan många år tillbaka högt. Se www.gu.se/psykologi för mer information.

Psykologiska institutionen söker en, eventuellt flera, universitetslektor i psykologi med inriktning mot miljöpsykologi.

Ämne 

Psykologi

Arbetsuppgifter 

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället inom främst ämnesinriktningen miljöpsykologi. Undervisning inom andra delar av psykologin kan även bli aktuell såsom socialpsykologi, politisk psykologi, beslutsfattande och vetenskaplig metod. Arbetet består i huvudsak av undervisning och handledning på fristående kurser, på såväl grund- som avancerad nivå och inom ramen för psykologprogrammet, samt i förekommande fall även inom ramen för forskarutbildning, uppdrags- och specialistutbildning. Att aktivt bidrag till institutionens pedagogiska förändrings- och utvecklingsarbete utgör också en del av undervisningsuppdraget. Kursansvar kan bli aktuellt liksom undervisning på engelska.

Arbetsuppgifterna består även av att bedriva forskning inom ämnet miljöpsykologi. En del av forskningsarbetet innebär att i samarbete med kollegor bidra till utvecklingen av forskningsmiljön inom ämnesområdet vid institutionen samt att aktivt medverka i arbetet för att finna extern forskningsfinansiering.

Andel forskning respektive undervisning regleras individuellt utifrån lokal tjänstgöringspolicy. I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer. Vidare ingår att aktivt delta i utvecklingen av institutionens verksamhet. Institutionsadministrativa uppgifter och ledningsuppdrag kan förekomma.

Behörighet 

Behörig för anställning är den som dels har avlagt doktorsexamen i psykologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, dels har visat pedagogisk skicklighet. Sökande skall även ha genomgått högskolepedagogisk utbildning kurs PIL/HPE101, 102 och 103 vid Göteborgs universitet eller motsvarande, alternativt slutfört dem inom ett år från anställningstillfället. Sökande som inte behärskar svenska förväntas inhämta tillräckliga språkkunskaper för att klara av de grundläggande arbetsuppgifterna inom två år.

Du som vill söka bör ta del av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens tillämpning av Anställningsordning för anställning av lärare vid Göteborgs universitet.

Bedömningsgrunder 

Vid urval av behöriga sökanden ska den väljas som, efter en helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de ovan beskrivna arbetsuppgifterna. I bedömningen kommer vetenskaplig och pedagogisk skicklighet att ges lika vikt. En bred kompetens inom miljöpsykologi är ett krav. Uppvisande av kompetens inom de angränsande områdena socialpsykologi, politisk psykologi, beslutsfattande samt vetenskaplig metod är meriterande.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom miljöpsykologi och att den vetenskapliga meriteringen är aktuell. Publicering i internationella tidskrifter är meriterande, liksom att ha erhållit och nu inneha externa forskningsmedel.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska erfarenhet och skicklighet inom akademisk undervisning och handledning vara väl dokumenterad och vitsordat. Meriterande är en dokumenterad förmåga att undervisa på engelska, författande av läromedel av hög kvalitet samt att erfarenheten av undervisningen och handledningen är aktuell. Meriterande är även utveckling av kurser och program samt erfarenhet av kursledarskap.

God förmåga att kommunicera tydligt, strukturerat och pedagogiskt, muntligt samt skriftligt är ett krav. Därutöver kommer även personliga egenskaper som noggrannhet och flexibilitet samt visad förmåga till såväl eget ansvarstagande som till samarbete att beaktas.

Övriga bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens tillämpning av Anställningsordning för anställning av lärare vid Göteborgs universitet.

Anställning 

Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att omfatta 50-100% tjänstgöring. Fastställande av den exakta omfattningen görs i samband med anställningen. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kommer att tillämpas.

Tillsättningsförfarande 

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer, arbetsprover och referenstagning. Dessa moment kommer i förekommande fall också att ligga till grund för bedömningen.

Kontaktuppgifter för anställningen 

Upplysningar om anställningen lämnas av vice prefekt Cecilia Jakobsson Bergstad, cecilia.bergstad@psy.gu.se 031-786 1000, och vice prefekt Mattias Gunnarsson, mattias.gunnarsson@psy.gu.se 031-786 1000.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Therese Björkäng, therese.bjorkang@psy.gu.se 031-786 1632.

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-05-31

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.