Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) vid humanistiska fakulteten har omkring 100 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och lärare i filosofi. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom sina områden.

Nu ämnar vi anställa en eller flera postdoktorer i skärningsområdet mellan ekonomisk etik och miljöetik. Postdoktorn kommer att tillhöra Forskargruppen i Finansiell Etik som består av filosofer och ekonomer som forskar om etiska och politiska frågor kring dagens finansiella system (i vid bemärkelse). Mer specifikt kommer postdoktorn att vara kopplad till forskningsprogrammet Sustainable Finance Lab, vilket är ett samarbete mellan flera svenska lärosäten och finansieras av Vinnova. Ytterligare forskningsfinansiering finns från Göteborgs universitet, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond samt Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra).

 

Ämne 

Praktisk filosofi

 

Ämnesbeskrivning 

Ekonomisk etik är tillämpningen av moralisk eller politisk filosofi på kritiska frågeställningar avseende näringsverksamhet eller dagens marknadsekonomi. Miljöetik är tillämpningen av moralisk eller politisk filosofi på kritiska frågeställningar avseende människans förhållande till sin omvärld och miljö. Forskningsområdet skall förstås brett och inkluderar ämnen som affärsetik, politisk filosofi om finansmarknaden, etiska frågor om biologisk mångfald, etiska frågor om kommodifiering, klimatetik, miljöfilosofi och (miljö-)ekonomins filosofi. Alla ansökningar som relaterar till liknande ämnen är välkomna.

Potentiella forskningsfrågor inom dessa områden inkluderar följande: 
• Vilka moraliska skyldigheter, om några, har kommersiella företag att dämpa klimatförändringarna?
• Har konsumenter en skyldighet att enbart investera i hållbara företag?
• Är hållbarhet ett icke reducerbart moraliskt värde?
• Kan miljövärden (såsom biologisk mångfald) uttryckas i monetära termer?
• Har rikare länder en skyldighet att främja hållbarhet i fattigare länder? 
• Har staten rätt att tvinga finansiella aktörer att beakta hållbarhet? 

 

Arbetsuppgifter 

Anställningen ger innehavaren möjlighet att befästa och vidareutveckla sina vetenskapliga färdigheter genom att utföra forskning inom ekonomisk etik och/eller miljöetik. Innehavaren förväntas ägna större delen av sin anställning åt forskning. Forskningen kommer att utföras i nära samarbete med resten av forskargruppen och postdoktorn förväntas delta aktivt i grupp-relaterade seminarier, events och andra aktiviteter. Han eller hon förväntas utföra den absoluta merparten av sitt arbete i Göteborg och regelbundet och konsekvent delta i institutionens övriga relevanta aktiviteter. Det kan erbjudas en kompletterande möjlighet att delta i utvecklingen av eller undervisningen på ett nytt Master-program i Praktisk filosofi, Politik och Ekonomi (PPE) som planeras vid institutionen. Sådana arbetsuppgifter kommer dock inte att överstiga 20 %.

 

Behörighet 

För att anställas med stöd av Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor (https://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/avtal/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor/ avtalsdatum 2021-11-19) krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamens ämnesområde bör ha relevant anknytning till ämnesbeskrivningen ovan. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. För att anställas med stöd av detta avtal bör främst den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

 

Bedömningsgrunder 

Störst vikt kommer att fästas vid vetenskaplig skicklighet såsom denna demonstreras i den sökandes doktorsavhandling, övriga publikationer och projektplan. Vikt fästs också vid dokumenterad god samarbetsförmåga och goda färdigheter vad gäller att planera och organisera forskning och att kommunicera forskningsresultat. Vi kommer vidare att prioritera sökanden vars projektplan och tidigare arbete stärker den aktuella forskargruppen. Detta betyder bland annat att vi kommer prioritera sökande som tillämpar en analytisk-filosofisk metod och vars forskningsinriktning antingen överlappar med eller gynnsamt kompletterar de forskningsintressen som redan finns i gruppen.

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i Göteborgs universitets anställningsordning: https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1803/1803130_anstallningsordning-for-larare---gu-2022-38.pdf

 

Anställning 

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 2 år

Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet

Tillträde: 2022-09-01, eller enligt överenskommelse

 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta 

Joakim Sandberg, Projektledare
031-786 4571
joakim.sandberg@gu.se
http://flov.gu.se/om/personal?userId=xsajoa


Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta personaladministratör Jennifer Stråle, jennifer.strale@gu.se

 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

Notera att följande dokument ska bifogas ansökan (i PDF-format):

  • Projektplan: Sökanden måste bifoga en projektplan på max 2500 ord till sin ansökan, som beskriver den forskning som sökanden planerar att bedriva under sin tid som postdoktor. Beskrivningen ska också förklara hur sökandens projekt bidrar till att utveckla forskningen inom området ekonomisk etik och/eller miljöetik.
  • Doktorsexamensbevis
  • Doktorsavhandling
  • Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
  • Förteckning över examina och anställningar

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: Personaladministratör, FLoV, Box 200, 405 30 Göteborg.

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-05-31

 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.