Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin bedrivs omfattande forskning och undervisning över stora kunskapsområden från molekyl till människa. Verksamheten utgörs av fem sektioner; farmakologi, fysiologi, hälsa och rehabilitering, klinisk neurovetenskap samt psykiatri och neurokemi. Sektionen för klinisk neurovetenskap bedriver klinisk neurovetenskaplig forskning fokuserad på fysiologi och patofysiologi vid olika sjukdomar i nervsystemet och musklerna. Neurologin är ett dynamiskt och expansivt kunskapsområde, med en klinisk verksamhet som är kopplad till den högspecialiserade vården som bedrivs inom Neurosjukvården, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Den neurologiska forskningen vid enheten har en stark klinisk och translationell profil. Forskningen är inriktad på att utveckla bättre diagnostiska metoder och behandlingsmöjligheter för patienter med olika typer av sjukdomar i hjärnan, ryggmärg och perifera nerver.

Ämne 

Neurologi 

Ämnesbeskrivning 

Forskningsområdet neurologi omfattar sjukdomar och skador i nervsystemet och bedrivs i nära samarbete med den kliniska verksamheten. Forskningen är inriktad på att utveckla bättre diagnostiska metoder och behandlingsmöjligheter av patienter med sjukdomar i centrala och perifera nervsystemet. Neurologi är ett dynamiskt och expansivt forskningsområde med både klinisk och translationell profil som är nära kopplat till den högspecialiserade vården. 

Arbetsuppgifter 

I anställningens arbetsuppgifter ingår att bedriva forskning, handledning av doktorander och examensarbetare samt att stimulera till forskning inom alla personalkategorier inom neurologin. Det förväntas att innehavaren ska bygga upp en neurologisk forskningsgrupp gärna med såväl klinisk som translationell profil. Vidare ingår att aktivt söka extern finansiering för att medverka till en stark forskningsmiljö inom neurologisk forskning samt utveckla forskningssamarbeten inom och utanför institutionen på nationell och internationell nivå. En annan viktig uppgift är att stödja forskande medarbetare att söka och erhålla forskningsanslag.

Undervisningsuppdraget som tillhör anställningen är omfattande och anställningsinnehavaren förväntas ansvara för undervisning i neurologi på grundnivå och avancerad nivå inom läkarprogrammet samt delta i undervisning i neuroanatomi
och klinisk neurovetenskap på andra program såsom logopedi, arbetsterapi och fysioterapi.

Innehavaren förväntas också utföra uppgifter som normalt är förknippade med en professur såsom akademiska ledningsuppdrag, interna och externa förtroendepositioner samt att företräda ämnet nationellt och internationellt.

Den kliniska tjänstgöringen kommer att anpassas till verksamhetens behov av den tilltänkta innehavarens kompetens och erfarenheter. 

Behörighet 

Behörighet för anställning som professor finns angiven i 4 kap 3§ högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning. Enligt Högskolelagen 3 kap 8§ får en förenad anställning innehas bara av den som uppfyller behörighetskraven för båda anställningarna.

Visad vetenskaplig, pedagogisk och klinisk skicklighet är krav för anställningen.
Läkarexamen, specialistkompetens i neurologi samt doktorsexamen i medicinskt ämne eller annat ämne som arbetsgivaren finner likvärdigt är krav.

Anställningen är förenad med en anställning som överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) och därför krävs att man enligt Socialstyrelsen har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska för att få svensk läkarlegitimation.  

Bedömningsgrunder 

Bedömningsgrunder för anställning som professor finns angivna i 4 kap 3§ Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet är främst meriterande och kommer att viktas lika.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet kommer särskilt vikt att läggas på forskningsinsatser inom neurologi samt de vetenskapliga forskningsinsatsernas kvalitet och originalitet. Andra bedömningsgrunder är förmåga att erhålla forskningsmedel i nationell och/ eller internationell konkurrens, förmåga att utveckla och leda personal, attrahera doktorander och forskningsmedarbetare samt visad skicklighet av vetenskaplig handledning.

Vid värdering av pedagogisk skicklighet kommer det läggas vikt vid erfarenhet av kursutveckling samt kursledarskap. Skicklighet inom undervisning i ämnet neurologi samt visad god pedagogisk förmåga kommer särskilt att beaktas.

Klinisk skicklighet kommer bedömas utifrån den sökandes kompetens och kliniska självständighet som neurolog.

Vid tillsättningen kommer även administrativ förmåga att planera, organisera och utveckla verksamhet, ledningsförmåga samt förmåga till samarbete vara av stor betydelse. 

Anställning 

Anställningen är tillsvidare på heltid (100 %) med placering vir Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande 

 • Behörighetsgranskning av sökandes handlingar genomförs efter sista ansökningsdag
 • Sökandes handlingar skickas till externa sakkunniga för bedömning
 • Ärendet behandlas i Sahlgrenska akademins Lärarförslagsnämnd
 • Lärarförslagsnämnden lämnar förslag på kandidat
 • Prövning/validering av föreslagen kandidats högskolepedagogiska meriter genomförs
 • Ärendet förs till rektor för beslut 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Katharina Stibrant Sunnerhagen, sektionschef/professor, 031-342 2803 alt. 070-952 00 23, ks.sunnerhagen@neuro.gu.se
Anja Smits, biträdande sektionschef/professor, 031-342 3963 alt. 072-241 02 33, anja.smits@neuro.gu.se

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas:

 • Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
 • Läkarexamen
 • Intyg specialistkompetens i neurologi
 • Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
 • Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2021/264 och skickas till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 20 juni 2022

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.